Kirjoittajan arkistot: unionofalvar

Antti Avoranta JYYn hallituksen jäseneksi // Antti Avoranta was selected to the Board of the Student Union

(In English below)

Alvarin unionia edustava Antti Avoranta on valittu JYYn hallitukseen vuodelle 2022. Avoranta valittiin muiden luottamushenkilöiden mukana edustajiston kokouksessa keskiviikkona 8.12.2021.

Alvarin unioni toivottaa onnea ja menestystä koko hallitukselle ensi vuodelle! Hallituksen kokoonpano vuonna 2022 on seuraava:

Aija Hokkanen, P&D (hpj)
Sonja Jokinen, P&D
Fanni Rantala, P&D
Jenni Suutari, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Meri Kärkkäinen, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Liina Korkiamäki, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Olli Puhtimäki, Luonnontietelijät
Konsta Tarnanen, Opiskelevat kokoomuslaiset
Antti Avoranta, Alvarin unioni
Siiri Muhonen, JYYn Demariopiskelijat

Edustajiston eli ylioppilaskunnan puheenjohtajana toimii vuonna 2022 JYYn vihreiden opiskelijoiden Elma Hyöky ja varapuheenjohtajana Luonnontietelijöiden Nelli Rauhala.

Edustajiston kokouksessa valittiin ja merkittiin tiedoksi myös monia muita edustustehtäviä. Alvarin unionin ryhmävastaavana tulevana vuonna toimii Amir Abdelamir ja vararyhmävastaavana Eetu Aalto. Yleisessä valintatoimikunnassa meitä edustaa varsinaisena jäsenenä Lotta Tuominen ja varajäsenenä Juho Lavonen. Lisäksi Lotta Tuominen valittiin Jyväkylän ylioppilaslehti Jylkkärin johtokuntaan.

Alvarin unioni kiittää kaikkia muita edustajistoryhmiä, JYYn työntekijöitä ja kaikkia äänestäjiä kuluneesta vuodesta sekä toivottaa hyvää joulua ja uuttavuotta 2022!


Antti Avoranta, member of the Union of Alvar, has been elected to the JYY’s Board of Executives for 2022. Avoranta was elected together with other trustees at a meeting of the Council of Representative on Wednesday, December 8, 2021.

The Alvar Union wishes good luck and success to the entire Board next year! The Board in 2022 is:

Aija Hokkanen, P&D (hpj)
Sonja Jokinen, P&D
Fanni Rantala, P&D
Jenni Suutari, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Meri Kärkkäinen, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Liina Korkiamäki, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Olli Puhtimäki, Luonnontietelijät
Konsta Tarnanen, Opiskelevat kokoomuslaiset
Antti Avoranta, Alvarin unioni
Siiri Muhonen, JYYn Demariopiskelijat

Elma Hyöky will be the Chair and Nelli Rauhala deputy Chair of the Council of Representatives.

Next year, Amir Abdelamir will be the group leader of the Union of Alvar and Eetu Aalto deputy group leader. We are represented on the general selection committee by Lotta Tuominen as a full member and Juho Lavonen as a deputy member. In addition, Lotta Tuominen was elected to the Board of student newspaper Jylkkäri.

Merry Christmas and a Happy New Year 2022!

Alvarin unioni ehdottaa Matti Heikkilää JYYn hallituksen puheenjohtajaksi – Antti Avoranta hakee hallituksen jäseneksi

Matti Heikkilä and Antti Avoranta.

(In English below)

Alvarin unionilla on kaksi hakijaa JYYn luottamustoimiin vuodelle 2022. Matti Heikkilä asettuu ehdolle hallituksen puheenjohtajaksi ja Antti Avoranta hallituksen jäseneksi, kärkisektoreinaan 1. kansainväliset asiat ja 2. viestintä.

Viestintää pääaineen lukeva Matti on tänä vuonna toiminut JYYn hallituksen järjestösektorista vastaavana jäsenenä. Matti on ollut JYYssä ja ainejärjestössään Parku ry:ssä erinäisissä rooleissa jo vuodesta 2019 asti, ja yliopisto-opintoja edeltävältä ajalta häneltä löytyy kokemusta Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton johtotehtävistä. Matti on prosessiorientoitunut toimija, joka pyrkii kehittämään ja luomaan uusia menettelytapoja riippumatta siitä, missä hän vaikuttaa.

“Haluan hakea JYYn hallituksen puheenjohtajaksi, koska minulla on palava halu kehittää ylioppilaskunnan toimintaa. Koen, että ylioppilaskunta on tärkeä instituutio, joka ei ole päässyt täyteen potentiaaliinsa. Olen saanut kunnian nähdä JYYn toimintaa hyvinkin läheltä ja monelta suunnalta vuosien aikana, ja tämän myötä saamani ymmärrys ja havainnot tarjoavat mahdollisuuksia kehittää ylioppilaskuntaa.

On tärkeää, että JYY koetaan läheiseksi toimijaksi: niin varmistetaan, että JYYllä on vaikutusvaltaa yliopistoyhteisössä, varmistetaan, että esimerkiksi hallitukseen ja edustajistoon on paljon hakijoita, viestintämme olisi yhä tavoittavampaa ja opiskelijoilla olisi yhä vahvempi tunne yhteenkuuluvuudesta.”

Antti on filosofian fuksi, jolta löytyy yliopisto-opintoja edeltävältä ajalta vankkaa järjestö- ja vaikuttamiskokemusta muun muassa Helsingin nuorisoneuvostossa ja  Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret ry:ssä. Antilta löytyy erinomaiset eväät molempien hakemiensa sektoreiden hoitamiseen.

“Tavoitteenani on tuoda omaa kokemuksen ja raikkaan fuksillista roolia yhdistelevää otettani JYYn hallitukseen, jossa sydämeni sykkii niin kansainvälisten kuin suomalaistenkin opiskelijoiden etujen ajamiselle ja JYYn tuomiseksi osaksi marginaalisten opiskelijaryhmien elämää.

Kansainvälisten asioiden sektorille minua ajaa erityisesti mielenkiintoni kansainvälisyyteen, koska kyseessä on opintojani koskettava aihe. Kansainvälisyyteen ajaa myös haluni auttaa heikommassa asemassa olevia kansainvälisiä opiskelijoita, joiden olo on tehtävä kotoisaksi ottamalla heidät mukaan esimerkiksi tapahtumien kautta. Sektorilla koen, että minulla on paljon annettavaa edunvalvonnan osalta, koska siitä minulla on paljon kokemusta ja siitä innostun kuin koira herkkupalan nähdessään.

Olen toteuttanut viestintää eri tavoin. Olen koordinoinut yhdistyksen sosiaalista mediaa, tehnyt Helsingin kaupungilla viestintäkampanjoita viestintäassistenttina ja Nuorten Ääni -toimituksessa tutkinut journalismin saloja. JYYn viestinnässä haluaisin panostaa erityisesti aloittaviin opiskelijoihin. Tähän voisi auttaa JYYn esittelemisen saaminen kiinteämmäksi osaksi orientaatioviikkoa niin, että JYY osallistuu opiskelijoiden orientaatioviikon ohjelmaan esimerkiksi fuksiaisissa ja muissa tapahtumissa näyttäytymällä.”

Luottamustoimihakijoiden haastattelut ja hallitusneuvottelut käydään keskiviikkona 1.12.2021 klo 17.30 alkaen Ilokivellä. Lopulliset päätökset vuoden vuoden 2022 toimihenkilöistä tehdään JYYn edustajiston kokouksessa keskiviikkona 8.12.

Alvarin unionin neuvottelijoina toimivat Topias Peltonen ja Juho Lavonen.

The Union of Alvar nominates Matti Heikkilä as Chair of JYY’s Board of Executives – Antti Avoranta applies for Board membership

The Union of Alvar has two candidates for JYY’s position of trust for 2022. Matti Heikkilä will run for Chair of the Board and Antti Avoranta as a member of the Board, with the top sectors being international affairs and communications.

This year, Matti, who is majoring in communications, has been a member of JYY’s Board of Executives responsible for the associations sector. Matti has been in various roles at JYY and his subject organization Parku since 2019, and from the time before his university studies, he has experience of leading positions in the The Union of Local Youth Councils in Finland. Matti is a process-oriented actor who strives to develop and create new procedures no matter where he is involved.

“I want to apply for the position of Chair because I have a burning desire to develop the activities of the Student Union. I feel that the student union is an important institution that has not reached its full potential. I have had the honor of seeing JYY’s activities very closely and from many directions over the years, and the understanding and findings I have gained from this offer opportunities to develop the student union.”

Antti is a freshman in philosophy, who has solid organizational and influential experience in the pre-university period, for example in the Helsinki Youth Council and JEF Helsinki. Antti has an excellent basis to handle both sectors he applies.

“I am particularly interested in internationality, as it is a subject that concerns my studies. I feel I have a lot to give in terms of lobbying because I have a lot of experience with it and I get excited about it like a dog seeing a treat.

I have coordinated the association’s social media, conducted communication campaigns in the City of Helsinki as a communication assistant, and researched the secrets of journalism. In JYY’s communication, I would like to concentrate especially on new students. This could be done by making the presentation of JYY a more integral part of the orientation week.

Interviews for the positions of trust and board negotiations will be held on Wednesday, December 1, 2021 at 5:30 pm in Ilokivi. The final decisions will be made at the meeting of the Council of Representatives on Wednesday 8 December.

The Union of Alvar has two negotiator: Topias Peltonen and Juho Lavonen.

Alvarin unionille neljä paikkaa JYYn edustajistoon kaudelle 2022-23 // The Union of Alvar got four seats at Council of Representatives Election

Juho Lavonen, Amir Abdelamir, Topias Peltonen, Lotta Tuominen

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalien tulokset julkistettiin keskiviikkona 4.11. Ilokiven vaalivalvojaisissa. Alvarin unioni sai kaudelle 2022-23 läpi neljä edaattoria: Juho Lavonen (78 ääntä), Amir Abdelamir (55), Topias Peltonen (38) ja Lotta Tuominen (30).

Alvarin unioni menetti viime vaaleihin verrattuna kaksi paikkaa. Tulosta voidaan kuitenkin ehdokasmääräämme verrattuna torjuntavoittona. Vuoden 2019 edustajistovaaleissa AU:lla oli 25 ehdokasta, nyt vain 11.

Vaalituloksia voi tarkastella tarkemmin JYYn nettisivuilta. Alvarin unioni kiittää lämpimästi kaikkia 295 äänestäjäämme!

The results of the Representative Council elections were announced on Wednesday 4 November. The Union of Alvar received four seat for the period 2022-23: Juho Lavonen (78 votes), Amir Abdelamir (55), Topias Peltonen (38) and Lotta Tuominen (30).

The Union of Alvar lost two seats compared to the last election. However, the result can be seen pretty good considering the fact that our number of candidates dropped. In the 2019 election, AU had 25 candidates, now only 11.

The election results can be viewed in more detail on JYY’s website. The Alvar Union warmly thanks all of our 295 voters!

Edustajisto ansaitsee suuremman roolin JYYn taloudessa ja omistajaohjauksessa! // The Council deserves a larger role in JYY’s economic policy and ownership steering!

Kuvakaappaus JYYn liiketoimintastrategiasta. Screenshot from JYY´s Bussiness Strategy

(A summary in English below)

Alvarin unionin tuoreessa vaaliohjelmassa otetaan kantaa entistä vahvemmin JYYn talouspolitiikkaan ja Soihdun omistajaohjaukseen. Vaikka näistä teemoista on viime vuosina käyty koko ajan enemmän keskustelua, kyseessä on edelleen monille vieraampi JYYn toiminnan osa-alue, joten koimme tärkeäksi taustoittaa omaa ajatteluamme.

Perinteisesti edustajiston toimijuus JYYn taloudellisessa päätöksenteossa on ollut melko vähäistä, minkä Alvarin unioni on kokenut ongelmaksi demokratian toteutumisen kannalta. Toisaalta se on ymmärrettävää, koska JYYn varsinaisen toiminnan talouden rakenteet ovat varsin vakaat: valtaosa kuluista muodostuu palkoista ja tilavuokrista, joita varten kannetaan jäsenmaksua. Kummallakaan puolella budjettia ei tapahdu kovin suuria muutoksia. Jäsenmaksun lisäksi tuloja saadaan ylioppilaskunnan harjoittamasta liiketoiminnasta – eli Soihdulta – ja yritysyhteistyöstä, joka ei tosin ole vuosien varrella muodostunut merkittäväksi tulonlähteeksi. Viime vuosien sääntömuutoksissa liiketoiminnan tavoitteeksi lisättiin jäsenille suunnattujen palveluiden tuottamisen lisäksi se, että JYY “[saa] varoja varsinaista toimintaa varten” (Perussäännön 24 §). Ylioppilaskunnan pitkän linjan talouspolitiikassa katseet siis kääntyvät toiveikkaina Soihdun suuntaan.

Talouskeskustelu otti ison harppauksen eteenpäin, kun vuonna 2019 laadittiin keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS), jossa asetettiin euromääräisiä ja ajallisia tavoitteita sille, kuinka paljon Soihdulta saatavaa rahoitusta tulisi pitkällä aikavälillä nostaa (KTS luku 2.3 Tulotavoitteet). Vuonna 2020 tehdyissä omistajaohjauksen periaatteissa vahvistettiin perusajatus siitä, että Soihdulta saatavaa rahoitusta pyritään kasvattamaan mutta ilman numeerisia tavoitteita (s. 25). Selkeä tavoite on siis se, että tulevaisuudessa JYYn varsinainen toiminta saisi vuosittain nykyistä enemmän rahoitusta Soihdulta. Keskeinen kysymys JYYn “talouspolitiikassa” on se, miten tämä kasvava tuotto käytetään. Mahdollisuuksia on useita:

  • Varsinaisen toiminnan laajentaminen. Voitaisiin esimerkiksi palkata uusi asiantuntija jollekin sektorille, lisätä järjestöille maksettavia avustuksia tai tulkata edustajiston kokoukset englanniksi kielellisen saavutettavuuden lisäämiseksi.
  • Vararahaston kerryttäminen. JYY on kerännyt rahaa toimintaympäristössä äkillisesti tapahtuvia muutoksia varten: vararahaston avulla voitaisiin taata hallittu siirtymäaika esimerkiksi tilanteessa, jossa ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys poistuisi tai opiskelijamäärät laskisivat huomattavasti.
  • Jäsenmaksun alentaminen. Jos JYY saisi enemmän tuloja Soihdulta, voisi varsinaisen toiminnan pääasiallista tulonlähdettä eli jäsenmaksua alentaa.
  • Soihdun investoinnit. Soihdun liiketoimintastrategia pitää sisällään kunnianhimoisen investointiohjelman. Soihdun tulovirtojen kasvattaminen pitkällä tähtäimellä edellyttää käytännössä vapaarahoitteisten kiinteistöhankkeiden toteuttamista, mikä puolestaan edellyttää myös omaa pääomaa. Omistajaohjauksen periaatteissa on linjattu, että “[v]apaarahoitteista rakentamista lisätään maltillisesti rahoituspohjan monipuolistamiseksi” (s. 13).
  • Päästöjen kompensointi. JYY on ryhtynyt ilmastokestävyyden tiekartan myötä toimenpiteisiin hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Kaikkia päästöjä ei välttämättä saada kuitenkaan poistettua, jolloin loput pitäisi kompensoida hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemiseksi. Tiekartassa on linjattu, että “[p]äästöjen  kompensointi  on  myös  tehtävä  ylioppilaskunnan  talouden  kannalta  kestävästi” (s. 26) ja että “[y]lioppilaskunnan jatkuvasta toiminnasta syntyvät vuosittaiset päästöt tulee kompensoida täysimääräisesti viimeistään vuodesta 2025 alkaen.” (s. 26)

Keskenään kilpailevia tavoitteita on monia, joten edustajiston on hahmotettava kokonaisuus ja linjattava tavoitteiden keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä ja aikataulutuksesta. Kasvavat tulovirrat tulisivat ennen kaikkea kiinteistöliiketoiminnasta, jonka syklit mitataan vuosikymmenissä, joten myös JYYn talouspolitiikan on syytä olla pitkäjänteistä ja ennakoivaa. Edustajiston on ryhdyttävä käymään perusteellista keskustelua siitä, millaiseksi tämä talouspolitiikan pitkä linja muodostuu!

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa linjattiin, että Soihdun tulevaisuudessa mahdollisesti tuottamasta (lisä)voitosta puolet tulisi laittaa vararahastoon ja puolet käyttää jäsenmaksun alentamiseen (KTS luku 2.3 Tulotavoitteet). Tilanne on kuitenkin kehittynyt nopeasti: esimerkiksi omistajaohjauksen periaatteet ja ilmastotiekartta on tehty KTS:n jälkeen, joten sen linjauksia tulisi tarkastella uudelleen laajemmassa kontekstissa. Kovin tarkkoja linjoja ei kuitenkaan ole mielekästä lyödä täysin lukkoon lyhyellä aikavälillä, sillä linjaamistyö edellyttää kattavia skenaarioita ja monipuolisia laskelmia.

Alvarin unioni on pitkään painottanut vastuullista ja pitkäjänteistä taloudenhoitoa ylioppilaskunnassa. Tätä päämäärää tukisivat ennen kaikkea vararahaston kerryttäminen ja Soihdun vapaarahoitteisia investointeja varten säästäminen. Ennen kuin Soihdun osuudesta tehdään tarkempia päätöksiä, tulee Soihdun kuitenkin esittää huolelliset laskelmat siitä, millaisiin vapaarahoitteisiin hankkeisiin tulevaisuudessa voisi olla mahdollista ryhtyä, miten ne rahoitettaisiin ja millaista tuottoa ne varsinaiselle toiminnalle aikoinaan voisivat tuoda. Olemme ryhmänä sitoutuneet myös siihen, että JYYn jäsenmaksua ei enää korotettaisi vaan että sitä pyrittäisiin pikemminkin pitkällä aikavälillä hallitusti laskemaan. On hyvä kuitenkin muistaa, että jäsenmaksun pitäminen euromääräisesti samana on inflaation vuoksi jo itsessään JYYn kannalta taloudellinen menetys – ylioppilaskunnan kulut nousevat jonkin verran joka vuosi, joten jäsenmaksun “indeksikorotusten” tekemättä jättäminen edellyttää joko leikkauksia tai korvaavan rahoituksen kasvattamista. Alvarin unioni suhtautuu myönteisesti myös ilmastokompensaatioihin, mutta niistä on haastavaa tehdä päätöksiä ennen kuin tiedetään, kuinka suureksi hiilijalanjälki jää jo päätettyjen päästövähennystoimenpiteiden jälkeen. Ideaalitilanteessa myös varsinaista toimintaa voitaisiin laajentaa esimerkiksi lisäämällä edunvalvontatoiminnan resursseja, mutta tiedostamme, että muiden tavoitteiden valossa se ei välttämättä ole täysin realistista.

Talouspolitiikan ohella edustajiston ja hallituksen on opittava tekemään aktiivisempaa omistajapolitiikkaa. JYYn liiketoiminnan lanseeraaminen Soihtuna on mahdollistanut uudenlaisen lähestymistavan: Soihtu voidaan mieltää osakeyhtiönä ja JYY sen (ainoana) omistajana. Muodollisesti toki edelleen Soihtu on osa JYYtä, mutta poliittisella tasolla sitä voidaan – ja tulisi – lähestyä nykyistä enemmän omistajaohjauksen näkökulmasta. Omistajaohjauksen ensiaskelia on otettu liiketoimintastrategian ja omistajaohjauksen periaatteiden myötä. Tulevaisuudessa on kuitenkin vielä monta avointa kysymystä ratkaistavana: miten Soihdun “osingonjaosta” käytännössä vuosittain päätetään? Mikä osa JYYn varallisuudesta kuuluu varsinaiselle toiminnalle ja mikä Soihdulle? Minkälainen rooli edustajistolla, hallituksella ja liiketoimintajohtokunnalla on Soihdussa? Näitä ja varmasti monia muita kysymyksiä on syytä miettiä tietoisesti nyt alkavalla edustajistokaudella, kun muutos on vielä tuore.

Teemu Vasama

* * * * *

The Union of Alvar has taken a stance on JYY’s economic policy and ownership steering practices in our new election platform. These are rather recent topics of conversation, so we wanted to open up our thinking more broadly. Traditionally the Council has had somewhat of a limited role in discussions concerning JYY’s finances, which is understandable considering that the basic structures of the budget are quite stable: both income and expenses are more or less on the same level each year. The main source of income are the membership fees, so any change in the budget would have meant a change in the yearly fee.

However, JYY’s business unit – Soihtu – is expected to generate increasing amounts of income for JYY in the future, mainly through real estate projects like Korttelikylä. In recent years, the Council has set goals for Soihtu’s profits, and while it will likely take a relatively long time for that potential to fully materialize, we must start having a discussion on how to use that “extra” money. This is the key question of JYY’s economic policy for the coming decades! There are several possible targets:

  • Expanding the Student Union’s activities: more/better events, lobbying, guidance etc.
  • Accumulating the emergency fund to better prepare for the future
  • Lowering the membership fee
  • Enabling Soihtu’s further investments
  • Compensating JYY’s greenhouse gas emissions

Since there are many worthy causes competing for the same resources, the Council has to prioritize between them. The Student Union’s current stance on this question is that half of any additional income should be put in the emergency fund and the other half used to lower the membership fee. This position, however, was taken before JYY adopted a goal concerning carbon neutrality and before Soihtu’s future investment goals were drafted. The Council must, therefore, reconsider this question in the necessary broader context.

The Union of Alvar has for many years already emphasized the importance of responsible and long-term management of JYY’s finances. To that extent, we consider it important to prioritize the emergency fund and Soihtu’s investments. Further real estate investments are necessary to guarantee the Student Union’s financial independence and stability in the very long-term future. We have also committed to – at the very least – keeping the membership fee at its current level and preferably to even lowering it in a controlled manner. Likewise, we have taken a positive stance on climate compensations, but those will have to wait until we know how effective our current emission cutting measures will have been. Ideally we would love to give more resources to, for example, advocacy work, but we don’t consider it to be realistic in view of the other goals.

In addition to economic policy, the Council and the Board have to learn to be more active in ownership steering: JYY is the owner of Soihtu and ought to start playing the part. It is not wise to meddle in daily affairs, but we student representatives have to make sure that our voice is heard in important matters and strategic decisions. There are many open questions that should be resolved in the near-future: What is the yearly procedure for making a decision on Soihtu’s “dividends”? What is the division of duties between the Council, the Board and the more recent Business Committee? These, and surely many others questions, should be resolved in the next Council term.

Teemu Vasama

Alvarin unionilla 11 ehdokasta vuoden 2021 edustajistovaaleihin

(In English below)

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalien ehdokasasettelu on päättynyt. Alvarin unionilla vaaleihin lähtee 11 ehdokkaan monitieteinen joukko. Meitä voit äänestää numeroilla 2-12!

Myös vaaliohjelmamme on nyt luettavissa täältä. Lokakuun lopulla jalkaudumme kampukselle kampanjoimaan ja kertomaan lisää tavoitteistamme. Tulkaahan nappaaman mukaan kahvit ja rupattelemaan hetki ylioppilaskunnasta ja sen tilasta!

Edustajistovaalit käydään sähköisellä äänestyksellä 28.-29.10. ja 1.-3.11. Lisätietoja vaaleista JYYn verkkosivuilta.


The Union of Alvar has 11 candidates for Council of Representatives Election 2021

The election is held on October 28-29 and November 1-3. This election is electoral so you can vote from home.

The election program of the Union of Alvar can be found in English here. More info about election can be found at website of student union.