Kirjoittajan arkistot: tokaeepe

Alvarin unioni lähtee historiansa neljänsiin edustajistovaaleihin – vaali-info maanantaina 20.9. Opinkiven saunalla!

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoryhmä Alvarin unioni lähtee historiansa neljänsiin vaaleihin syksyllä 2021. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme maanantaina 20.9. klo 18 alkaen Opinkiven saunalle!

Edustajistovaali-infomme on avoin kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille eikä paikalle tuleminen sitouta mihinkään. Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan, mistä ylioppilaskunnassa, edustajistovaaleissa ja Alvarin unionissa on kyse. Paikalla myös pientä juotavaa ja purtavaa, ja myös sauna ja jacuzzi lämpenevät illan mittaan.

Vaali-infon tapahtuma löytyy myös Facebookista: https://www.facebook.com/events/266742761759636/

Edustajistovaalit käydään 28.-29.10. ja 1.-3.11. Ehdokasasettelu päättyy 29.9.

Lisätietoja tapahtumasta voi kysyä AU:n puheenjohtaja Topias Peltoselta (tokaeepe@student.jyu.fi)

Alvarin unioni tukee myös Lotta Tuomista JYYn hallitukseen – hakee ensisijaisesti viestintävastaavaksi

(In English below)

Alvarin unioni on päättänyt tukea JYYn hallitukseen myös Lotta Tuomista, joka hakee ensisijaisesti viestintävastaavaksi ja toisisijaisesti kunta ja vaikuttaminen -sektorille.

Ensimmäisen vuoden yhteiskuntatieteiden opiskelijalla Lotalla on runsaasti kokemusta muun muassa viestinnästä, nuorten hyvinvointiin vaikuttavista seikoista sekä vaikuttamisesta aina aluejohtokunnasta Euroopan unioniin ja YK:hon.

Aiemmin hän on toiminut muun muassa monissa eri viestinnän, markkinoinnin ja johtamisen tehtävissä partiolaisissa, Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kansainvälisen nuorisopolitiikan työryhmän jäsenenä ja Etelä-Savon maakuntaliiton nuorten ilmastotiimin ja maakunnallisessa nuorisovaltuuston jäsenenä. Järjestötoiminnan lisäksi Lotalta löytyy työkokemusta Mikkelin kaupungin ja Suomen 4H-liiton viestinnästä ja toimittajan työstä paikallislehti Ristiinalaisesta ja Partio-lehdestä. Lotalla on myös ollut vuodesta 2016 oma toiminimi, joka tarjoaa valokuvaus-, video- ja sisällöntuottopalveluita.

Kokeneena viestijänä ja ensimmäisen vuoden opiskelijana Lotta toisi raikasta ajattelua ja näkökulmaa JYYn viestintään.

“Vastikään opintoni aloittaneena olen tarkastellut JYYn toimintaa fuksin näkökulmasta ja tullut siihen tulokseen, että näkyvimpiä toiminnan muotoja, kuten Ylioppilaskylää ja Opinkiveä lukuun ottamatta uuden opiskelijan käsitys JYYstä voi jäädä hieman epäselväksi. Toimintasuunnitelmaprojekti JYYn jäsenyyden paketoimiseksi onkin mielestäni erittäin tervetullut, ja sosiaalinen media on tärkeä työkalu projektin toteuttamisessa. Jotta ylioppilaskunta ymmärretään tärkeäksi osaksi opiskelijan hyvinvointia, someen tarvitaan kasvoja, keskustelunavauksia sekä yksinkertaisesti esitettyä tietoa JYYn toiminnasta.”

Viestinnän lisäksi Lotta on kiinnostunut toimimaan hallituksessa vaikuttamisesta ja kuntapolitiikasta vastaavana hallituksen jäsenenä.

“Pyrkisin ylläpitämään JYYn asemaa opiskelijoiden edustajana niin yliopistolla ja kuntapolitiikassa kuin koko maassa ja Euroopassa. Mielestäni JYY on saanut hyvin jalansijaa kunta- ja puoluepolitiikkaan, ja tästä asemasta käsin meidän kuuluu osallistua esimerkiksi parempien mielenterveyspalveluiden rakentamiseen ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen.”

Alvarin unionin puheenjohtaja Topias Peltosen mukaan Lotan tukemista hallitukseen ei tarvinnut kovin kauaa miettiä, kun luottamustoimihakua päätettiin jatkaa.

“Vaikka Lotta tulee AU:n ulkopuolelta ja olen hänet vasta tavannut, paistoi saman tien läpi, että kyseessä on kovan luokan järjestö- ja viestintätekijä. Häneltä löytyy pestiin relevanttia kokemusta jo vaikka millä mitalla, ja mielestäni fuksina tehtävään hyppäämisen voi nähdä voimavarana. Ylioppilaskunnan tutuksi tekemisen ja viestinnän tärkeimmät hetket ovat silloin, kun uudet opiskelijat saapuvat kampukselle. Uskon, että Lotalla olisi paljon annettavaa tähän saumakohtaan, jossa ylioppilaskunnan tarjoamiin palveluihin törmätään ensimmäistä kertaa.”

Alvarin unionista luottamustoimiin hakevat myös Aleksi Murtojärvi (edustajiston puheenjohtaja) ja Matti Heikkilä (hallituksen jäsen 1. järjestöt 2. kunta ja vaikuttaminen). Luottamustoimihakijoiden haastattelut ja hallitusneuvottelut käydään maanantaina 30.11., ja lopulliset päätökset vuoden vuoden 2021 toimihenkilöistä tehdään JYYn edustajiston kokouksessa tiistaina 1.12.

————————————————————————————————————————

The Union of Alvar nominates Lotta Tuominen as a candidate for membership of JYY’s Board with communications as a sector

The Union of Alvar has decided to support Lotta Tuominen as a candidate for membership of JYY’s Board 2021. Lotta is primarily applying for a communications sector and secondarily for the municipality and influence sector.

Lotta, a first-year social sciences student, has a lot of experience in communication, issues affecting the well-being of young people and influencing from the regional board to the European Union and the UN.

In the past, she has been in various communication, marketing and management positions for scouts, as a member of the international group of the Finnish National Youth Council Allianssi and as a member of the South Savo regional council’s youth climate team and provincial youth council. In addition to organizational activities, Lotta has worked in communications for the City of Mikkeli and for the Finnish 4H association and as a journalist in the local newspaper Ristiinalainen and Scout magazine. Lotta has also had her own business since 2016, offering photography, video and content production services.

As an experienced communicator and first-year student, Lotta brings fresh thinking and perspective to JYY’s communication.

”I’ve looked at JYY’s activities from a freshman perspective and come to the conclusion that the most visible things are Kortepohja and Opinkivi. The action plan project to package JYY’s membership is, in my opinion, very welcome, and social media is an important tool in implementing the project. In order for the Student Union to be understood as an important part of the student’s well-being, it needs faces, conversation openings and simply presented information about JYY’s activities.”

In addition to communications, Lotta is interested in serving on the Board as a member responsible for influencing and municipal policy.

“I would strive to maintain JYY’s position as a student representative both at the university and in municipal policy, as well as throughout the country and in Europe. I think that JYY has gained a good foothold in municipal and party politics, and from this position we have a role to play in, for example, building better mental health services and reducing youth unemployment.”

According to president of the Union of Alvar Topias Peltonen it did not take long to decide supporting Lotta for the Board.

”Lotta has relevant experience, and I think being a freshman can be seen as a strength. The most important moments in getting to know with the Student Union are when new students arrive on campus. I think Lotta would have a lot to give to this.”

Alvarin unioni ehdottaa Aleksi Murtojärveä JYYn edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2021 – Matti Heikkilä hakee hallituksen jäseneksi

Matti Heikkilä ja Aleksi Murtojärvi
Matti Heikkilä ja Aleksi Murtojärvi.

(In English below)

Alvarin unionilla on kaksi hakijaa JYYn luottamustoimiin vuodelle 2021. Aleksi Murtojärvi asettuu ehdolle edustajiston puheenjohtajaksi ja Matti Heikkilä hallituksen jäseneksi, kärkisektoreinaan 1. järjestöt ja 2. kunta ja vaikuttaminen.

Viestintää pääaineen lukeva Aleksi on tänä vuonna toiminut JYYn hallituksen jäsenenä ensin kunta ja vaikuttaminen -sektorilla ja loppuvuodesta hallituksen uudelleenjärjestäydyttyä viestinnän tehtävien parissa. Hallitusvuotensa aikana Aleksi on johtanut yleispoliittisen linjapaperin hallitusohjelmaprojektia, vastannut kuntapoliittisesta ohjelmasta ja ollut mukana Spark-vaikuttajakoulutuksen kehittämisessä. Syksyllä hän on myös valmistellut JYYn ensi vuoden kuntavaalikampanjaa sekä johtanut JYYn delegaatiota SYL:n liittokokouksessa.

Hallitusvuotensa aikana Aleksi on saanut tutustua yksityiskohtaisesti ylioppilaskuntaan kokonaisuutena, niin edunvalvontasektorin kuin liiketoiminnankin osalta.

“Tunnen hyvin JYYn päivittäisen toiminnan ja sen realiteetit – nyt voin asettaa tämän tuntemukseni edustajiston käyttöön. Edustajiston puheenjohtajuus ei ole vain kokousten johtamista – se vaatii lisäksi valmiutta toimia ylioppilaskunnan kaikkien toiminnanalojen kanssa, osaamista ylioppilaskunnan hallinnosta sekä tahtoa demokraattisen päätöksenteon edellytysten parantamiseen.”

Myös toinen AU:n hakija Matti Heikkilä on viestinnän pääaineopiskelija. Aikaisemmin Matti on toiminut viestinnän ainejärjestö Parku ry:n sosiaali- ja koulutuspoliittisena vastaavana sekä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijakunnan, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Lounais-Suomen piirin sekä Nuorisovaltuustojen Liiton piirineuvoston puheenjohtajana.

Aikaisemmalla järjestöurallaan Matti on toiminut erityisesti osallisuuden, edunvalvonnan ja hallinnon kysymysten äärellä.

“Erityisesti järjestösektorilla laaja kokemukseni monenlaisen järjestön eri tehtävissä on hyödyksi: ymmärrän millaisia ongelmia voi tulla vastaan, ja osaan joko itse auttaa ratkaisun löytämisessä, tai vähintään tiedän mistä ratkaisun voi löytää. Monenlaisten haasteiden ratkaiseminen on antanut minulle myös syvällisen ymmärryksen yhdistyslaista, joten voisin auttaa ainakin yleisimpien ongelmien tulkinnassa ja toiminnan tukemisessa.”

“Aikaisempi kokemukseni suuressa kaupungissa vaikuttamisesta nuorisovaltuuston kautta olisi hyödyksi kunta- ja vaikuttamissektorille. Kuntavaalit tulevat olemaan merkittäviltä osin JYYn kannalta viestinnällinen haaste. Esimerkiksi opiskelijoiden tavoittaminen ja viestinnän vaikuttavuuden varmistaminen ovat keskeisiä viestintäkysymyksiä JYYlle, kun teemme työtä opiskelijoiden aktiivisen osallistumisen takaamiseksi ja vaikuttamistavoitteidemme eteen tulevissa kuntavaaleissa.”

Alvarin unionin puheenjohtaja ja vuoden 2019 JYYn hallituksen puheenjohtaja Topias Peltonen näkee valtavasti potentiaalia molemmissa AU:n ehdokkaissa.

“Olen oppinut tuntemaan sekä Aleksin että Matin asioihin paneutuvina vastuunkantajina, kuten AU:n ehdokkailta sopii odottaakin. Heiltä molemmilta löytyy sekä intohimoa että taitoa viedä ylioppilaskuntaa eteenpäin, vaikka tuleva vuosi tulee varmasti vielä olemaan poikkeuksellinen vallitsevien olosuhteiden johdosta.”

Luottamustoimihakijoiden haastattelut ja hallitusneuvottelut käydään maanantaina 30.11., ja lopulliset päätökset vuoden vuoden 2021 toimihenkilöistä tehdään JYYn edustajiston kokouksessa tiistaina 1.12.

—————————————————————————————————————————–

The Union of Alvar nominates Aleksi Murtojärvi as a candidate for Chairmanship of JYY’s Representative Council for 2021 – Matti Heikkilä applies for Board membership

The Union of Alvar has two candidates for JYY’s positions for 2021. Aleksi Murtojärvi will run for the position of Chairman of the Representative Council and Matti Heikkilä as a member of the Board, with organizations or municipality and influence as a sector.

Aleksi, who is majoring in communications, has served this year as a member of JYY’s Board, first in the municipality and influence sector, and towards the end of the year in communications duties. During his board year, Aleksi has led the general policy paper project, been responsible for the municipal policy program and has been involved in the development of The Spark influencing event. In the autumn, he has also prepared JYY’s municipal election campaign for next year and led JYY’s delegation at SYL’s general meeting.

During his year on the Board, Aleksi has been able to get to know the Student Union as a whole in detail, both in the lobbying sector and in business.

“I am well acquainted with JYY’s daily operations and its realities – now I can make this knowledge available to the Representative Council. The chairmanship of the Representative Council is not just about leading meetings – it also requires readiness to work with all areas of the student union’s activities, knowledge of the student union’s administration and a will to improve the conditions for democratic decision-making. ”

Matti Heikkilä, another AU candidate, is also a major student in communications. Previously, Matti has served as the social and educational policy equivalent of the communications subject organization Parku ry and as the chairman of the high school student union in Turku, as the chairman of Southwest district of The Union of Local Youth Councils in Finland and also as the chairman of Unions district council.

In his previous career in organizations, Matti has worked especially on issues of inclusion, lobbying and governance.

“Especially in the organizations sector, my extensive experience in the various roles of a wide range of organizations is useful: I understand what problems can be encountered, and I can either help myself find a solution, or at least know where to find a solution. Solving a wide range of challenges has also given me an in-depth understanding of the Association Act, so I could at least help interpret the most common problems and support action. ”

“My previous experience of influencing a big city through a youth council would benefit the municipal and influencing sector. Municipal elections will be a significant communication challenge for JYY. For example, reaching out to students and ensuring the effectiveness of communication are key communication issues for JYY when we work to ensure the active participation of students and our advocacy goals in the upcoming elections. ”

Topias Peltonen, Chair of the Union of Alvar and Chair of the Board of JYY in 2019, sees enormous potential in both AU candidates.

”I’ve gotten to know Aleksi and Matti as responsible individuals, as you would expect from AU’s candidates. They both have the passion and the ability to take the student union forward, although the coming year will certainly be exceptional due to the prevailing circumstances. ”

Interviews and board negotiations with the candidates will take place on Monday, November 30, and the final decisions will be made at the JYY’s Representative Council meeting on Tuesday, December 1.

Erityiskevät päättyi edustajiston ryhmäpuheenvuoroihin – AU vaati panostuksia kuntavaikuttamiseen, kv-opiskelijoiden asemaan ja reagoivaan edunvalvontaan

(In English Below)

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan vuotta 2020 on värittänyt muun yhteiskunnan tavoin koronaviruksen aiheuttamat erityistoimet. Huhtikuun ja toukokuun kokoukset on historiallisesti järjestetty etäyhteyksien avulla.

Olosuhteista huolimatta JYYssä on tapahtunut paljon kevään aikana. Alvarin unionia hallituksessa edustavat Aleksi Murtojärvi (kunta ja vaikuttaminen, Kampus Kustannus) ja Niklas Pelkonen (kulttuuri, Jylkkäri) ovat koordinoineet kevään aikana kahta suurta projektia: Aleksi yleispoliittisen linjapaperin päivittämistä (Lue lisää täältä) ja Niklas Ilokiven alakerran uudistamista (Lue lisää täältä). Lisäksi JYYssä on muun muassa viety eteenpäin organisaatiouudistusta, rakennushankkeita ja hiilijalanjäljen pienentämistä.

Toukokuun etäkokouksessa edustajisto käänsi katseitaan jo vuoteen 2021 lähetyskeskustelulla, jossa pidettiin ryhmäpuheenvuorot ensi vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin raameista. Alvarin unionin puheenjohtaja Topias Peltonen korosti ryhmämme puolesta panostuksia kuntavaikuttamiseen, kv-opiskelijoiden asemaan ja reagoivaan edunvalvontaan. Lue puheenvuoro alta:

”Arvoisa edustajisto.

On vaikea olla uskomatta, etteikö tämän kevään ja mahdollisesti vielä hamaan tulevaisuuteen jatkuvat erityisolot vaikuttaisi myös ylioppilaskunnan toimintaan. Alvarin unioni haluaa kuitenkin rohkaista edustajistoa toimimaan pitkäjänteisesti ja harkiten takaamalla riittävät resurssit toimintaan, mikäli pääsemme palaamaan normaaliin elämään ensi vuoden puolella.

JYY on lähes historiallisesti aloittanut valmistautumisen kuntavaaleihin jo tämän vuoden toimintasuunnitelmassa. Pidämme tätä erinomaisena ja kannatettavana käytäntönä, mutta varsinainen vaalityö on edessä ensi vuonna. Noin kolmasosa Jyväskylän asukkaista on opiskelijoita, ja kaupungin suurimpana opiskelijajärjestönä meidän on huolehdittava, että edustamamme ihmiset myös huomioidaan vaalien alla käytävässä keskustelussa.

Tämä työ ei kuitenkaan saa jäädä pelkkiin vaaleihin. Tänä vuonna JYYssä on tarkoitus pohtia kuntasektorin tulevaisuutta, ja toiminnan jatkuvuuden kehittämiseen täytyy löytyä ratkaisuja. Kaupunkiin kohdistuva vaikuttaminen ei ole kestävää, jos sen koordinointi on pelkästään vuosittain vaihtuvan hallituksen jäsenen vastuulla. Oli kyse sitten puolipäiväisestä uudesta työntekijästä tai nykyisen toimiston tehtävien uudelleenjärjestelystä, kuntavaikuttamista täytyy alkaa tehdä koordinoidummin. Viimeistään ensi vuonna on aika saada tähän uusia käytäntöjä, kun toimistolla aletaan luoda kontakteja uusiin päättäjiin.

Yliopistoyhteisön tulisi olla aidosti kaksikielinen ja saavutettava myös muille kuin suomea äidinkielenään puhuville. Tällä hetkellä meillä ei käytännön kannalta ole tarvetta työskennellä edustajistossa ja hallituksessa englanniksi, mutta emme myöskään juurikaan tarjoa mitään tapaa seurata ylioppilaskunnan päätöksentekoa suorana muuten kuin suomenkielellä. Alvarin unioni haluaa, että JYYn käännösresursseja lisätään ja mahdollisuutta esimerkiksi kääntäjäharjoittelijan ottamiseen selvitetään. Kansainvälisiä opiskelijoiden osallistamista varten seuraavalle edustajistokaudelle pitäisi olla selkeä suunnitelma siitä, miten englantia puhuva opiskelija voisi työskennellä edustajistossa.

Älkäämme myöskään unohda koronan jalkoihin tämän vuoden toimintasuunnitelmasta löytyvää kansainvälisten opiskelijoiden työelämätapahtumaa, joka suunnitelmien mukaan järjestettäisiin keväällä 2021. Kv-opiskelijoiden työllistymisestä tuntuu olevan valtava kiinnostus päällä niin kansallisella tasolla, kaupungin kuin yritystenkin puolesta. JYYn osaamista tämän aiheen tiimoilta kannattaa hyödyntää raudan ollessa kuuma.

Lopuksi haluaisimme korostaa edunvalvontaa yleisesti, onhan se ylioppilaskunnan tärkein tehtävä. Tämän vuoden budjettiin lisättiin ns. reagointiraha, jolla hallitus voi nopeasti tehdä päätöksen esimerkiksi bussikuljetuksen järjestämisestä opiskelijoiden mielenilmauksiin. Edunvalvonta on siinä mielessä mielenkiintoista, että koskaan ei voi tietää, mitä kapuloita tulevaisuus tuo opiskelijoiden rattaisiin. JYYn kokoisella ylioppilaskunnalla täytyy olla mahdollista reagoida vastaan tuleviin haasteisiin ja organisoida vaikuttamiskampanjoita nopeallakin aikataululla. Kyse ei myöskään ole vain Jyväskylässä tehtävästä työstä, vaan kansallisen tason vaikuttamisesta, jota tehdään linkkinä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Haluaisimme siis nähdä pysyvämmäksi sovittua ratkaisua tämän kaltaiseen reagointiin, tehdään se sitten kyseisen reagointirahan tai hallituksen käyttövaraa korottamalla.”

The special spring ended with group speeches by the Council – AU called for investments in municipal affairs, the status of international students and responsive advocacy

The year 2020 of the Student Union of the University of Jyväskylä, like the rest of society, has been colored by special measures caused by the coronavirus. The April and May meetings of Council of Representives have historically been held remotely.

Despite the circumstances, a lot has happened at JYY during the spring. Aleksi Murtojärvi (Municipal Affairs and Lobbying, Kampus Kustannus) and Niklas Pelkonen (Cultural Affairs, Student Newspaper Jylkkäri), who represent Union of Alvar in the Board, have coordinated two major projects during the spring: Aleksi updating general policy paper (Read more here) and Niklas renovating Ilokivi’s ground floor. In addition, JYY has taken forward organizational reform, construction projects and reducing the carbon footprint.

At the remote meeting in May, the Council of Representives turned its gaze to year 2021 with a group speeches on framework of next year’s action plan and budget. On behalf of our group, Topias Peltonen, Chair of Union of Alvar, emphasized the investments in municipal affairs, the status of international students and responsive advocacy. Read the speech below:

”Dear Council of Representatives.

Special circumstances that will continue for the unforeseeable future will probably affect the activities of the Student Union. However, the Union of Alvar wants to encourage the Council to act on a long-term and prudent basis, guaranteeing sufficient resources for action if we can return to normal life next year.

JYY has – in an almost historic way – started preparing for the municipal election already in this year’s action plan. We consider this to be an excellent and worthwhile practice, but the actual election work is ahead next year. About a third of Jyväskylä’s residents are students, and as the city’s largest student organization, we must ensure that the people we represent are taken into account in the debate that takes place during the election.

However, this work must go beyond the election itself. This year, JYY intends to consider the future of its municipal affairs, and solutions must be found to develop the continuity of operations. Influencing a city is not sustainable if its coordination responsibility lays on only one annually changing member of the Board. Whether it is a part-time new employee or a reorganization of tasks at the Student Union office, municipal advocacy needs to start to be done in a more coordinated way. Next year at the latest, it is time to get new practices for this, as the office begins to establish contacts with new decision-makers.

The university community should be genuinely bilingual and also accessible to those who don’t speak Finnish. At the moment, from a practical point of view, we do not need to work in the Council or in the Board in English, but we also offer few ways to follow the Student Union’s decision-making directly in other than Finnish. The Union of Alvar wants JYY’s translation resources to be increased and the possibility of hiring a translator trainee to be explored. For the involvement of international students, there should be a clear plan in place for the next term of Council for an English-speaking student to work in the Council of Representatives.

Let us also not forget the working life event for international students found in this year’s action plan, which is scheduled to take place in spring 2021. There seems to be a huge interest in the employment of international students at the national level, by the city and by companies. JYY’s expertise in this area should be utilized when the iron is hot.

Finally, we would like to emphasize advocacy work in general, which is the most important task of the Student Union. In this year’s budget there is a so-called reaction money, with which the Board can quickly make a decision, for example, to arrange a bus transport for student demonstrations. Advocacy is interesting in the sense that you can never know what comes ahead. JYY must be able to react to future challenges and organize advocacy campaigns even on short notice. It is also not just about the work being done in Jyväskylä, but about influencing the national level, which is done together with other student organizations. We would therefore like to see a more permanent solution for this kind of response.”

The Union of Alvar on JYY’s Board of Executives 2018: This is what we do

Hallitushaalarit

The Board of Executives consists of students with backgrounds in many different subject associations.

After JYY’s council election The Union of Alvar was once again granted a great deal of responsibility in JYY, as three board members were chosen from our ranks:

Topias Peltonen (Student organizations, Communication, Student newspaper Jylkkäri)

Heidi Rättyä (Academic affairs, International affairs)

Emilia Trast (Corporate relations, Culture, Tutoring)

The beginning of the year has been a busy one for the new Board of Executives. Orientations for the new posts and organizing the first big events have taken up a lot of time from the board members’ busy schedules. However, now that January is over, our new board members have been able to start working in their own fields for real.

According to the new strategy, the main theme of the year 2018 is to develop JYY’s brand and visibility. The most important instrument for improving our brand and visibility is one of the projects listed in the action plan: a new communication strategy. The plan is to create clear instructions to guide the union’s communication on all media platforms, and thus make the communication more engaging and consistent. The project is aimed to help with an issue that was widely discussed during the election: how to make students interested in JYY and understand the extent of our operation. The first steps in this direction have already been taken, since the second meeting of the year was already live streamed.

The student organization sector’s actions this year are, to some extent at least, navigated by a council motion from last year. The motion initiated that the time-consuming process of applying for JYY’s annual general grant should be made easier and, in addition, that the board should look into new ways of supporting student associations. The work has already been started by, for example, coming up with new training and discussion sessions for the organizations.

The board of directors of the student newspaper Jylkkäri held their first meeting a couple of weeks ago, and AU’s Riikka Maukonen was chosen as the chairperson! The year is going to be an eventful one for the newspaper, as the plan is to renew the appearance of the paper. Jylkkäri has looked the same for years now, so it is a high time to make the paper look more fresh and more easily approachable. A task force for the appearance makeover is being set up at the very moment, and it will consist of members of the board of directors, journalists and active assistants of the newspaper.

This year the advocacy sector has its hand full as well. The most important project of the year is writing a policy paper for JYY. The policy paper will set guidelines for all of JYY’s societal influence work, and hence be an irreplaceable device to help the future boards in forming the union’s official alignments. Many other student unions already have a policy paper in use, and it can make the work of the board members noticeably easier. In the future the board can rely more and more on the guidelines set by the policy paper to form their official opinions, rather than having the council vote for every single alignment.  

Writing the policy paper was kicked off with an open-to-all brainstorming workshop a couple of weeks back. In the workshop the participants were able to express even their wildest ideas for the paper, and the event was a great success. The next step in creating the policy paper is to form a parliamentary working group with members from each council group. The actual writing of the policy paper will be done by the parliamentary working group and a group of board members. The finished policy paper will be ratified in two subsequent council meetings in the fall. If the policy paper project turns out successful, we will have created a document that will shape and support the union’s influential work for years to come.

In the sector of corporate relations a new three-member team was created to carry some of the workload. The brand new team kicked off the year with the recruitment of sponsors for the upcoming anniversary dinner. The goal is to create new long-term relations with local companies and join forces in organizing trainings and events during the year. Successful work in the corporate relations sector can help shape and develop the union’s operation for the future.

The recruitment of the tutors for the fall semester has started in February, and in March the sector will be recruiting senior tutors to help organizing the tutor camp and train new tutors for their duties. In addition to regular tutors, the student union also recruits international tutors and sports tutors, and the goal of the year is to develop cooperation between all the tutors and JYY. Also, the sector is working on developing the tutor training process, defining the role of the student union in the tutoring field, and organizing a celebration for our tutors to reward them for their training.

The culture sector focuses on organizing different kinds of events during the year. The first big events are the union’s 84. anniversary dinner in March, the rock festival Jyrock in April, and Amazing Race Jyväskylä on May Day eve. Some smaller projects are also under work at the moment: flea markets arranged together with the environmental sector, a semester kick-off party in the fall, and a pre-christmas party at the end of the year. A board with two culture correspondents has been working well so far, since it is now easier to share the workload and the two correspondents can come up with an even more diverse set of events for the members to attend and enjoy.

In addition to all of the above, the Alvars of the board will be working on many other projects and tasks, both within and outside of their own sectors. To find out what is happening in JYY, show up to the monthly council meetings or, if you would rather keep up with JYY from the comfort of your own home, open Facebook to find a live stream of the meetings. Feel free to contact the board with any questions you may have.

With love,

Topias, Heidi and Emilia

Alvars of the Board of Executives of JYY / 2018

Alvarin unioni JYYn hallituksessa 2018: Tätä me teemme

Hallitushaalarit

Hallituksessa AU:n edustajat ovat osa monitieteellistä opiskelijaryhmää.

Edarivaalien jälkeen Alvarin unioni sai jälleen kerran paljon vastuuta JYYn piirissä, kun ylioppilaskunnan hallitukseen valittiin kolme jäsentä:

Topias Peltonen, viestintä, järjestöt ja Jylkkäri

Heidi Rättyä, korkeakoulupoliittiset ja kansainväliset asiat

Emilia Trast, yritysyhteistyö, tutorointi ja kulttuuri

Alkuvuosi hallituksessa on ollut varsin tiukka, sillä perehdytyksiä eri sektorien toiminnasta on riittänyt kymmeniksi tunneiksi. Myös JYYn järjestöseminaarin suunnittelu ja toteutus söivät tunteja kalenterista, mutta palautteiden perusteella semma onnistui vähintäänkin kiitettävästi! Helmikuussa hallituslaiset pääsivät aloittamaan työskentelyn omilla sektoreillaan kunnolla.

JYYn uuden strategian mukaan vuoden 2018 pääteema on ylioppilaskunnan näkyvyys ja brändi. Näiden kehittämiseen tärkein työkalu on edellisen vuoden hallituksen valmistelema toimintasuunnitelmaprojekti uuden viestintästrategian luomisesta. Tarkoituksena on vuoden aikana tehdä JYYn viestinnästä selkeä ohjeistus kaikille eri toimijoille, jotta tiedottamisesta saadaan yhtenäisempää ja mielenkiintoisempaa. Projektilla pyritään löytämään ratkaisuja ongelmaan, joka vaalienkin aikaan oli paljon esillä: miten opiskelijat saadaan kiinnostumaan JYYstä ja ymmärtämään sen toiminnan laajuutta? Ensiaskeleita on jo otettu, sillä edustajiston kokouksista aletaan kevään aikana tuottaa videostriimiä verkkoon.

Järjestösektorin vuotta ohjailee varsin pitkälti Alvarin unionin ja muun Järjestöjen äänen aloite siitä, miten JYY voisi tukea järjestöjä entistä paremmin. Viime syyskuussa edustajiston kokouksessa hyväksytyssä aloitteessa toivottiin raskaan yleisavustusprosessin yksinkertaistamista ja selvitystä, miten muuten järjestöjä voisi tukea kuin rahallisesti. Yleisavustuksen uudistamisesta on luvassa tarkempaa tietoa tämän viikon torstaina edustajiston kokouksessa. Järjestöjen laajempaa tukemista on jo aloitettu erilaisia koulutuksia ideoimalla. Muun muassa talousvastaavien kanssa on jo järjestetty tapaaminen tilinpäätösasioiden osalta ja myöhemmin keväällä on tarkoitus käydä vertaistuellisesti läpi, miten tämän vuoden kirjanpidon tekeminen on lähtenyt kirstunvartijoilla käyntiin.

Ylioppilaslehti Jylkkärin uusi johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran pari viikkoa sitten, ja puheenjohtajaksi valittiin AU:n oma Riikka Maukonen! Lehdessä on mielenkiintoinen vuosi tulossa, sillä tarkoituksena on toteuttaa ulkoasu-uudistus. Jylkkärin ilme on pysynyt lähes samana jo vuosia, ja nyt tarkoituksena on tehdä lehdestä raikkaampi ja houkuttelevampi. Ulkoasu-uudistukseen kerätään paraikaa työryhmää, jossa on mukana jäseniä toimituksesta, johtokunnasta ja aktiivisista avustajista.

Tänä vuonna JYYn edunvalvontasektoreita työllistää erityisesti yleispoliittinen linjapaperi. Linjapaperissa määritellään JYYn yhteiskunnallisen ja poliittisen vaikuttamistyön lähtökohdat, ja näin ollen se on korvaamaton työkalu kannanmuodostuksessa tuleville hallituksille. Monella muulla ylioppilaskunnalla tällainen asiakirja jo onkin, ja se helpottaa hallituksen työskentelyä huomattavasti. Jatkossa kannanmuodostuksessa voi tukeutua jo hyväksyttyyn linjapaperiin sen sijaan, että linjaukset pitäisi yksi kerrallaan viedä edustajiston hyväksyttäviksi.

Linjapaperityö potkaistiin käyntiin viime viikolla kaikille avoimen työpajan muodossa. Työpajassa osallistujat saivat heittää paperille villeimmätkin ideansa linjapaperin suhteen, ja tapahtuma onnistuikin erinomaisesti. Seuraava askel linjapaperin työstämisessä on parlamentaarisen työryhmän kokoaminen seuraavassa edarin kokouksessa, ja itse kirjoittamistyö toteutetaan tämän ryhmän sekä hallituksen jäsenistä muodostetun tiimin voimin. Linjapaperi hyväksytään syksyllä poikkeuksellisesti kahdessa peräkkäisessä edustajiston kokouksessa paikallaolijoiden hermojen ja istumalihasten säästämiseksi. Mikäli linjapaperityössä onnistutaan odotusten mukaisesti, tulemme luoneeksi JYYlle kultaakin arvokkaamman asiakirjan. Parhaimmillaan linjapaperin vaikutus kantaa vuosien päähän ja osaltaan muovaa JYYn vaikuttamistyötä entistä pitkäjänteisemmäksi ja johdonmukaisemmaksi.

Yritysyhteistyösektorille valittiin viime vuoden lopulla kolmen hengen tiimi, joiden kanssa vuosi 2018 aloitettiin vuosijuhlayhteistyökumppaneiden keruulla. Tavoitteena on tíimin kanssa luoda uusia pidempiaikaisia yhteistyökumppaneita vuoden aikana sekä järjestää erilaisia koulutuksia sekä tapahtumia yhteistyössä paikallisten ja eri alojen yritysten kanssa. Yritysyhteistyön tarkoituksena on löytää pidempiaikaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa JYYn toimintaa voidaan kehittää vuosiksi eteenpäin.

Syksyn tutoreiden haku on avautunut helmikuussa, ja maaliskuun puolella haetaan senioritutoreita huhtikuun koulutusleirille. Tutoroinnissa ovat mukana myös kv-tutorit ja liikuntatutorit, ja tavoitteena on kehittää yhteistyötä kaikkien tutoreiden ja JYYn välillä. Pohdinnassa on myös tutorkoulutuksen kehittäminen, koulutuksen yhteinen päätöstapahtuma syksyllä sekä JYYn roolin selkeyttäminen tutortoiminnassa näkyvyyden teemavuoden mukaisesti.

Kulttuurisektorin toiminta keskittyy järjestämään erilaisia tapahtumia tulevan vuoden aikana. Ensimmäisinä etappeina ovat JYYn 84-vuotisjuhlat maaliskuussa, Jyrock huhtikuussa ja Amazing Race Jyväskylä vappuaattona. Suunnitelmissa on tämän vuoden aikana myös kirpputoreja yhdessä ympäristösektorin kanssa, ekskursio sekä JYYn lukukauden avajaisbileet ja pikkujoulut. Kahden kulttuurivastaavan hallitus on toistaiseksi toiminut hyvin, sillä työmäärän ja vastuualueiden jakaminen on helpompaa ja tapahtumia osataan järjestää entistä monipuolisemmin laajemman sektorin voimin.

Alvareiden hallitusvuoteen kuuluu edellä mainittujen asioiden lisäksi myös monia muita projekteja ja tehtäviä, myös omien sektoreiden ulkopuolelta. JYYn hallituksen kuulumisia kerrotaan kaikille avoimissa edustajiston kokouksissa, joita pian voi seurata myös kotisohvalta striimin välityksellä! Mikäli jotain kysyttävää tai ideoita herää, voi hallituslaisiin olla muulloinkin yhteydessä.

Rakkain terveisin,

Topias, Heidi ja Emilia

JYYH18 alvarit

Parempia löylyjä kampukselle!

Alvarin unioni teki historiansa ensimmäisen aloitteen, ja se käsitellään edustajiston kokouksessa tulevana torstaina 25. helmikuuta.

Aloitteella tavoitellaan pientä pintaremonttia Opinkiven saunalle. Alvarin unioni ehdottaa, että muutostöissä sauna-, pesu- ja pukutilat remontoitaisiin esteettömyys- ja ekologisuusseikat huomioiden. Tavoitteena on saada saunatilasta viihtyisämpi, edustavampi ja turvallisempi. Erityisesti toivomme Opinkivelle saatavan toimivat kiukaat. Aloitettamme tukevat Pörssi&Dumppi ja JYYn vihreät opiskelijat.

Voit lukea aloitteen tästä: Parempia löylyjä kampukselle

Tervetuloa vuoteen 2016!

kuva

Joulukuisissa JYYn hallitusneuvotteluissa Alvarin unionin molemmat hakijat, Helmi Möttönen ja Teemu Vasama, hurmasivat neuvottelijat tiukalla osaamisellaan ja rennolla tekemisen meiningillä. JYYn hallitus piti järjestäytymiskokouksensa viime viikolla ja hallituslaisten vastuualueet varmistuivat.

Muun muassa ympäristövaliokunnassa ja ainejärjestöissä vaikuttanut Helmi pitää huolta järjestöistä ja ympäristöasioista. Pitkän linjan kopovaikuttaja Teemun vastuulla ovat korkeakoulupolitiikka, kansainvälisyys ja kampuskehitys. Näiden tehtävien lisäksi Teemu kantaa harteillaan hallituksen varapuheenjohtajan viittaa. Homma hoidossa, näihin kahteen luotamme täysillä!

Alvarin unioni vaikuttaa myös muualla kuin edustajistossa ja JYYn hallituksessa. Listan muista luottamustoimista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla voit lukea Edustajat-välilehden alta.

Uudet ja vanhat toimijat odottavat innolla vuoden ensimmäistä edarin kokousta ja virittäytyvät tunnelmaan edustajiston koulutusillassa tänään. Alvarin unioni on valmis tulevaan vuoteen – seuraa meitä ja pysyt kärryillä edarin tapahtumista.

Vaalijytky: seitsemän paikkaa

Edustajistovaalit on käyty, tulokset vahvistettu ja pää alkaa pikkuhiljaa selvitä onnentäyteisen hurmostilan jälkihuuruista.

Vaali-iltana tunnelma Rentukassa oli jännittynyt ja odottava. Tupa oli täynnä, ja joka puolella spekuloitiin mahdollisia edaripaikkamääriä. Hurjimmat uskalsivat toivoa AU:lle kuutta paikkaa, toiset olisivat tyytyneet neljäänkin paikkaan. Ne optimistit, jotka povailivat AU:lle vielä suurempaa menestystä, pitivät aatoksensa visusti piilossa.

au1

Vaalikampanja – kahvia, juttuseuraa ja ihan oikeaa asiaa – onnistui hyvin

Maailmat räjähtelivät ja hurraahuudot kaikuivat universumissa, kun viimeisen vaaliuurnan sisältö saatiin laskettua ja tulokset julkistettiin. Alvarin unioni teki sen, mihin harva (tai ei ainakaan allekirjoittanut) rohkesi edes uskoa: seitsemän paikkaa edustajistossa, kolmanneksi suurin ryhmä, listalla äänikuninkaan toinen perintöprinssi ja koko lista viimeistä ehdokasta myöten läpi tai varalla.

Alvarin unioni sai kaikkiaan 381 ääntä, rapsakat 16% kaikista annetuista äänistä. Puoluepoliittisesti sitoutumattomat ryhmät nousivat enemmistöön 23. paikalla – kerta kaikkisen hyvä suoritus Järjestöjen ääneltä.

Läpi pääsivät (suluissa äänimäärä)
Ahola, Emmi (40)
Rajala, Emmi (36)
Vasama, Teemu (35)
Närhi, Juha (31)
Nykänen, Suvi-Tuulia (21)
Marjanen, Sanni (18)
Stranius, Susanna (18)

Varasijoilla
Halme, Taimo (18)
Hirvikoski, Ville (17)
Mäki-Kuutti, Matias (17)
Peltonen, Topias (17)
Maukonen, Riikka (17)
Möttönen , Helmi (16)
Rintala, Riikka (16)
Vehviläinen, Heidi (14)
Hasala , Irina (14)
Saariaho, Katri (14)
Suomalainen, Laura (12)
Eskelinen, Satu (6)
Tikkanen, Anneli (4)

Kiitos kaikille meitä äänestäneille ja meihin luottaneille! Pidämme vaaliteemmamme ja lupauksemme kirkkaina mielissä, kun lähdemme rakentamaan entistä parempaa ylioppilaskuntaa. Tästä on hyvä aloittaa!

Sitoutumaton tai ei – kuha on arvot!

Viimeaikaisessa keskustelussa on puhuttanut politiikan määrittely ja se, mitä on puoluepoliittinen sitoutumattomuus. Näkemys tuntuu olevan se, ettei sitoutumattomilla ryhmillä ole poliittisia kantoja tai yhteisiä arvoja. Vaikka meidän ryhmämme eivät aja puoluepoliittisia ideologioita, se ei tarkoita, etteikö meillä olisi yhteistä arvopohjaa. Meidän arvomme näkyvät ryhmien yhteisissä vaaliteemoissa, joihin kaikki ehdokkaamme ovat sitoutuneet. Yhteiset teemat takaavat myös sen, ettei yksittäisen äänestäjän ääni mene hukkaan.

Sitoutumattomilla ehdokkaillakin on oma, henkilökohtainen kantansa valtakunnalliseen puoluepolitiikkaan, mutta meidän sitoutumattomien ryhmien toiminnassa se ei ole keskiössä. Me teemme politiikkaa opiskelijoiden hyväksi ensisijaisesti paikallisella tasolla, ilman puolueita. Tämä ei tee politiikastamme yhtään vähäpätöisempää.

Ylioppilaskuntapolitiikka kuuluu mielestämme kaikille riippumatta siitä, kumpuavatko arvot puoluepolitiikasta vai opiskelijajärjestötaustasta. Toimijoiden moninaisuus ja erilaiset taustat ovat ylioppilaskunnalle ja ylioppilaskuntapolitiikalle eduksi. Me haluamme kehittää tätä yliopistoa ja tätä ylioppilaskuntaa yhdessä eteenpäin – kaikkien kanssa avoimesti keskustellen. Meidän ylioppilaskunnassamme on sijaa kaikille.

Yhteisen JYYn puolesta
Järjestöjen ääni: Alvarin unioni, Luonnontieteilijät, Pörssi&Dumppi