Kirjoittajan arkistot: Heidi Lindberg

Yleispoliittinen linjapaperi: siis mikä?

Mikä on yleispoliittinen linjapaperi?

Edustajistokausi on lähtenyt jo hyvällä vauhdilla liikkeelle ja edaattorit, ryhmyrit sekä hallituksen jäsenet ovat päässeet jo hyvällä vauhdilla työn imuun. Yksi tulevan vuoden puhuttavimmista aiheista on yleispoliittisen linjapaperin laatiminen kuluvan vuoden aikana. Niin siis yleispoliittinen mikä??

Yleispoliittisen linjapaperin, tai lyhennettynä lipan, laatiminen kuuluu vuoden 2018 toimintasuunnitelman tärkeimpiin projekteihin. Paperin tarkoituksena on kirjata ylioppilaskunnallemme vaikuttamistyön lähtökohdat.  Tämä helpottaisi niin JYYn kannanottamista ajankohtaisiin, kuin myös yksittäisten opiskelijoiden ymmärrystä siihen, mitä JYY tekee ja mihin se voi vaikuttaa.

Ketkä linjapaperia työstävät?

Linjapaperin muodostuksessa on tarkoitus hyödyntää parhaita asiantuntijoita – eli tässä tapauksessa JYYn jäsenistöä. Käytännön vastuussa ovat kuitenkin JYYn hallituksesta muodostuva ryhmä sekä edaattoreista kerätty parlamentaarinen työryhmä. Alvarin Unionista työryhmän varsinaiseksi jäseneksi on valittu Heidi Lindberg ja varalle Aate Autio sekä Antti Löppönen. Kuitenkin todellisuudessa koko edustajistoryhmä pyrkii olemaan mukana kannanottojen muodostuksessa.

Mitä linjapaperi sitten käsittää?

Linjapaperiin on tarkoitus sisällyttää juuri niitä teemoja, joita Jyväskylän yliopiston opiskelijat pitävät tärkeinä. Esimerkiksi Alvarin Unioni  on pohtinut, millaisia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin, kehitys- ja ympäristö sekä koulutuspolitiikkaan liittyviä teemoja linjapaperissa tulisi olla. Linjapaperin ideointi on vasta alkuvaiheessa, joten tässä vaiheessa siihen on mahdollista päästä vaikuttamaan!  Työstämme tällä hetkellä edustajistoryhmän kesken ajatuksia ja kannanottoja, joita AU:n jäseninä haluaisimme linjapaperiin kirjoittaa.  Näistä kannanotoista tulemme julkaisemaan vielä uuden blogitekstin!

Palataan  siis asiaan vielä lipan tiimoilta varmasti myöhemminkin!
Stay tuned,

 

Heidi Lindberg AU:n edaattori