Antti Avoranta JYYn hallituksen jäseneksi // Antti Avoranta was selected to the Board of the Student Union

(In English below)

Alvarin unionia edustava Antti Avoranta on valittu JYYn hallitukseen vuodelle 2022. Avoranta valittiin muiden luottamushenkilöiden mukana edustajiston kokouksessa keskiviikkona 8.12.2021.

Alvarin unioni toivottaa onnea ja menestystä koko hallitukselle ensi vuodelle! Hallituksen kokoonpano vuonna 2022 on seuraava:

Aija Hokkanen, P&D (hpj)
Sonja Jokinen, P&D
Fanni Rantala, P&D
Jenni Suutari, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Meri Kärkkäinen, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Liina Korkiamäki, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Olli Puhtimäki, Luonnontietelijät
Konsta Tarnanen, Opiskelevat kokoomuslaiset
Antti Avoranta, Alvarin unioni
Siiri Muhonen, JYYn Demariopiskelijat

Edustajiston eli ylioppilaskunnan puheenjohtajana toimii vuonna 2022 JYYn vihreiden opiskelijoiden Elma Hyöky ja varapuheenjohtajana Luonnontietelijöiden Nelli Rauhala.

Edustajiston kokouksessa valittiin ja merkittiin tiedoksi myös monia muita edustustehtäviä. Alvarin unionin ryhmävastaavana tulevana vuonna toimii Amir Abdelamir ja vararyhmävastaavana Eetu Aalto. Yleisessä valintatoimikunnassa meitä edustaa varsinaisena jäsenenä Lotta Tuominen ja varajäsenenä Juho Lavonen. Lisäksi Lotta Tuominen valittiin Jyväkylän ylioppilaslehti Jylkkärin johtokuntaan.

Alvarin unioni kiittää kaikkia muita edustajistoryhmiä, JYYn työntekijöitä ja kaikkia äänestäjiä kuluneesta vuodesta sekä toivottaa hyvää joulua ja uuttavuotta 2022!


Antti Avoranta, member of the Union of Alvar, has been elected to the JYY’s Board of Executives for 2022. Avoranta was elected together with other trustees at a meeting of the Council of Representative on Wednesday, December 8, 2021.

The Alvar Union wishes good luck and success to the entire Board next year! The Board in 2022 is:

Aija Hokkanen, P&D (hpj)
Sonja Jokinen, P&D
Fanni Rantala, P&D
Jenni Suutari, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Meri Kärkkäinen, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Liina Korkiamäki, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Olli Puhtimäki, Luonnontietelijät
Konsta Tarnanen, Opiskelevat kokoomuslaiset
Antti Avoranta, Alvarin unioni
Siiri Muhonen, JYYn Demariopiskelijat

Elma Hyöky will be the Chair and Nelli Rauhala deputy Chair of the Council of Representatives.

Next year, Amir Abdelamir will be the group leader of the Union of Alvar and Eetu Aalto deputy group leader. We are represented on the general selection committee by Lotta Tuominen as a full member and Juho Lavonen as a deputy member. In addition, Lotta Tuominen was elected to the Board of student newspaper Jylkkäri.

Merry Christmas and a Happy New Year 2022!

Alvarin unioni ehdottaa Matti Heikkilää JYYn hallituksen puheenjohtajaksi – Antti Avoranta hakee hallituksen jäseneksi

Matti Heikkilä and Antti Avoranta.

(In English below)

Alvarin unionilla on kaksi hakijaa JYYn luottamustoimiin vuodelle 2022. Matti Heikkilä asettuu ehdolle hallituksen puheenjohtajaksi ja Antti Avoranta hallituksen jäseneksi, kärkisektoreinaan 1. kansainväliset asiat ja 2. viestintä.

Viestintää pääaineen lukeva Matti on tänä vuonna toiminut JYYn hallituksen järjestösektorista vastaavana jäsenenä. Matti on ollut JYYssä ja ainejärjestössään Parku ry:ssä erinäisissä rooleissa jo vuodesta 2019 asti, ja yliopisto-opintoja edeltävältä ajalta häneltä löytyy kokemusta Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton johtotehtävistä. Matti on prosessiorientoitunut toimija, joka pyrkii kehittämään ja luomaan uusia menettelytapoja riippumatta siitä, missä hän vaikuttaa.

“Haluan hakea JYYn hallituksen puheenjohtajaksi, koska minulla on palava halu kehittää ylioppilaskunnan toimintaa. Koen, että ylioppilaskunta on tärkeä instituutio, joka ei ole päässyt täyteen potentiaaliinsa. Olen saanut kunnian nähdä JYYn toimintaa hyvinkin läheltä ja monelta suunnalta vuosien aikana, ja tämän myötä saamani ymmärrys ja havainnot tarjoavat mahdollisuuksia kehittää ylioppilaskuntaa.

On tärkeää, että JYY koetaan läheiseksi toimijaksi: niin varmistetaan, että JYYllä on vaikutusvaltaa yliopistoyhteisössä, varmistetaan, että esimerkiksi hallitukseen ja edustajistoon on paljon hakijoita, viestintämme olisi yhä tavoittavampaa ja opiskelijoilla olisi yhä vahvempi tunne yhteenkuuluvuudesta.”

Antti on filosofian fuksi, jolta löytyy yliopisto-opintoja edeltävältä ajalta vankkaa järjestö- ja vaikuttamiskokemusta muun muassa Helsingin nuorisoneuvostossa ja  Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret ry:ssä. Antilta löytyy erinomaiset eväät molempien hakemiensa sektoreiden hoitamiseen.

“Tavoitteenani on tuoda omaa kokemuksen ja raikkaan fuksillista roolia yhdistelevää otettani JYYn hallitukseen, jossa sydämeni sykkii niin kansainvälisten kuin suomalaistenkin opiskelijoiden etujen ajamiselle ja JYYn tuomiseksi osaksi marginaalisten opiskelijaryhmien elämää.

Kansainvälisten asioiden sektorille minua ajaa erityisesti mielenkiintoni kansainvälisyyteen, koska kyseessä on opintojani koskettava aihe. Kansainvälisyyteen ajaa myös haluni auttaa heikommassa asemassa olevia kansainvälisiä opiskelijoita, joiden olo on tehtävä kotoisaksi ottamalla heidät mukaan esimerkiksi tapahtumien kautta. Sektorilla koen, että minulla on paljon annettavaa edunvalvonnan osalta, koska siitä minulla on paljon kokemusta ja siitä innostun kuin koira herkkupalan nähdessään.

Olen toteuttanut viestintää eri tavoin. Olen koordinoinut yhdistyksen sosiaalista mediaa, tehnyt Helsingin kaupungilla viestintäkampanjoita viestintäassistenttina ja Nuorten Ääni -toimituksessa tutkinut journalismin saloja. JYYn viestinnässä haluaisin panostaa erityisesti aloittaviin opiskelijoihin. Tähän voisi auttaa JYYn esittelemisen saaminen kiinteämmäksi osaksi orientaatioviikkoa niin, että JYY osallistuu opiskelijoiden orientaatioviikon ohjelmaan esimerkiksi fuksiaisissa ja muissa tapahtumissa näyttäytymällä.”

Luottamustoimihakijoiden haastattelut ja hallitusneuvottelut käydään keskiviikkona 1.12.2021 klo 17.30 alkaen Ilokivellä. Lopulliset päätökset vuoden vuoden 2022 toimihenkilöistä tehdään JYYn edustajiston kokouksessa keskiviikkona 8.12.

Alvarin unionin neuvottelijoina toimivat Topias Peltonen ja Juho Lavonen.

The Union of Alvar nominates Matti Heikkilä as Chair of JYY’s Board of Executives – Antti Avoranta applies for Board membership

The Union of Alvar has two candidates for JYY’s position of trust for 2022. Matti Heikkilä will run for Chair of the Board and Antti Avoranta as a member of the Board, with the top sectors being international affairs and communications.

This year, Matti, who is majoring in communications, has been a member of JYY’s Board of Executives responsible for the associations sector. Matti has been in various roles at JYY and his subject organization Parku since 2019, and from the time before his university studies, he has experience of leading positions in the The Union of Local Youth Councils in Finland. Matti is a process-oriented actor who strives to develop and create new procedures no matter where he is involved.

“I want to apply for the position of Chair because I have a burning desire to develop the activities of the Student Union. I feel that the student union is an important institution that has not reached its full potential. I have had the honor of seeing JYY’s activities very closely and from many directions over the years, and the understanding and findings I have gained from this offer opportunities to develop the student union.”

Antti is a freshman in philosophy, who has solid organizational and influential experience in the pre-university period, for example in the Helsinki Youth Council and JEF Helsinki. Antti has an excellent basis to handle both sectors he applies.

“I am particularly interested in internationality, as it is a subject that concerns my studies. I feel I have a lot to give in terms of lobbying because I have a lot of experience with it and I get excited about it like a dog seeing a treat.

I have coordinated the association’s social media, conducted communication campaigns in the City of Helsinki as a communication assistant, and researched the secrets of journalism. In JYY’s communication, I would like to concentrate especially on new students. This could be done by making the presentation of JYY a more integral part of the orientation week.

Interviews for the positions of trust and board negotiations will be held on Wednesday, December 1, 2021 at 5:30 pm in Ilokivi. The final decisions will be made at the meeting of the Council of Representatives on Wednesday 8 December.

The Union of Alvar has two negotiator: Topias Peltonen and Juho Lavonen.

Alvarin unionille neljä paikkaa JYYn edustajistoon kaudelle 2022-23 // The Union of Alvar got four seats at Council of Representatives Election

Juho Lavonen, Amir Abdelamir, Topias Peltonen, Lotta Tuominen

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalien tulokset julkistettiin keskiviikkona 4.11. Ilokiven vaalivalvojaisissa. Alvarin unioni sai kaudelle 2022-23 läpi neljä edaattoria: Juho Lavonen (78 ääntä), Amir Abdelamir (55), Topias Peltonen (38) ja Lotta Tuominen (30).

Alvarin unioni menetti viime vaaleihin verrattuna kaksi paikkaa. Tulosta voidaan kuitenkin ehdokasmääräämme verrattuna torjuntavoittona. Vuoden 2019 edustajistovaaleissa AU:lla oli 25 ehdokasta, nyt vain 11.

Vaalituloksia voi tarkastella tarkemmin JYYn nettisivuilta. Alvarin unioni kiittää lämpimästi kaikkia 295 äänestäjäämme!

The results of the Representative Council elections were announced on Wednesday 4 November. The Union of Alvar received four seat for the period 2022-23: Juho Lavonen (78 votes), Amir Abdelamir (55), Topias Peltonen (38) and Lotta Tuominen (30).

The Union of Alvar lost two seats compared to the last election. However, the result can be seen pretty good considering the fact that our number of candidates dropped. In the 2019 election, AU had 25 candidates, now only 11.

The election results can be viewed in more detail on JYY’s website. The Alvar Union warmly thanks all of our 295 voters!

Edustajisto ansaitsee suuremman roolin JYYn taloudessa ja omistajaohjauksessa! // The Council deserves a larger role in JYY’s economic policy and ownership steering!

Kuvakaappaus JYYn liiketoimintastrategiasta. Screenshot from JYY´s Bussiness Strategy

(A summary in English below)

Alvarin unionin tuoreessa vaaliohjelmassa otetaan kantaa entistä vahvemmin JYYn talouspolitiikkaan ja Soihdun omistajaohjaukseen. Vaikka näistä teemoista on viime vuosina käyty koko ajan enemmän keskustelua, kyseessä on edelleen monille vieraampi JYYn toiminnan osa-alue, joten koimme tärkeäksi taustoittaa omaa ajatteluamme.

Perinteisesti edustajiston toimijuus JYYn taloudellisessa päätöksenteossa on ollut melko vähäistä, minkä Alvarin unioni on kokenut ongelmaksi demokratian toteutumisen kannalta. Toisaalta se on ymmärrettävää, koska JYYn varsinaisen toiminnan talouden rakenteet ovat varsin vakaat: valtaosa kuluista muodostuu palkoista ja tilavuokrista, joita varten kannetaan jäsenmaksua. Kummallakaan puolella budjettia ei tapahdu kovin suuria muutoksia. Jäsenmaksun lisäksi tuloja saadaan ylioppilaskunnan harjoittamasta liiketoiminnasta – eli Soihdulta – ja yritysyhteistyöstä, joka ei tosin ole vuosien varrella muodostunut merkittäväksi tulonlähteeksi. Viime vuosien sääntömuutoksissa liiketoiminnan tavoitteeksi lisättiin jäsenille suunnattujen palveluiden tuottamisen lisäksi se, että JYY “[saa] varoja varsinaista toimintaa varten” (Perussäännön 24 §). Ylioppilaskunnan pitkän linjan talouspolitiikassa katseet siis kääntyvät toiveikkaina Soihdun suuntaan.

Talouskeskustelu otti ison harppauksen eteenpäin, kun vuonna 2019 laadittiin keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS), jossa asetettiin euromääräisiä ja ajallisia tavoitteita sille, kuinka paljon Soihdulta saatavaa rahoitusta tulisi pitkällä aikavälillä nostaa (KTS luku 2.3 Tulotavoitteet). Vuonna 2020 tehdyissä omistajaohjauksen periaatteissa vahvistettiin perusajatus siitä, että Soihdulta saatavaa rahoitusta pyritään kasvattamaan mutta ilman numeerisia tavoitteita (s. 25). Selkeä tavoite on siis se, että tulevaisuudessa JYYn varsinainen toiminta saisi vuosittain nykyistä enemmän rahoitusta Soihdulta. Keskeinen kysymys JYYn “talouspolitiikassa” on se, miten tämä kasvava tuotto käytetään. Mahdollisuuksia on useita:

  • Varsinaisen toiminnan laajentaminen. Voitaisiin esimerkiksi palkata uusi asiantuntija jollekin sektorille, lisätä järjestöille maksettavia avustuksia tai tulkata edustajiston kokoukset englanniksi kielellisen saavutettavuuden lisäämiseksi.
  • Vararahaston kerryttäminen. JYY on kerännyt rahaa toimintaympäristössä äkillisesti tapahtuvia muutoksia varten: vararahaston avulla voitaisiin taata hallittu siirtymäaika esimerkiksi tilanteessa, jossa ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys poistuisi tai opiskelijamäärät laskisivat huomattavasti.
  • Jäsenmaksun alentaminen. Jos JYY saisi enemmän tuloja Soihdulta, voisi varsinaisen toiminnan pääasiallista tulonlähdettä eli jäsenmaksua alentaa.
  • Soihdun investoinnit. Soihdun liiketoimintastrategia pitää sisällään kunnianhimoisen investointiohjelman. Soihdun tulovirtojen kasvattaminen pitkällä tähtäimellä edellyttää käytännössä vapaarahoitteisten kiinteistöhankkeiden toteuttamista, mikä puolestaan edellyttää myös omaa pääomaa. Omistajaohjauksen periaatteissa on linjattu, että “[v]apaarahoitteista rakentamista lisätään maltillisesti rahoituspohjan monipuolistamiseksi” (s. 13).
  • Päästöjen kompensointi. JYY on ryhtynyt ilmastokestävyyden tiekartan myötä toimenpiteisiin hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Kaikkia päästöjä ei välttämättä saada kuitenkaan poistettua, jolloin loput pitäisi kompensoida hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemiseksi. Tiekartassa on linjattu, että “[p]äästöjen  kompensointi  on  myös  tehtävä  ylioppilaskunnan  talouden  kannalta  kestävästi” (s. 26) ja että “[y]lioppilaskunnan jatkuvasta toiminnasta syntyvät vuosittaiset päästöt tulee kompensoida täysimääräisesti viimeistään vuodesta 2025 alkaen.” (s. 26)

Keskenään kilpailevia tavoitteita on monia, joten edustajiston on hahmotettava kokonaisuus ja linjattava tavoitteiden keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä ja aikataulutuksesta. Kasvavat tulovirrat tulisivat ennen kaikkea kiinteistöliiketoiminnasta, jonka syklit mitataan vuosikymmenissä, joten myös JYYn talouspolitiikan on syytä olla pitkäjänteistä ja ennakoivaa. Edustajiston on ryhdyttävä käymään perusteellista keskustelua siitä, millaiseksi tämä talouspolitiikan pitkä linja muodostuu!

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa linjattiin, että Soihdun tulevaisuudessa mahdollisesti tuottamasta (lisä)voitosta puolet tulisi laittaa vararahastoon ja puolet käyttää jäsenmaksun alentamiseen (KTS luku 2.3 Tulotavoitteet). Tilanne on kuitenkin kehittynyt nopeasti: esimerkiksi omistajaohjauksen periaatteet ja ilmastotiekartta on tehty KTS:n jälkeen, joten sen linjauksia tulisi tarkastella uudelleen laajemmassa kontekstissa. Kovin tarkkoja linjoja ei kuitenkaan ole mielekästä lyödä täysin lukkoon lyhyellä aikavälillä, sillä linjaamistyö edellyttää kattavia skenaarioita ja monipuolisia laskelmia.

Alvarin unioni on pitkään painottanut vastuullista ja pitkäjänteistä taloudenhoitoa ylioppilaskunnassa. Tätä päämäärää tukisivat ennen kaikkea vararahaston kerryttäminen ja Soihdun vapaarahoitteisia investointeja varten säästäminen. Ennen kuin Soihdun osuudesta tehdään tarkempia päätöksiä, tulee Soihdun kuitenkin esittää huolelliset laskelmat siitä, millaisiin vapaarahoitteisiin hankkeisiin tulevaisuudessa voisi olla mahdollista ryhtyä, miten ne rahoitettaisiin ja millaista tuottoa ne varsinaiselle toiminnalle aikoinaan voisivat tuoda. Olemme ryhmänä sitoutuneet myös siihen, että JYYn jäsenmaksua ei enää korotettaisi vaan että sitä pyrittäisiin pikemminkin pitkällä aikavälillä hallitusti laskemaan. On hyvä kuitenkin muistaa, että jäsenmaksun pitäminen euromääräisesti samana on inflaation vuoksi jo itsessään JYYn kannalta taloudellinen menetys – ylioppilaskunnan kulut nousevat jonkin verran joka vuosi, joten jäsenmaksun “indeksikorotusten” tekemättä jättäminen edellyttää joko leikkauksia tai korvaavan rahoituksen kasvattamista. Alvarin unioni suhtautuu myönteisesti myös ilmastokompensaatioihin, mutta niistä on haastavaa tehdä päätöksiä ennen kuin tiedetään, kuinka suureksi hiilijalanjälki jää jo päätettyjen päästövähennystoimenpiteiden jälkeen. Ideaalitilanteessa myös varsinaista toimintaa voitaisiin laajentaa esimerkiksi lisäämällä edunvalvontatoiminnan resursseja, mutta tiedostamme, että muiden tavoitteiden valossa se ei välttämättä ole täysin realistista.

Talouspolitiikan ohella edustajiston ja hallituksen on opittava tekemään aktiivisempaa omistajapolitiikkaa. JYYn liiketoiminnan lanseeraaminen Soihtuna on mahdollistanut uudenlaisen lähestymistavan: Soihtu voidaan mieltää osakeyhtiönä ja JYY sen (ainoana) omistajana. Muodollisesti toki edelleen Soihtu on osa JYYtä, mutta poliittisella tasolla sitä voidaan – ja tulisi – lähestyä nykyistä enemmän omistajaohjauksen näkökulmasta. Omistajaohjauksen ensiaskelia on otettu liiketoimintastrategian ja omistajaohjauksen periaatteiden myötä. Tulevaisuudessa on kuitenkin vielä monta avointa kysymystä ratkaistavana: miten Soihdun “osingonjaosta” käytännössä vuosittain päätetään? Mikä osa JYYn varallisuudesta kuuluu varsinaiselle toiminnalle ja mikä Soihdulle? Minkälainen rooli edustajistolla, hallituksella ja liiketoimintajohtokunnalla on Soihdussa? Näitä ja varmasti monia muita kysymyksiä on syytä miettiä tietoisesti nyt alkavalla edustajistokaudella, kun muutos on vielä tuore.

Teemu Vasama

* * * * *

The Union of Alvar has taken a stance on JYY’s economic policy and ownership steering practices in our new election platform. These are rather recent topics of conversation, so we wanted to open up our thinking more broadly. Traditionally the Council has had somewhat of a limited role in discussions concerning JYY’s finances, which is understandable considering that the basic structures of the budget are quite stable: both income and expenses are more or less on the same level each year. The main source of income are the membership fees, so any change in the budget would have meant a change in the yearly fee.

However, JYY’s business unit – Soihtu – is expected to generate increasing amounts of income for JYY in the future, mainly through real estate projects like Korttelikylä. In recent years, the Council has set goals for Soihtu’s profits, and while it will likely take a relatively long time for that potential to fully materialize, we must start having a discussion on how to use that “extra” money. This is the key question of JYY’s economic policy for the coming decades! There are several possible targets:

  • Expanding the Student Union’s activities: more/better events, lobbying, guidance etc.
  • Accumulating the emergency fund to better prepare for the future
  • Lowering the membership fee
  • Enabling Soihtu’s further investments
  • Compensating JYY’s greenhouse gas emissions

Since there are many worthy causes competing for the same resources, the Council has to prioritize between them. The Student Union’s current stance on this question is that half of any additional income should be put in the emergency fund and the other half used to lower the membership fee. This position, however, was taken before JYY adopted a goal concerning carbon neutrality and before Soihtu’s future investment goals were drafted. The Council must, therefore, reconsider this question in the necessary broader context.

The Union of Alvar has for many years already emphasized the importance of responsible and long-term management of JYY’s finances. To that extent, we consider it important to prioritize the emergency fund and Soihtu’s investments. Further real estate investments are necessary to guarantee the Student Union’s financial independence and stability in the very long-term future. We have also committed to – at the very least – keeping the membership fee at its current level and preferably to even lowering it in a controlled manner. Likewise, we have taken a positive stance on climate compensations, but those will have to wait until we know how effective our current emission cutting measures will have been. Ideally we would love to give more resources to, for example, advocacy work, but we don’t consider it to be realistic in view of the other goals.

In addition to economic policy, the Council and the Board have to learn to be more active in ownership steering: JYY is the owner of Soihtu and ought to start playing the part. It is not wise to meddle in daily affairs, but we student representatives have to make sure that our voice is heard in important matters and strategic decisions. There are many open questions that should be resolved in the near-future: What is the yearly procedure for making a decision on Soihtu’s “dividends”? What is the division of duties between the Council, the Board and the more recent Business Committee? These, and surely many others questions, should be resolved in the next Council term.

Teemu Vasama

Alvarin unionilla 11 ehdokasta vuoden 2021 edustajistovaaleihin

(In English below)

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalien ehdokasasettelu on päättynyt. Alvarin unionilla vaaleihin lähtee 11 ehdokkaan monitieteinen joukko. Meitä voit äänestää numeroilla 2-12!

Myös vaaliohjelmamme on nyt luettavissa täältä. Lokakuun lopulla jalkaudumme kampukselle kampanjoimaan ja kertomaan lisää tavoitteistamme. Tulkaahan nappaaman mukaan kahvit ja rupattelemaan hetki ylioppilaskunnasta ja sen tilasta!

Edustajistovaalit käydään sähköisellä äänestyksellä 28.-29.10. ja 1.-3.11. Lisätietoja vaaleista JYYn verkkosivuilta.


The Union of Alvar has 11 candidates for Council of Representatives Election 2021

The election is held on October 28-29 and November 1-3. This election is electoral so you can vote from home.

The election program of the Union of Alvar can be found in English here. More info about election can be found at website of student union.

Alvarin unioni lähtee historiansa neljänsiin edustajistovaaleihin – vaali-info maanantaina 20.9. Opinkiven saunalla!

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoryhmä Alvarin unioni lähtee historiansa neljänsiin vaaleihin syksyllä 2021. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme maanantaina 20.9. klo 18 alkaen Opinkiven saunalle!

Edustajistovaali-infomme on avoin kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille eikä paikalle tuleminen sitouta mihinkään. Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan, mistä ylioppilaskunnassa, edustajistovaaleissa ja Alvarin unionissa on kyse. Paikalla myös pientä juotavaa ja purtavaa, ja myös sauna ja jacuzzi lämpenevät illan mittaan.

Vaali-infon tapahtuma löytyy myös Facebookista: https://www.facebook.com/events/266742761759636/

Edustajistovaalit käydään 28.-29.10. ja 1.-3.11. Ehdokasasettelu päättyy 29.9.

Lisätietoja tapahtumasta voi kysyä AU:n puheenjohtaja Topias Peltoselta (tokaeepe@student.jyu.fi)

Alvarin unioni tukee myös Lotta Tuomista JYYn hallitukseen – hakee ensisijaisesti viestintävastaavaksi

(In English below)

Alvarin unioni on päättänyt tukea JYYn hallitukseen myös Lotta Tuomista, joka hakee ensisijaisesti viestintävastaavaksi ja toisisijaisesti kunta ja vaikuttaminen -sektorille.

Ensimmäisen vuoden yhteiskuntatieteiden opiskelijalla Lotalla on runsaasti kokemusta muun muassa viestinnästä, nuorten hyvinvointiin vaikuttavista seikoista sekä vaikuttamisesta aina aluejohtokunnasta Euroopan unioniin ja YK:hon.

Aiemmin hän on toiminut muun muassa monissa eri viestinnän, markkinoinnin ja johtamisen tehtävissä partiolaisissa, Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kansainvälisen nuorisopolitiikan työryhmän jäsenenä ja Etelä-Savon maakuntaliiton nuorten ilmastotiimin ja maakunnallisessa nuorisovaltuuston jäsenenä. Järjestötoiminnan lisäksi Lotalta löytyy työkokemusta Mikkelin kaupungin ja Suomen 4H-liiton viestinnästä ja toimittajan työstä paikallislehti Ristiinalaisesta ja Partio-lehdestä. Lotalla on myös ollut vuodesta 2016 oma toiminimi, joka tarjoaa valokuvaus-, video- ja sisällöntuottopalveluita.

Kokeneena viestijänä ja ensimmäisen vuoden opiskelijana Lotta toisi raikasta ajattelua ja näkökulmaa JYYn viestintään.

“Vastikään opintoni aloittaneena olen tarkastellut JYYn toimintaa fuksin näkökulmasta ja tullut siihen tulokseen, että näkyvimpiä toiminnan muotoja, kuten Ylioppilaskylää ja Opinkiveä lukuun ottamatta uuden opiskelijan käsitys JYYstä voi jäädä hieman epäselväksi. Toimintasuunnitelmaprojekti JYYn jäsenyyden paketoimiseksi onkin mielestäni erittäin tervetullut, ja sosiaalinen media on tärkeä työkalu projektin toteuttamisessa. Jotta ylioppilaskunta ymmärretään tärkeäksi osaksi opiskelijan hyvinvointia, someen tarvitaan kasvoja, keskustelunavauksia sekä yksinkertaisesti esitettyä tietoa JYYn toiminnasta.”

Viestinnän lisäksi Lotta on kiinnostunut toimimaan hallituksessa vaikuttamisesta ja kuntapolitiikasta vastaavana hallituksen jäsenenä.

“Pyrkisin ylläpitämään JYYn asemaa opiskelijoiden edustajana niin yliopistolla ja kuntapolitiikassa kuin koko maassa ja Euroopassa. Mielestäni JYY on saanut hyvin jalansijaa kunta- ja puoluepolitiikkaan, ja tästä asemasta käsin meidän kuuluu osallistua esimerkiksi parempien mielenterveyspalveluiden rakentamiseen ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen.”

Alvarin unionin puheenjohtaja Topias Peltosen mukaan Lotan tukemista hallitukseen ei tarvinnut kovin kauaa miettiä, kun luottamustoimihakua päätettiin jatkaa.

“Vaikka Lotta tulee AU:n ulkopuolelta ja olen hänet vasta tavannut, paistoi saman tien läpi, että kyseessä on kovan luokan järjestö- ja viestintätekijä. Häneltä löytyy pestiin relevanttia kokemusta jo vaikka millä mitalla, ja mielestäni fuksina tehtävään hyppäämisen voi nähdä voimavarana. Ylioppilaskunnan tutuksi tekemisen ja viestinnän tärkeimmät hetket ovat silloin, kun uudet opiskelijat saapuvat kampukselle. Uskon, että Lotalla olisi paljon annettavaa tähän saumakohtaan, jossa ylioppilaskunnan tarjoamiin palveluihin törmätään ensimmäistä kertaa.”

Alvarin unionista luottamustoimiin hakevat myös Aleksi Murtojärvi (edustajiston puheenjohtaja) ja Matti Heikkilä (hallituksen jäsen 1. järjestöt 2. kunta ja vaikuttaminen). Luottamustoimihakijoiden haastattelut ja hallitusneuvottelut käydään maanantaina 30.11., ja lopulliset päätökset vuoden vuoden 2021 toimihenkilöistä tehdään JYYn edustajiston kokouksessa tiistaina 1.12.

————————————————————————————————————————

The Union of Alvar nominates Lotta Tuominen as a candidate for membership of JYY’s Board with communications as a sector

The Union of Alvar has decided to support Lotta Tuominen as a candidate for membership of JYY’s Board 2021. Lotta is primarily applying for a communications sector and secondarily for the municipality and influence sector.

Lotta, a first-year social sciences student, has a lot of experience in communication, issues affecting the well-being of young people and influencing from the regional board to the European Union and the UN.

In the past, she has been in various communication, marketing and management positions for scouts, as a member of the international group of the Finnish National Youth Council Allianssi and as a member of the South Savo regional council’s youth climate team and provincial youth council. In addition to organizational activities, Lotta has worked in communications for the City of Mikkeli and for the Finnish 4H association and as a journalist in the local newspaper Ristiinalainen and Scout magazine. Lotta has also had her own business since 2016, offering photography, video and content production services.

As an experienced communicator and first-year student, Lotta brings fresh thinking and perspective to JYY’s communication.

”I’ve looked at JYY’s activities from a freshman perspective and come to the conclusion that the most visible things are Kortepohja and Opinkivi. The action plan project to package JYY’s membership is, in my opinion, very welcome, and social media is an important tool in implementing the project. In order for the Student Union to be understood as an important part of the student’s well-being, it needs faces, conversation openings and simply presented information about JYY’s activities.”

In addition to communications, Lotta is interested in serving on the Board as a member responsible for influencing and municipal policy.

“I would strive to maintain JYY’s position as a student representative both at the university and in municipal policy, as well as throughout the country and in Europe. I think that JYY has gained a good foothold in municipal and party politics, and from this position we have a role to play in, for example, building better mental health services and reducing youth unemployment.”

According to president of the Union of Alvar Topias Peltonen it did not take long to decide supporting Lotta for the Board.

”Lotta has relevant experience, and I think being a freshman can be seen as a strength. The most important moments in getting to know with the Student Union are when new students arrive on campus. I think Lotta would have a lot to give to this.”

Alvarin unioni ehdottaa Aleksi Murtojärveä JYYn edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2021 – Matti Heikkilä hakee hallituksen jäseneksi

Matti Heikkilä ja Aleksi Murtojärvi
Matti Heikkilä ja Aleksi Murtojärvi.

(In English below)

Alvarin unionilla on kaksi hakijaa JYYn luottamustoimiin vuodelle 2021. Aleksi Murtojärvi asettuu ehdolle edustajiston puheenjohtajaksi ja Matti Heikkilä hallituksen jäseneksi, kärkisektoreinaan 1. järjestöt ja 2. kunta ja vaikuttaminen.

Viestintää pääaineen lukeva Aleksi on tänä vuonna toiminut JYYn hallituksen jäsenenä ensin kunta ja vaikuttaminen -sektorilla ja loppuvuodesta hallituksen uudelleenjärjestäydyttyä viestinnän tehtävien parissa. Hallitusvuotensa aikana Aleksi on johtanut yleispoliittisen linjapaperin hallitusohjelmaprojektia, vastannut kuntapoliittisesta ohjelmasta ja ollut mukana Spark-vaikuttajakoulutuksen kehittämisessä. Syksyllä hän on myös valmistellut JYYn ensi vuoden kuntavaalikampanjaa sekä johtanut JYYn delegaatiota SYL:n liittokokouksessa.

Hallitusvuotensa aikana Aleksi on saanut tutustua yksityiskohtaisesti ylioppilaskuntaan kokonaisuutena, niin edunvalvontasektorin kuin liiketoiminnankin osalta.

“Tunnen hyvin JYYn päivittäisen toiminnan ja sen realiteetit – nyt voin asettaa tämän tuntemukseni edustajiston käyttöön. Edustajiston puheenjohtajuus ei ole vain kokousten johtamista – se vaatii lisäksi valmiutta toimia ylioppilaskunnan kaikkien toiminnanalojen kanssa, osaamista ylioppilaskunnan hallinnosta sekä tahtoa demokraattisen päätöksenteon edellytysten parantamiseen.”

Myös toinen AU:n hakija Matti Heikkilä on viestinnän pääaineopiskelija. Aikaisemmin Matti on toiminut viestinnän ainejärjestö Parku ry:n sosiaali- ja koulutuspoliittisena vastaavana sekä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijakunnan, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Lounais-Suomen piirin sekä Nuorisovaltuustojen Liiton piirineuvoston puheenjohtajana.

Aikaisemmalla järjestöurallaan Matti on toiminut erityisesti osallisuuden, edunvalvonnan ja hallinnon kysymysten äärellä.

“Erityisesti järjestösektorilla laaja kokemukseni monenlaisen järjestön eri tehtävissä on hyödyksi: ymmärrän millaisia ongelmia voi tulla vastaan, ja osaan joko itse auttaa ratkaisun löytämisessä, tai vähintään tiedän mistä ratkaisun voi löytää. Monenlaisten haasteiden ratkaiseminen on antanut minulle myös syvällisen ymmärryksen yhdistyslaista, joten voisin auttaa ainakin yleisimpien ongelmien tulkinnassa ja toiminnan tukemisessa.”

“Aikaisempi kokemukseni suuressa kaupungissa vaikuttamisesta nuorisovaltuuston kautta olisi hyödyksi kunta- ja vaikuttamissektorille. Kuntavaalit tulevat olemaan merkittäviltä osin JYYn kannalta viestinnällinen haaste. Esimerkiksi opiskelijoiden tavoittaminen ja viestinnän vaikuttavuuden varmistaminen ovat keskeisiä viestintäkysymyksiä JYYlle, kun teemme työtä opiskelijoiden aktiivisen osallistumisen takaamiseksi ja vaikuttamistavoitteidemme eteen tulevissa kuntavaaleissa.”

Alvarin unionin puheenjohtaja ja vuoden 2019 JYYn hallituksen puheenjohtaja Topias Peltonen näkee valtavasti potentiaalia molemmissa AU:n ehdokkaissa.

“Olen oppinut tuntemaan sekä Aleksin että Matin asioihin paneutuvina vastuunkantajina, kuten AU:n ehdokkailta sopii odottaakin. Heiltä molemmilta löytyy sekä intohimoa että taitoa viedä ylioppilaskuntaa eteenpäin, vaikka tuleva vuosi tulee varmasti vielä olemaan poikkeuksellinen vallitsevien olosuhteiden johdosta.”

Luottamustoimihakijoiden haastattelut ja hallitusneuvottelut käydään maanantaina 30.11., ja lopulliset päätökset vuoden vuoden 2021 toimihenkilöistä tehdään JYYn edustajiston kokouksessa tiistaina 1.12.

—————————————————————————————————————————–

The Union of Alvar nominates Aleksi Murtojärvi as a candidate for Chairmanship of JYY’s Representative Council for 2021 – Matti Heikkilä applies for Board membership

The Union of Alvar has two candidates for JYY’s positions for 2021. Aleksi Murtojärvi will run for the position of Chairman of the Representative Council and Matti Heikkilä as a member of the Board, with organizations or municipality and influence as a sector.

Aleksi, who is majoring in communications, has served this year as a member of JYY’s Board, first in the municipality and influence sector, and towards the end of the year in communications duties. During his board year, Aleksi has led the general policy paper project, been responsible for the municipal policy program and has been involved in the development of The Spark influencing event. In the autumn, he has also prepared JYY’s municipal election campaign for next year and led JYY’s delegation at SYL’s general meeting.

During his year on the Board, Aleksi has been able to get to know the Student Union as a whole in detail, both in the lobbying sector and in business.

“I am well acquainted with JYY’s daily operations and its realities – now I can make this knowledge available to the Representative Council. The chairmanship of the Representative Council is not just about leading meetings – it also requires readiness to work with all areas of the student union’s activities, knowledge of the student union’s administration and a will to improve the conditions for democratic decision-making. ”

Matti Heikkilä, another AU candidate, is also a major student in communications. Previously, Matti has served as the social and educational policy equivalent of the communications subject organization Parku ry and as the chairman of the high school student union in Turku, as the chairman of Southwest district of The Union of Local Youth Councils in Finland and also as the chairman of Unions district council.

In his previous career in organizations, Matti has worked especially on issues of inclusion, lobbying and governance.

“Especially in the organizations sector, my extensive experience in the various roles of a wide range of organizations is useful: I understand what problems can be encountered, and I can either help myself find a solution, or at least know where to find a solution. Solving a wide range of challenges has also given me an in-depth understanding of the Association Act, so I could at least help interpret the most common problems and support action. ”

“My previous experience of influencing a big city through a youth council would benefit the municipal and influencing sector. Municipal elections will be a significant communication challenge for JYY. For example, reaching out to students and ensuring the effectiveness of communication are key communication issues for JYY when we work to ensure the active participation of students and our advocacy goals in the upcoming elections. ”

Topias Peltonen, Chair of the Union of Alvar and Chair of the Board of JYY in 2019, sees enormous potential in both AU candidates.

”I’ve gotten to know Aleksi and Matti as responsible individuals, as you would expect from AU’s candidates. They both have the passion and the ability to take the student union forward, although the coming year will certainly be exceptional due to the prevailing circumstances. ”

Interviews and board negotiations with the candidates will take place on Monday, November 30, and the final decisions will be made at the JYY’s Representative Council meeting on Tuesday, December 1.

Erityiskevät päättyi edustajiston ryhmäpuheenvuoroihin – AU vaati panostuksia kuntavaikuttamiseen, kv-opiskelijoiden asemaan ja reagoivaan edunvalvontaan

(In English Below)

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan vuotta 2020 on värittänyt muun yhteiskunnan tavoin koronaviruksen aiheuttamat erityistoimet. Huhtikuun ja toukokuun kokoukset on historiallisesti järjestetty etäyhteyksien avulla.

Olosuhteista huolimatta JYYssä on tapahtunut paljon kevään aikana. Alvarin unionia hallituksessa edustavat Aleksi Murtojärvi (kunta ja vaikuttaminen, Kampus Kustannus) ja Niklas Pelkonen (kulttuuri, Jylkkäri) ovat koordinoineet kevään aikana kahta suurta projektia: Aleksi yleispoliittisen linjapaperin päivittämistä (Lue lisää täältä) ja Niklas Ilokiven alakerran uudistamista (Lue lisää täältä). Lisäksi JYYssä on muun muassa viety eteenpäin organisaatiouudistusta, rakennushankkeita ja hiilijalanjäljen pienentämistä.

Toukokuun etäkokouksessa edustajisto käänsi katseitaan jo vuoteen 2021 lähetyskeskustelulla, jossa pidettiin ryhmäpuheenvuorot ensi vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin raameista. Alvarin unionin puheenjohtaja Topias Peltonen korosti ryhmämme puolesta panostuksia kuntavaikuttamiseen, kv-opiskelijoiden asemaan ja reagoivaan edunvalvontaan. Lue puheenvuoro alta:

”Arvoisa edustajisto.

On vaikea olla uskomatta, etteikö tämän kevään ja mahdollisesti vielä hamaan tulevaisuuteen jatkuvat erityisolot vaikuttaisi myös ylioppilaskunnan toimintaan. Alvarin unioni haluaa kuitenkin rohkaista edustajistoa toimimaan pitkäjänteisesti ja harkiten takaamalla riittävät resurssit toimintaan, mikäli pääsemme palaamaan normaaliin elämään ensi vuoden puolella.

JYY on lähes historiallisesti aloittanut valmistautumisen kuntavaaleihin jo tämän vuoden toimintasuunnitelmassa. Pidämme tätä erinomaisena ja kannatettavana käytäntönä, mutta varsinainen vaalityö on edessä ensi vuonna. Noin kolmasosa Jyväskylän asukkaista on opiskelijoita, ja kaupungin suurimpana opiskelijajärjestönä meidän on huolehdittava, että edustamamme ihmiset myös huomioidaan vaalien alla käytävässä keskustelussa.

Tämä työ ei kuitenkaan saa jäädä pelkkiin vaaleihin. Tänä vuonna JYYssä on tarkoitus pohtia kuntasektorin tulevaisuutta, ja toiminnan jatkuvuuden kehittämiseen täytyy löytyä ratkaisuja. Kaupunkiin kohdistuva vaikuttaminen ei ole kestävää, jos sen koordinointi on pelkästään vuosittain vaihtuvan hallituksen jäsenen vastuulla. Oli kyse sitten puolipäiväisestä uudesta työntekijästä tai nykyisen toimiston tehtävien uudelleenjärjestelystä, kuntavaikuttamista täytyy alkaa tehdä koordinoidummin. Viimeistään ensi vuonna on aika saada tähän uusia käytäntöjä, kun toimistolla aletaan luoda kontakteja uusiin päättäjiin.

Yliopistoyhteisön tulisi olla aidosti kaksikielinen ja saavutettava myös muille kuin suomea äidinkielenään puhuville. Tällä hetkellä meillä ei käytännön kannalta ole tarvetta työskennellä edustajistossa ja hallituksessa englanniksi, mutta emme myöskään juurikaan tarjoa mitään tapaa seurata ylioppilaskunnan päätöksentekoa suorana muuten kuin suomenkielellä. Alvarin unioni haluaa, että JYYn käännösresursseja lisätään ja mahdollisuutta esimerkiksi kääntäjäharjoittelijan ottamiseen selvitetään. Kansainvälisiä opiskelijoiden osallistamista varten seuraavalle edustajistokaudelle pitäisi olla selkeä suunnitelma siitä, miten englantia puhuva opiskelija voisi työskennellä edustajistossa.

Älkäämme myöskään unohda koronan jalkoihin tämän vuoden toimintasuunnitelmasta löytyvää kansainvälisten opiskelijoiden työelämätapahtumaa, joka suunnitelmien mukaan järjestettäisiin keväällä 2021. Kv-opiskelijoiden työllistymisestä tuntuu olevan valtava kiinnostus päällä niin kansallisella tasolla, kaupungin kuin yritystenkin puolesta. JYYn osaamista tämän aiheen tiimoilta kannattaa hyödyntää raudan ollessa kuuma.

Lopuksi haluaisimme korostaa edunvalvontaa yleisesti, onhan se ylioppilaskunnan tärkein tehtävä. Tämän vuoden budjettiin lisättiin ns. reagointiraha, jolla hallitus voi nopeasti tehdä päätöksen esimerkiksi bussikuljetuksen järjestämisestä opiskelijoiden mielenilmauksiin. Edunvalvonta on siinä mielessä mielenkiintoista, että koskaan ei voi tietää, mitä kapuloita tulevaisuus tuo opiskelijoiden rattaisiin. JYYn kokoisella ylioppilaskunnalla täytyy olla mahdollista reagoida vastaan tuleviin haasteisiin ja organisoida vaikuttamiskampanjoita nopeallakin aikataululla. Kyse ei myöskään ole vain Jyväskylässä tehtävästä työstä, vaan kansallisen tason vaikuttamisesta, jota tehdään linkkinä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Haluaisimme siis nähdä pysyvämmäksi sovittua ratkaisua tämän kaltaiseen reagointiin, tehdään se sitten kyseisen reagointirahan tai hallituksen käyttövaraa korottamalla.”

The special spring ended with group speeches by the Council – AU called for investments in municipal affairs, the status of international students and responsive advocacy

The year 2020 of the Student Union of the University of Jyväskylä, like the rest of society, has been colored by special measures caused by the coronavirus. The April and May meetings of Council of Representives have historically been held remotely.

Despite the circumstances, a lot has happened at JYY during the spring. Aleksi Murtojärvi (Municipal Affairs and Lobbying, Kampus Kustannus) and Niklas Pelkonen (Cultural Affairs, Student Newspaper Jylkkäri), who represent Union of Alvar in the Board, have coordinated two major projects during the spring: Aleksi updating general policy paper (Read more here) and Niklas renovating Ilokivi’s ground floor. In addition, JYY has taken forward organizational reform, construction projects and reducing the carbon footprint.

At the remote meeting in May, the Council of Representives turned its gaze to year 2021 with a group speeches on framework of next year’s action plan and budget. On behalf of our group, Topias Peltonen, Chair of Union of Alvar, emphasized the investments in municipal affairs, the status of international students and responsive advocacy. Read the speech below:

”Dear Council of Representatives.

Special circumstances that will continue for the unforeseeable future will probably affect the activities of the Student Union. However, the Union of Alvar wants to encourage the Council to act on a long-term and prudent basis, guaranteeing sufficient resources for action if we can return to normal life next year.

JYY has – in an almost historic way – started preparing for the municipal election already in this year’s action plan. We consider this to be an excellent and worthwhile practice, but the actual election work is ahead next year. About a third of Jyväskylä’s residents are students, and as the city’s largest student organization, we must ensure that the people we represent are taken into account in the debate that takes place during the election.

However, this work must go beyond the election itself. This year, JYY intends to consider the future of its municipal affairs, and solutions must be found to develop the continuity of operations. Influencing a city is not sustainable if its coordination responsibility lays on only one annually changing member of the Board. Whether it is a part-time new employee or a reorganization of tasks at the Student Union office, municipal advocacy needs to start to be done in a more coordinated way. Next year at the latest, it is time to get new practices for this, as the office begins to establish contacts with new decision-makers.

The university community should be genuinely bilingual and also accessible to those who don’t speak Finnish. At the moment, from a practical point of view, we do not need to work in the Council or in the Board in English, but we also offer few ways to follow the Student Union’s decision-making directly in other than Finnish. The Union of Alvar wants JYY’s translation resources to be increased and the possibility of hiring a translator trainee to be explored. For the involvement of international students, there should be a clear plan in place for the next term of Council for an English-speaking student to work in the Council of Representatives.

Let us also not forget the working life event for international students found in this year’s action plan, which is scheduled to take place in spring 2021. There seems to be a huge interest in the employment of international students at the national level, by the city and by companies. JYY’s expertise in this area should be utilized when the iron is hot.

Finally, we would like to emphasize advocacy work in general, which is the most important task of the Student Union. In this year’s budget there is a so-called reaction money, with which the Board can quickly make a decision, for example, to arrange a bus transport for student demonstrations. Advocacy is interesting in the sense that you can never know what comes ahead. JYY must be able to react to future challenges and organize advocacy campaigns even on short notice. It is also not just about the work being done in Jyväskylä, but about influencing the national level, which is done together with other student organizations. We would therefore like to see a more permanent solution for this kind of response.”

AU:lta kaksi ehdokasta JYYn hallitukseen // UoA has two candidates for JYY’s Board

(In English below)

Alvarin unioni on asettanut kaksi ehdokasta JYYn hallituksen jäseniksi vuodelle 2020. Aleksi Murtojärvi hakee viestintävastaavaksi ja Niklas Pelkonen kulttuurivastaavaksi.

Ensimmäistä vuotta viestintää opiskeleva Aleksi valittiin syksyn edustajistovaaleissa varsinaiseksi edaattoriksi. Aikaisemmin hän on tehnyt pitkän uran niin ainejärjestöissä kuin viestintätehtävissä eri organisaatioissa. Kokemusta on karttunut myös työtehtävien merkeissä esimerkiksi nuorisoalan kattojärjestö Allianssissa, Puolustusvoimissa sekä sosiaalisen median palvelu Jodelissa. Aleksi näkee ylioppilaskunnan brändiuudistuksen loistavana tilaisuutena tuoda JYYn monipuolista ja laadukasta toimintaa paremmin koko jäsenistön tietouteen. Lisäksi hän haluaisi entisestään panostaa edunvalvonnasta tehtävään viestintään ja luoda mittareita eri viestintäkanavien tarkoituksenmukaisuuden seuraamiselle.

 

Neljättä vuotta journalistiikkaa opiskeleva Niklas on toiminut aktiivisesti JYYn kulttuurivaliokunnassa ja Lööppi ry:n hallituksessa kulttuurivastaavana. Kulttuurivaliokunnassa Niklas on muun muassa ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa vuoden 2019 edustajistovaalivalvojaisten ohjelmaa. Toimittajana hän on työskennellyt monien erilaisten kulttuuriaiheiden parissa. Vuonna 2020 Niklasta kiinnostaa erityisesti Ilokiven monitoimitilan tulevaisuuden suunnittelu.

“AU:lla on jälleen kaksi erinomaista ehdokasta JYYn hallitukseen! Aleksin pitkä kokemus organisaatioiden viestinnästä tulee todella tarpeeseen, kun ylioppilaskunnan uutta brändiä lanseerataan, ja Niklaksen monipuolinen tausta kulttuurin ja tapahtumien järjestämisen parissa on korvaamaton Ilokiven alakerran tulevaisuutta suunnitellessa,” Alvarin unionin puheenjohtaja Teemu Vasama kommentoi ehdokkaita.

Hallitusehdokkaiden haastattelut ja hallitusneuvottelut käydään ylioppilastalo Ilokivessä maanantaina 2.12. Muutoksena suhteessa aikaisempiin vuosiin tällä kertaa neuvotellaan ainoastaan yksi päävastuualue kullekin hallituksen jäsenelle. Alvarin unionin neuvottelijoina toimivat Teemu Vasama ja Matti Heikkilä.

* * * * *

The Union of Alvar has two candidates for the Board of Executives of the Student Union for 2020. Aleksi Murtojärvi is running for the position of Communications and Niklas Pelkonen for Culture.

“The Union of Alvar has once again two excellent candidates for JYY’s Board! Aleksi’s long experience with organisational communications comes in handy with the launch of the Student Union’s new brand, and Niklas’s diverse experience in culture and event organizing is indispensable when planning the future of Ilokivi’s BlackBox,” UoA’s chairperson Teemu Vasama comments.

All the candidates are interviewed publically at the Student House Ilokivi on Monday December 2nd. Negotiations to form the next Board take place after the interviews. As a change compared to previous years, this time only the main area of responsibility is negotiated for each member of the Board. UoA’s negotiators are Teemu Vasama and Matti Heikkilä.