Aihearkisto: Yleinen

Alvarin unionin vaaliteemat edustajistovaaleihin 2017

Järjestöjen tukeminen uusiin ulottuvuuksiin

Monelle opiskelijalle JYY voi tuntua kaukaiselta organisaatiolta, mutta JYYn piirissä toimivat aine- ja harrastejärjestöt tekevät äärimmäisen hienoa työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Alvarin unionin ydinajatuksia on auttaa järjestöjä mahdollisimman paljon jatkamaan tätä työtä ruohonjuuritasolla ja entistä paremmalla tuella. JYYn hallitus on meidän, P&D:n ja Luonnontieteilijöiden aloitteesta alkanut selvittää yhteistyössä järjestöjen kanssa, kuinka JYY voi tukea järjestöjä muutenkin kuin rahallisten avustusten muodossa. Lisäksi ajamme, että raskaana pidettyä järjestöjen yleisavustusten hakuprosessia uudistetaan ja määrärahoja kasvatetaan.

Konkreettisesti järjestöjen asemaa tulee parantaa sektorikohtaisilla tapaamisilla, koulutuksilla, järjestöseminaarin kehittämisellä sekä muilla JYYn tarjoamilla työkaluilla. JYYn tulee tarjota paremmin tukea tapahtumien järjestämiseen ja niiden päällekkäisyyksien välttämiseen esimerkiksi järjestöjen yhteistä tapahtumakalenteria kehittämällä. JYYn pitää myös neuvotella yliopiston tilapalveluiden kanssa selkeät pelisäännöt yliopiston tilojen vuokraamisesta ainejärjestöille.
Toimiva ja vastuullinen opiskeluympäristö

Toimiva, turvallinen, terveellinen ja esteetön opiskeluympäristö on edellytys opiskelulle, tutkimukselle ja ihmisten kohtaamiselle. Alvarin unioni haluaa vaikuttaa kampuksen kehittämiseen siten, että ainejärjestöillä, yksittäisillä opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus tarkoituksenmukaiseen työskentelyyn. Ainejärjestöille on tarjottava yhdenvertaiset mahdollisuudet omiin tiloihin, joissa opiskelijat voivat kohdata toisensa. Vaikka kuluvalla edustajistokaudella tilanteeseen on jo tullut parannusta, edelleenkään tilanne ei ole tasapuolinen järjestöjen välillä. Kampus tarvitsee avoimia oppimisympäristöjä, joiden käyttöön kaikilla yliopistoyhteisön jäsenillä on tasapuolinen oikeus. Tilojen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen on panostettava entisestään. Esimerkiksi kirjaston tulevassa peruskorjauksessa tulee ottaa kyseiset näkökulmat huomioon.

Opiskeluympäristöön kuuluu myös turvallinen ympäristö kampuksen ulkopuolella. Kaupunkisuunnittelussa tulee kannustaa opiskelijoita esimerkiksi pyöräilyyn ja tehdä siitä entistä turvallisempaa sekä sujuvampaa. Vastuullisuus tulee ottaa huomioon JYYn kiinteistöjen ekologisuudessa: ylioppilaskylästä ja ylioppilastalosta tulee tehdä entistä energiatehokkaampia, ja ympäristönäkökulmiin on panostettava erityisesti uutta rakennettaessa. Energiatehokkuudella säästetään myös pitkällä tähtäimellä kustannuksista, jolloin esimerkiksi ylioppilaskylän kehittäminen laajemmin  on tulevaisuudessa mahdollista.
Tasa-arvoinen ylioppilaskunta, myös kansainvälisille opiskelijoille

Ylioppilaskunnan tulee panostaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioihin näinä ennakkoluulojen aikoina. Maksuttomasta koulutuksesta ja toimivasta opiskelijaterveydenhuollosta on edelleen pidettävä huoli. Kynnys lähteä ylioppilaskunnan toimintaan täytyy pitää mahdollisimman matalana ja JYYn tulee näyttäytyä kaikille saavutettavana. Opiskelijademokratiaa ylioppilaskunnassa on kehitettävä esimerkiksi sähköisellä aloitejärjestelmällä, jolloin kynnys osallistuminen vaikuttamiseen olisi matalampi kaikilla opiskelijoilla. Myös muita tiedonvälitys- ja palautekanavia on kehitettävä niin, että yksittäiselläkin opiskelijalla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

JYY on tehnyt hyvää työtä kielellisen esteettömyyden eteen, sillä nykyään lähes kaikissa tapahtumissa kuvaukset on kirjoitettu myös englanniksi. Tämä ei kuitenkaan riitä kansainvälisten opiskelijoiden ja kansallisten opiskelijoiden kohtaamiseen Jyväskylän opiskelijakulttuurissa, sillä usein kv-opiskelijat viettävät aikaa vain muiden kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Alvarin unioni ajaa uusia mahdollisuuksia suomalaisten ja kv-opiskelijoiden kohtaamisiin. Kansainvälisten opiskelijoiden kartoittaminen voi olla ainejärjestöille haastavaa moninaisista tutkinto-ohjelmista johtuen, ja tässä JYYn tulee tarjota ainejärjestöille konkreettista apua.

JYYn tapahtumia pitäisi muokata entisestään kansainvälisesti houkuttelevammiksi. Esimerkiksi tyypillisiä suomalaiseen opiskelijakulttuuriin kuuluvia tapahtumia, kuten sitsejä, voisi järjestää enemmän englanniksi. Kansainväliset opiskelijat täytyy saada tuntemaan, että JYYn toiminta on avointa myös kv-opiskelijoille.  Konkreettisesti JYYn tulee muokata tapahtumakalenteri myös englanniksi, jotta kielellinen esteettömyys toteutuu entistä paremmin. Ylioppilaskunnan tulee myös kohdentaa markkinointiaan kansainvälisille yliopistolla toimiville järjestöille, kuten ESN:lle ja IDESCO:lle.

 

 

Alvarin unioni 29 ehdokkaan voimin edustajistovaaleihin 2017

Olemme saaneet huikean porukan ehdolle Alvarin unionin listalle! Uuden grafiikan myötä julkaisemme pian upean vaalijulisteemme, ja alamme näkyä ympäri kampusta aktiivisesti. Alla lista ehdokkaistamme, heihin pääset tutustumaan jatkossa somessa ja kampuksella! Julkaisemme myös pian vaaliteemamme, joten ole kuulolla!

Ahola Emmi 101
Asunmaa Iiris 102
Autio Aate 103
Berg Roosa 104
Bursiewicz Nick 105
Härsilä Ville 106
Kanerva Krista 107
Karjalainen Reeta 108
Keränen Selina 109
Korhonen Venla 110
Koskelo Anna-Kaisa 111
Kupiainen Sanni 112
Kähärä Topias 113
Lindberg Heidi 114
Löppönen Antti 115
Maukonen Riikka 116
Möttönen Helmi 117
Nykänen Suvi-Tuulia 118
Närhi Juha 119
Peltonen Topias 120
Pukkinen Paula 121
Rintala Riikka 122
Rättyä Heidi 123
Schuchmann Marianna 124
Sorvila Nuutti 125
Tiihonen Sini 126
Trast Emilia 127
Valtee Jari 128
Vasama Teemu 129

Kohti uusia edustajistovaaleja

Syksy on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin ja vaalipöhinäkin on jo aivan nurkan takana. Alvarin unioni on ollut aktiivisempi sosiaalisen median puolella ja edustajiston kokouksissa, mutta viime viikot on keskitytty uusien ehdokkaiden hankkimiseen. Mahtavia tyyppejä on kertynyt jo huikeasti, mutta vielä ehdit lähteä ehdolle alvareiden riveissä! Ehdokasasettelu päättyy 4.10, minkä jälkeen pääset tutustumaan Alvarin unionin ehdokkaisiin ja vaaliteemoihin, sekä törmäät meihin kampuksilla.

Alvarin unionilta kolme hakijaa JYYn hallitukseen

Teemu Vasama, Riikka Rintala ja Irina Hasala hakevat JYYn hallitukseen vuodelle 2017

teemu

Neljännen vuoden matematiikan ja romaanisen filologian opiskelija, hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja Teemu Vasama tavoittelee hallituksen puheenjohtajan paikkaa. Vasama on ainejärjestöissä ja JYYssä kokemusta kerännyt intohimoinen ja pätevä edunvalvonnan uudistaja.

”Haen puheenjohtajaksi, sillä haluan olla viemässä loppuun tänä vuonna aloitetut projektit, jotka ovat ylioppilaskunnan toiminnan kannalta todella tärkeitä. Haluan olla viemässä JYYn edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä uudelle tasolle. Ensi vuonna myös ylioppilaskunnan strategian sekä hallinnon ja päätöksenteon uudistukset ovat minulle erittäin tärkeitä”, kommentoi Vasama.

Teemu Vasama on toiminut koko opiskeluaikansa useissa järjestöissä, muun muassa romaanisen filologian ainejärjestö Astérixin ja kielten opiskelijoiden ainejärjestö YK:n puheenjohtajana. Vuoden 2016 Vasama on ollut JYYn hallituksen jäsenenä vastaten korkeakoulupolitiikasta, kansainvälisistä asioista ja kampuksen kehittämisestä.

riikkar

Opinto- ja tiedevaliokunnan puheenjohtaja, neljännen vuoden suomen kielen opiskelija Riikka Rintala hakee JYYn hallitukseen korkeakoulupoliittiseksi vastaavaksi. Aineenopettajien ainejärjestö Janon puheenjohtaja Rintala suhtautuu intohimoisesti opiskelijan parempaan tulevaisuuteen.

– Koulutuspolitiikka on minulle sydämen asia. Olen ollut kahden eri ainejärjestön hallituksessa koulutuspoliittisena vastaavana ja tänä vuonna kopovaliokunnan puheenjohtajana. Haluan olla kehittämässä JYYtä aktiivisempaan suuntaan ja olla pienentämässä erityisesti opiskelun ja työelämän välistä kuilua.

 

irina

Alvarin unioni esittää journalistiikan opiskelija Irina Hasalaa kulttuurivastaavaksi. Hasala on toiminut ainejärjestönsä Lööpin kulttuuri- ja tapahtumavastaavana ja aktiivisena kulttuurivaliokuntalaisena.

– Ylioppilaskunnalla on hieno kulttuuritarjonta, jota haluan olla vaalimassa ja parantamassa entisestään. Haluaisin tuoda kulttuurivaliokuntaa entistä enemmän mukaan kulttuurisektorin toimintaan, ja tehdä JYYn kulttuuritarjonnasta entistä helpommin lähestyttävää myös kansainvälisille opiskelijoille.

 

Ryhmän puheenjohtaja Emmi Ahola luottaa hallitukseen hakeviin alvareihin:

– Kaikki ovat erinomaisia tyyppejä ja todella päteviä. Teemusta saamme loistavan johtajan ja keulakuvan JYYn hallitukselle, Riikalla taas on tällä hetkellä varmasti ylioppilaskunnan kovinta kopo-osaamista ja Irina taas on takuulla järjestämässä ylioppilaskunnan parasta kulttuuritoimintaa vuosiin.

Alvarin unionin neuvottelijoina ovat Taimo Halme ja Juha Närhi.

Lisätietoja:

Taimo Halme
taimo.h.halme(ät)student.jyu.fi

Juha Närhi
juha.a.narhi(ät)student.jyu.fi

AU järjestää Alvar Aalto -sitsit Ilokivellä keskiviikkona 9. marraskuuta, tervetuloa!

alvar-aalto

Alvarin unioni kutsuu uudet, nuoret ja vanhat yli ainejärjestörajojen sitsaamaan kanssaan Ilokivelle keskiviikkona 9. marraskuuta kello 19 alkaen! Illan teema on luonnollisesti Alvar Aalto.

Sitova ilmoittautuminen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTBMJ0Pync4ZHtm3nhpo2eS_RtjvBaOuocLLjIPTyzinjDxg/viewform

Facebook-eventti:
https://www.facebook.com/events/1760687234197952/

Kaikki tervetulleita. Edustajistoryhmä Alvarin unioni kutsuu kaikki puoluekirjoihin katsomatta Alvar Aalto -sitseille Ilokivelle 9.11.2016 klo 19 alkaen. Näillä sitseillä ei tehdä politiikkaa vaan kunniaa tuolle punatiilen säälimättömälle hyödyntäjälle. Sitsit ovat poikkitieteelliset ja avoimet kaikille yli ainejärjestörajojen.

Luovasti Aaltoa. Järjestäjät pyytävät soveltamaan teemaa luovasti. Voit siis pukeutua yliopiston päärakennukseksi, liian pieneksi vessaksi, aaltovaasiksi, Paimion parantolaksi tai kolmijalkaiseksi jakkaraksi. Voit olla arkkitehti itse tai joku hänen mukaansa nimetty paikka, asia tai esine.

Feat. Maailmanlopun ravintola. Sitsit meille mahdollistaa Maailmanlopun ravintola ja paketti kustantaa noin 16 euroa. Siihen kuuluu sopivasti juomia, ruokia, hyvää seuraa ja aktiviteettiä. Lisää nestemäistä saa rahalla baarista Sampalta tahi Juusolta.

Ilmoittautuminen aukeaa ensi viikolla.

Alvarin unioni toivottaa kaikki fukseista esihistoriallisiin ilmestyksiin lämpimästi tervetulleiksi!

Kuvan lähde: https://store.iittala.fi/Muotoilijat/Alvar-Aalto/c/Alvar-Aalto

-Sussu

Ainejärjestötila ja paljon muuta mukavaa!

Pusuja kaikille alvareiden kavereille. Me ollaan täällä taas. Saa ottaa yhteyttä kaikissa (laillisissa) caseissa, me ollaan kuulolla.

Syksyn ekassa edarissa tuli liuta hyviä uutisia, tässä niistä parhaimmat:

Syökää Karilla. Eka kokous istuttiin torstaina 22.9. uudella hulppeella Ilokivellä. Käykääpä kuulkaas siellä syömässä, ruoka on hyvää ja massit menee oman ylioppilaskunnan pussiin sataprosenttisesti. Hyviä uudistuksia lounasravintolassa: kasvissafka on linjastolla ekana, vegaaninen ruoka on esillä eikä tiskin alla piilossa, biojätteet punnitaan ja pesuaineet on vaihdettu ympäristöystävällisiin. Luonto voi paremmin ja alvarit tykkää!

Vihdoinkin ainejärjestötila. Kielten ja viestintätieteiden ainejärjestöt saa ainejärjestötilan Lozzin alakertaan! Kohta päästään puuhaamaan. Tätä on touhuttu niin kauan kuin allekirjoittanut muistaa eli kaaaaaauan. Elämme onnellisia aikoja, veikkoset!

Opiskelijaforum. Marraskuun 3. päivä järjestetään opiskelijafoorumi teemalla opiskelijan liikkuminen eli kulkeminen eli paikkojen välillä pendelöiminen. Ei siis liikunta tai kunnonkohotus.

Uusi toimittaja ja webbisivut. Jylkkärillä on uudet nettisivut ja uusi, fantastinen toimittaja Ilona Pesu. Käykää moikkaamassa, se on kiltti ja symppis.

OPS-seminaarissa alvareita. Opiskelijavetoinen OPS-seminaari torstaina 29.9. kello 14 – 16 Ruusupuistossa. Tärkeetä asiaa, avoimet ovet. Puhumassa meiltä ainaki Emmi A., Riikka R. ja Teemu. Ohjelma osoitteessa: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/05/tapahtuma-2016-05-26-09-13-27-664605

Sähköinen äänestys tulee! Seuraavissa edarivaaleissa päästään hyvin suurella todennäköisyydellä äänestämään sähköisesti eli modernisti ajasta ja paikasta riippumatta. Näin esimerkiksi vaalien aikaan vaihdossa tai toisella paikkakunnalla olevatkin pääsis antamaan äänensä. Pieni askel ihmiskunnalle, mutta huikee harppaus ylioppilaskunnalle!

Lämpimiä tsemppiajatuksia ja paljon kuumaa kaakaota syksyyn!

Sussu

Kevätterveisiä huhtikuun edustajiston kokouksesta

 

Alvarin unionille kuuluu hyvää, toivottavasti teillekin, josko opiskeluhommat itse kultakin alkavat jo tältä keväältä käydä vähiin! Tässä lyhyet kuulumiset huhtikuun kokouksesta..

Yksi kokouksen tärkeimmistä osista on kokouseväät, joista Alvarin unioni huolehtii aina huolellisesti (täytyyhän sitä saada energiaa että jaksaa keskittyä!). Tällä kertaa olimme suorastaan terveellisellä linjalla ja mussutimme ahkerasti hedelmiä ja vihanneksia.

Sitten itse asiaan. Alkuun hallitus kertoi kuulumisiaan, joita riitti runsaasti, koska hallituksellahan työt eivät ikinä lopu kesken…tällä kertaa he olivat muun muassa reissanneet erilaisissa Suomen Ylioppilaskuntien Liiton tapaamisissa ja ylioppilaskuntatapaamisessa Turussa, järjestäneet Opiskelijafoorumia, sauna-approa Kortepohjan 40-vuotisjuhlan kunniaksi  JYY Cooperkin juostiin jälleen tiistaina 3.5. ja uudet liikuntatutorit ovat haussa. Ympäristösektorillakin pöhisee, paljon tapahtumia ja muuta tekemistä. Ylioppilaskunta toimii siis vilkkaasti.

Muita opiskelijaedustajien kuulumisia kertoivat yliopiston hallituksen opiskelijajäsen Jani Kykkänen sekä yliopistokollegion 1. varapuheenjohtaja ja rakennustoimikunnan jäsen Taimo Halme. Hän jakoi kuulumisten lisäksi Kortepohja-huiveja, jollaisen voi myös bongata Alvarin unionin instasta!

Tiedotusasioiden jälkeen siirryttiin varsinaisiin päätösasioihin. Ensimmäisenä käsittelyssä oli Kupolipa eli kuntapoliittinen linjapaperi eli ohjelma. Hallituksen jäsen Arttu Karila esitteli ohjelmaan iltakouluissa ja lausuntokierroksella tulleet kommentit ja muutosehdotukset, jonka jälkeen asiasta keskusteltiin, muun muassa Alvarin unionin Taimo Halme toi useita mielipiteitään esille. Ohjelmaan ei oltu tässä vaiheessa vielä ihan tyytyväisiä. Moniin kohtiin kaivattiin vielä lisää tietoa ja tarkkuutta, joten ohjelma lähetettiin yksimielisesti takaisin valmisteluun. Ohjelma oli tämän jälkeen uudella kommenttikierroksella, ja seuraavassa kokouksessa se otetaan uudestaan käsittelyyn.

Opiskelijaedustajien valinnat

KOAS:n valtuuskunnan varajäsenen valinnasta keskustelua, yleinen valintatoimikunta pyysi varajäseniä suoraan varsinaisiksi sen sijaan, että haku olisi avattu erikseen, mikä herätti tunteita joissain edustajissa.

Vastaus ryhmämme aloitteeseen

Sauna-aloitteesta päästiin keskustelemaan vielä kokouksen loppuvaiheessa monipuolisesti. Keskusteltiin aloitevastauksen muodosta ja toimenpiteiden tarpeellisuudesta sekä eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista. Pääpointti oli, että remontti toteutuu kesällä, ja syksyllä saamme nauttia entistä paremmista löylyistä. Huomenna tiistaina 10.5. ehtii vielä kerran saunomaan vanhojen kiukaiden kanssa valiokuntien kevätkekkereissä, saapukaahan sinne! Toukokuussa on vielä yksi edustajiston kokous, loma ei siis vielä edustajistolla koita.

Palataan pian taas asiaan, aurinkoista toukokuuta kaikille!

 

Emmi Ahola

Alvarin unionin puheenjohtaja

Edarikuulumisia maaliskuun kokouksesta

Uuden kokouksen kynnyksellä on hyvä muistella viime kuun kokouksen tapahtumia. Tämän blogitekstin kirjoittaja on ensimmäisen kauden edaattori, musikisti Emmi Rajala.

EDARIHOMMIA 23.3.2016

Moikkamoi kaikki! Kevät onkin mennyt rytinällä ja puolessa välissä kevätkauden kokouksia ollaan. Itse aloitin edaattoriurani tällä kaudella, eli nyt maaliskuun kokous oli minulle elämäni neljäs JYYn kokous ja alan jo pikkuhiljaa saamaan kahvin ja voileipien lisäksi kiinni myös muista kokouskäytänteistä. Tämänkertaisessa kokouksessa olikin pari isoa päätösjuttua, joten meille järjestettiin pari hyvää iltakoulua etukäteen, niin päästiin vähän paremmin kaikki kartalle siitä, mitä ollaankaan päättämässä ja miksi.

KOKOUSKÄYTÄNTÖFAKTA:

Kokouksen alkumetreillä pitää aina valita pöytäkirjan tarkastajat.

Tällä kerralla edaattorien aikataulukiireistä johtuen tämä oli yllättävän haastavaa, mutta meidän paras JUHA (Närhi) pelasti tilanteen ja suostui toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja sai ansiokkaasti runsaat hurrausaploodit. Hyvä Juha!

Hallituksen terveisistä nousi esiin se, että hallitus on ollut aktiivinen ja laittanut asioita käyntiin ja edistänyt jo käynnissä olleita asioita. Meillä on oikeasti ihan huippuhyvä hallitus!

Meidän oma lemppariTeemu (Vasama) kertoi Yliopiston kohua nostattaneesta rakenneuudistuksesta muutamia faktoja. Tärkeimpänä se, että julkaistiin kannanotto sen puolesta, että muutosten suunnitteluun otettaisiin opiskelijat ja ainejärjestöt mukaan. Teemu myös mainitsi sisäilmainfotilaisuudesta (tiistaina 12.4. kello 14 Agoralla), jonne kannattaa osallistua, jos haluaa kuulla asiantuntijoiden lausuntoja ja mahdollisesti myös kysellä heiltä mieltä askarruttavista ilma-asioista.

Meidän ihanan Möttösen Helmin ympäristöterveisistä jäi päällimmäiseksi mieleeni Ilokiveen tulossa oleva vaaka mittaamaan biojätteen suuruutta. Tämän mittaamisen funktio olisi levittää asiakkaille tietoa hävikin suuruudesta ja toivottavasti siten myös vähentää turhaa ruokahävikkiä. Tätä edarikokouksessa alkuvuodesta ehdotettiin Vihreitten toimesta ja hienoa, että asia on mennyt eteenpäin! Myös yhden lautasen malli on tulossa Ilokiveen. Mutta jos pelottaa että ruokaa ei mahdu tarpeeksi lautaselle, niin ei hätää: annoskoot eivät pienene, vaan lautaset suurenee! Mutta minne vanhat lautaset menee? Toivottavasti ne myytäisiin meille opiskelijoille, koska ainakin minulle on muodostunut vahva tunneside niihin upeisiin intiaanikuvioreunus-lautasiin, enkä haluaisi niistä kokonaan vielä luopua.

Kehy-hankkeesta suoraa ensikäden tietoa kertoi Veera Lähde ja Inka Stormi. Eli JYY on ollut mukana Bijoliyassa Intiassa tapahtuvasta kyläyhteisöjen voimaannuttamishankkeessa. Ulkoministeriö on rahoittanut hanketta jo vuodesta 2010, mutta nyt rahavirrat on sieltä suunnasta näillänäkymin loppu. Veera ja Inka olivat käyneet tilanteen zekkausmatkalla, josta kertoivat positiivisia kuulumisia. Kyläyhteisö oli selkeästi voimaantunut. Siellä on tajuttu, että heillä on oikeuksia ja niitä saa ja myös voi vaatia. On myös opittu miten ja mitä kautta apua, tukea ja oikeuksia kannattaa lähteä hakemaan. Erityisesti naisten keskuudessa itsentunto on selkeästi parantunu ja naiset tukevat toisiaan. Asennemuutokset ovat olleet yllättävän radikaaleja näinkin pienessä ajassa. Mm. hallitukseen on valittu kaksi naista ensimmäisinä naisina siellä.

Vaikka muutokset ovat hyvin selkeästi näkyviä ja todellisia, kuudessa vuodessa tapahtunut asennemuutos on tapahtunut niin nopealla tahdilla, että sen pysyvyyttä ja jatkuvuutta, eli todellista muutosta on mahdoton sanoa, ja toisaalta jatkuvuus herättääkin hieman skeptisyyttä. Siksi olisi tärkeää, että näinkin toimiva hanke voisi jatkaa hyvää työtään kyläyhteisöjen keskuudessa. Hankkeelle yritetään saada jatkorahoitusta, jolla yritetään taata kestävää pohjaa hyvälle kehityssuunnalle.

Koska rahoituksen jatkuvuuteen ei voi luottaa Ulkoministeriön taholta, hankkeelle ollaan pohdittu yritysyhteistyörahoitusta. Tietenkin myös me opiskelijat voisimme ottaa vastuuta ja yrittää miettiä voisimmeko osallistua jollakin tavalla tähän yhteiseen hyvään esim. ainejärjestöjen tahoilla. Veera ja Inka muistuttivat siitä, että se mikä meistä tuntuu pieneltä, voi siellä päin maailmaa muuttaa todella paljon. Muistetaan se!

Tilinpäätös vuodelta 2015 oli valmisteltu ja tarkastettu parin taitavan ammattitilimiehen toimesta. Meille iltakoulussa ne kaikki tuhatluvut tietenkin avattiin taulukoilla ja muilla havainnollistamisjutuilla. Henkilökohtaisesti täytyy sanoa, että siitäkin huolimatta luvut vilisivät silmissä. Mutta luotan täysin meidän omiin tilinpäätösmiehiin, koska he vaikuttavat hyviltä, luotettavilta ja ennen kaikkea päteviltä tyypeiltä. Myös kaikki muut edaattorit, jotka monet ovat varmasti tämän asian suhteen paljon fiksumpia kuin minä, olivat yksimielisiä hyväksymään tilinpäätöksen. Kommentteja asian tiimoilta ei tullutkaan kuin yksi liittyen siihen, kuinka hyvä ja selkeä tilinpäätöksen ulkoasu olikaan. Hyvä hyvä!

Seuraavaksi käsiteltiin koko kokouksen ehkä jännittävin asia: ”salainen” asuntohanke: Keskustan tuntumaan siis kaavaillaan uusia opiskelijakämppiä ja sopimuksia ollaan Jyväskylän kaupungin kanssa hiomassa. Tämä toisi aikanaan uusia opiskelijakämppiä aivan kivenheiton päähän Seminaarinmäestä, eli K-Ruokakauppa Vinkin viereen. Mikäs sen parempaa, joten tämä on varmastikin hyvä juttu! Huomionarvoista on, ettei tämänkään asuntohankkeen myötä JYY:n jäsenmaksu tule nousemaan.

Viimeisimpänä asiana oli asia nimeltä: kiinteät polkupyöräpumppujutut. Niitä ehdotettiin muistaakseni tammikuun kokouksessa ja ehdotus oli vallan hyvä. Pumppuja on kuitenkin kuulemma tulossa jo sinne sun tänne ihanan yliopistomme toimesta. Joten JYY saa tässä kohtaa jäädä lokoisasti vain seurailemaan tilannetta. Joka tapauksessa pumppuja saadaan kampukselle, hurraa!

Eipä tällä erää sitten muuta.

Voikaa hyvin ihmiset ja nauttikaa auringosta, edes kirjaston ikkunan läpi, jos ei muuten vielä pyge!

<3: EMMI

Kuulumisia JYYn hallituksesta: Teemu Vasama

Olen ollut JYYn hallituksessa 78 päivää ja siihen on kuulunut noin 2200 kilometriä matkustusta sekä karkeasti arvioiden 130 tuntia kokouksia ja muita tapaamisia. Mutta mitä niiden tunnuslukujen takana oikeastaan on?

Omat sektorini — korkeakoulupolitiikka eli kopo, kansainvälisyys ja kampuskehitys — painottuvat hyvin pitkälti kokouksille. Kopossa ja KV:ssa on valiokunnat, joihin hallituslaiset osallistuvat. Valiokunnissa käsitellään sektorin ajankohtaisia asioita ja ne ovat avoimia kaikille JYYn jäsenille. Kopossa olen ollut muun muassa kirjoittamassa kannanottoa sen puolesta, että opiskelijat otettaisiin paremmin mukaan tiedekuntamuutosten valmisteluun, perehtynyt opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen rahoitusmalliin ja osallistunut yliopiston opetussuunnitelmauudistusseminaareihin.

Kampuskehityksen saralla olen selvittänyt mahdollisuuksia hankkia kiinteitä pyöräpumppuja kampukselle ja opiskelija-asuntokeskittymiin, ollut mukana kehittämässä kampuksen liikenneturvallisuutta yhdessä mm. poliisin ja kaupungin kanssa sekä tehnyt työtä riittävien ja asianmukaisten ainejärjestötilojen puolesta. Kv-sektorilla on keskusteltu muun muassa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille tulevien lukukausimaksujen seurauksista sekä kansainvälisten opiskelijoiden inkluusiosta yliopistoyhteisöön. Toimin lisäksi hallituksen varapuheenjohtajana eli yritän pysytellä mahdollisimman hyvin perillä koko JYYn toiminnasta ja sijaistan tarvittaessa puheenjohtaja Lasse Heikkilää.

Sektorikohtaisten menojen lisäksi on myös paljon koko hallituksen yhteisiä asioita. Näistä tärkeimmät ovat maanantaiaamujen aamukoulut, joissa valmistellaan päätösasioita sekä kahden viikon välein olevat hallituksen kokoukset, joissa päätökset varsinaisesti nuijitaan pöytään. Noin kerran kuukaudessa on edustajiston kokous, jossa hallitus kertoo kuulumisensa ja vastaa mahdollisiin edaattoreilta tuleviin kysymyksiin.

Harvoin on kahta samanlaista päivää, mutta tyypillisen päivän voisi sanoa kuluvan JYYn toimistolla (kevään ajan vielä Gummeruksenkadulla, syksyllä taas Ilokivellä!) töitä tehden ja välillä kokouksissa ja tapaamisissa käyden. Toimistolla on hallituksen työskentely- ja kokoustilan lisäksi JYYn asiantuntijoiden työtilat.

Arkiruutiiniin mukavia taukoja tekevät lukuisat matkat, joille hallituslaiset pääsevät. Helmikuussa olimme kaksi päivää Espoon Korpilammella Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n avausseminaarissa, jossa pääsimme tutustumaan muiden ylioppilaskuntien kollegoihin sekä SYL:n toimijoihin. Maaliskuun alussa osallistuimme Helsingissä suurmielenosoitukseen riittävän opintotuen puolesta ja alle viikkoa myöhemmin olimme kaksi päivää Rovaniemellä periferiaylioppilaskuntien tapaamisessa. (Periferiayliopistoiksi kutsutaan käytännössä muualla kuin pääkaupunkiseudulla, Turussa tai Tampereella sijaitsevia yliopistoja). Myöhemmin keväällä on tiedossa vielä ainakin yksi reissu Turkuun ja kaksi Helsinkiin. Matkakilometrejä kertyy kyllä oikein urakalla!

Näihin kahteen ja puoleen kuukauteen on siis mahtunut huikeasti kokemuksia laidasta laitaan! Uskon kuitenkin, että hommia riittää varmasti myös jäljellä olevaan vuoteen; syksyn alussa meitä odottaa paluumuutto Ilokivelle ja syksyn aikana on valmisteltava seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valmistauduttava SYL:n liittokokoukseen — normaalin arjen lisäksi. Syksyllä valitaan myös hallitus kalenterivuodelle 2017, joten jos tällaiset hommat kiinnostavat, tule mukaan Alvarin unionin toimintaan ja hae hallitukseen!

Parempia löylyjä kampukselle!

Alvarin unioni teki historiansa ensimmäisen aloitteen, ja se käsitellään edustajiston kokouksessa tulevana torstaina 25. helmikuuta.

Aloitteella tavoitellaan pientä pintaremonttia Opinkiven saunalle. Alvarin unioni ehdottaa, että muutostöissä sauna-, pesu- ja pukutilat remontoitaisiin esteettömyys- ja ekologisuusseikat huomioiden. Tavoitteena on saada saunatilasta viihtyisämpi, edustavampi ja turvallisempi. Erityisesti toivomme Opinkivelle saatavan toimivat kiukaat. Aloitettamme tukevat Pörssi&Dumppi ja JYYn vihreät opiskelijat.

Voit lukea aloitteen tästä: Parempia löylyjä kampukselle