Vaaliohjelma 2021

Yliopistoyhteisö on koronapandemian jälkeen palaamassa normaaliin, joka kuitenkaan ei ole entisensä. Opiskelijoiden mielenterveys, jaksaminen ja yhteisöllisyys ovat olleet koetuksella, ja tämä näkyy läpi rakenteiden. Ylioppilaskunnalta vaaditaan tulevina vuosina aktiivista otetta jälkioireiden hoitoon. Ensi vuonna päivitetään myös JYYn strategia, jossa visioidaan, millaiseksi haluamme kehittää ylioppilaskuntamme 2020-luvulla. Keskipitkän ajan taloussuunnitelmassa on linjattu, että liiketoimintayksikkö Soihtu alkaa rahoittaa hiljalleen enemmän JYYn varsinaista toimintaa, mutta mihin rahat käytetään? Tulevaisuuden visiointi ei saa kuitenkaan jäädä vain rakenteisiin, vaan JYYn pitää olla vahva edunvalvoja myös tuleville opiskelijasukupolville.


Järjestöt avainroolissa yhteisöllisyyden jälleenrakentamisessa
JYYn piirissä toimivien järjestöjen fyysiset tapahtumat ovat olleet lähes nollissa lähes puolentoista vuoden ajaksi. Aktiivitoimijoiden vaihtuminen tänä aikana on synnyttänyt toiminnan pyörittämisen osaamisessa aukkoja, ja ylioppilaskunnan tarjoamilla koulutuksilla ja tuella on nyt suurempi tarve kuin koskaan. Pandemia on koetellut myös järjestöaktiivien jaksamista, ja uusien toimijoiden löytyminen ei ole ainakaan helpottunut. Järjestöt ovat avainroolissa, kun yliopiston arkea normaalioloissa lähdetään uudelleenrakentamaan ja myös edellisten vuosien fukseja liittämään aidosti osaksi yhteisöä.

Tavoitteita edustajistokaudelle 2022–2023:

 • JYY kartoittaa koronan jättämiä vaurioita järjestöjen toimintaan ja suuntaa koulutusresursseja järjestöjen tarpeiden mukaan.
 • JYY varmistaa, että myös kansainväliset järjestöt ja ei-suomenkieliset järjestötoimijat saavat riittävän koulutuksen.
 • JYY panostaa järjestötoimijoiden vertaistuen saamiseen ja järjestämiseen.
 • JYY pyrkii varmistamaan, että kaikilla ainejärjestöillä on riittävät ja tehtävään soveltuvat ainejärjestötilat sekä sopivia tiloja myös tapahtumien järjestämiseen.
 • JYY selvittää yliopiston kanssa mahdollisuutta kasvattaa järjestötoiminnasta saatavien opintopisteiden määrää.

Kohti hyvinvoivaa ja toimivaa kampusten arkea
Puolitoista vuotta kestänyt etäopiskelu on jättänyt vaurioita opiskelijoiden jaksamiseen ja opintojen edistymiseen, mutta erityisajasta on myös paljon opittavaa ja uusia potentiaalisia käytäntöjä digiloikkien myötä. Ylioppilaskunnan täytyy tehdä aktiivista edunvalvontaa ja olla aidosti mukana yliopiston kanssa keskustelemassa siitä, miltä kampusten arki näyttää pandemian jälkeisessä maailmassa ja miten syntyneitä arpia paikataan elämän palatessa normaalimpaan suuntaan.

Tavoitteita edustajistokaudelle 2022–2023:

 • JYY kartoittaa etäopiskelun pedagogista mielekkyyttä ja soveltuvuutta eri vaiheen opintoihin sekä käy yliopiston kanssa aktiivista keskustelua, miten opetusta tulevaisuudessa järjestetään parhaiten opiskelijoiden näkökulmasta.
 • YTHS:n, Student Lifen ja opinto-ohjauksen resursseja, saavutettavuutta ja näkyvyyttä lisätään merkittävästi. Erityisesti panoksia lisätään mielenterveyspalveluihin.
 • Opiskelijavaihtojen määrä pyritään palauttamaan pandemiaa edeltävälle tasolle. JYY selvittää “virtuaalivaihtojen” mielekkyyttä ja suosiota vaihtoehtona kansainvälistymisopinnoille.
 • Yliopiston harjoittelukäytänteitä ja -tukia yhtenäistetään, ja niistä tehdään tasa-arvoisempia eri oppiaineiden, laitosten ja tiedekuntien välillä.
 • Kampuksille avataan 24/7 auki olevia opiskelutiloja. JYY ajaa kampuksille kaikille saavutettavia ja esteettömiä tiloja.
 • Yliopistoyhteisön osallisuutta päätöksenteossa vaalitaan. Hallinnon opiskelijaedustajilla esimerkiksi tiedekuntaneuvostoissa ja yliopistokollegiossa on aitoja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Konsernin talouspolitiikka on ennakoivaa ja liiketoiminta asiakaslähtöistä
Edustajisto on linjannut keskipitkän ajan taloussuunnitelmassa, että Soihdun liiketoiminta alkaa tulevina vuosina pikkuhiljaa kasvattaa ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan rahoitusta. Ison konsernin talouspolitiikan olisi hyvä olla ennakoivaa, ja tulevaisuudessa edustajiston eteen tulee väistämättä kysymyksiä siitä, painotetaanko esimerkiksi jäsenmaksun alentamista, vararahaston kerryttämistä, ilmastokestävyyden tiekartan mukaisia päästömaksuja vai uusia investointeja. Soihdun eri palveluja pitää kehittää niin, että niistä paistaa läpi halu palvella omistaja-asiakkaita eli yliopiston opiskelijoita.

Tavoitteita edustajistokaudelle 2022-2023:

 • JYYn kaikessa liiketoiminnassa ja uusissa investoinneissa otetaan huomioon edellisellä vaalikaudella laaditun ilmastokestävyyden tiekartan mukaiset tavoitteet päästövähennyksistä ja -maksuista. JYY on hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.
 • JYYn taloutta ja liiketoimintaa ohjaavia papereita kehitetään, jotta edustajistolla on aitoja mahdollisuuksia pitkän ajan linjoja vetävään omistajanohjaukseen. JYYn talouspolitiikka on ennakoitavaa ja opiskelijat ymmärtävät, mitä kaikkea ylioppilaskuntakonserni pitää sisällään.
 • Soihtu kerää aktiivisesti palautetta ja ideoita asukkailta toimintansa kehittämiseksi. Asukaslähtöisyys on tärkeä arvo Soihdun toiminnassa. JYYn hallitus ja liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäsenet seuraavat aktiivisesti liiketoiminnan kokonaisuuksia taloudellisten mittarien lisäksi myös asiakastyytyväisyyden kautta.
 • Kortepohjaan, Vehkakujalle ja Korttelikylään saadaan aktiiviset asukastoimikunnat nostattamaan omien alueidensa yhteisöllisyyttä. Soihtu käy jatkuvaa keskustelua asukastoimikuntien kanssa ja antaa ison painoarvon niiden mielipiteille kaikissa hankkeissaan.