Mikä Alvarin unioni?

Alvarin unioni on syksyllä 2015 perustettu poikkitieteellinen edustajistoryhmä, joka ponkaisee vanhan Yk-edarin eli Yhdistyneiden kieltenlukijoiden edustajistoryhmän pohjalta.

Aikaisemmin kaikkien humanistien äänitorvena edustajistossa toimineet yk-edarilaiset halusivat perustaa uuden ryhmän voidakseen uskottavammin ajaa myös muiden opiskelijoiden kuin kieltenlukijoiden asiaa. Ylioppilaskuntamme tarvitsee humanistista näkökulmaa ja tätä näkökulmaa Alvarin unioni haluaa edustajistoon tuoda. Ajan myötä kuitenkin huomasimme, että edustajisto puuttuu laaja edustus myös muista tiedekunnista. Nykyään AU ottaakin avosylin vastaan kaikki Jyväskylän yliopiston opiskelijat, jotka eivät koe omakseen vaikuttamista puoluepoliittisissa ryhmissä.

Miksi järjestöpohjaisuus?
Matala kynnys lähteä mukaan edustajiston toimintaan on hyvin tärkeää. Alvarin unioni tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden lähteä vaikuttamaan asioihinsa liittymättä mihinkään puolueeseen tai aatesuuntaan. Tärkein viesti löytyy vaaliteemoistamme: opiskelijan asema omalla kampuksella ja opiskeluympäristössään, koulutuksen maksuttomuus ja saavutettavuus, ja ympäristöystävällisyys ovat ydinviestimme.

Kenen AU?
Sinun, minun, kaikkien. Jos koet arvomme ja tavoittemme omiksesi, olet tervetullut mukaan toimintaan! Olemme saaneet ehdokkaita monesta eri tiedekunnasta ja emme rajoitu vain yksittäisiin tiedekuntiin, vaikka ponnistamme pääasiallisesti Seminaarinmäeltä ja Ruusupuistosta.

Yli ainejärjestörajojen, tiedekunnista välittämättä, laadusta tinkimättä – Alvarin unioni.