Kirjoittajan arkistot: sannikupiainen

Edaattorit  – mitä me oikein teemme?

Edustajisto koostuu edustajiston jäsenistä eli edaattoreista. Alvarin unionilla on toiseksi eniten paikkoja 41-jäsenisessä edustajistossa, yhteensä meitä siellä vaikuttaa kahdeksan. Mutta mitä me oikein teemme ja mitä kaikkea edustajistotyöhön kuuluu?

Oikeita tapoja toimia edaattorina on yhtä monta, kun jäseniä edustajistossa istuu. Jokaisella meistä on oma tyylimme ja tapamme. Ryhmämme varsinaiset jäsenet ovat vaihtuneet jonkin verran kauden aikana johtuen esimerkiksi varsinaisten jäsenten vaihto-opiskelusta sekä JYYn hallitukseen lähtemisestä. Pöydässämme on istunut lähes 20 alvaria, ja varajäsenten sekä muiden kiinnostuneiden osallistuminen on enemmän kuin suotavaa!

Edustajistotyöskentely ei rajaudu kuitenkaan ainoastaan kuukausittaisiin edustajiston kokouksiin. Tapaamme yhdessä ryhmämme kanssa kokousviikolla, jotta kokouksessa käsiteltävät asiat ovat kaikille selvät ja pystymme muodostamaan yhteisiä näkemyksiä kokouksen asioihin. Jokaisessa ryhmässä toimii ryhmävastaava, joka tapaa myös muiden ryhmien ryhmävastaavia ja täten kertoo meille muille kaikki tarvittavat tiedot koskien tulevaa kokousta. Säännöllisten ryhmätapaamisten lisäksi JYY järjestää myös iltakouluja, joissa saamme tietää enemmän käsittelyyn tulevista asioista, pääsemme syventymään aiheisiin ja kysymään kysymyksiä.

Edaattoreista ja varaedaattoreista kootaan myös erilaisia parlamentaarisia työryhmiä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla edustajistoryhmillä on oma edustajansa työryhmässä. Esimerkiksi JYYn yleispoliittista linjapaperia valmisteltiin tällaisessa työryhmässä. Lisäksi on paljon muita vaikuttamisen paikkoja: yleisessä valintatoimikunnassa haastatellaan hallinnon opiskelijaedustajia valintaa varten. Myös siellä on jokaisesta ryhmästä edustus. Alvareita vaikuttaa myös Jylkkärin johtokunnassa sekä Kampus kustannuksen toimitusneuvostossa unohtamatta JYYn hallitusta, jossa pääsee kokopäiväisen vaikuttamisen pariin.

Vaikuttamisen mahdollisuudet ylioppilaskunnassa ovat siis lähes loputtomat. Jokainen voi kuitenkin päättää millä tavoin ryhmän sekä edustajiston toimintaan osallistuu. Jokaisella on omat lähtökohdat ja mahdollisuudet olla toiminnassamme mukana, joten haluamme antaa kaikille mahdollisuuden osallistua. Ryhmässämme on tälläkin hetkellä omien sanojensa mukaisia ”aktiivisia läsnäolijoita” sekä niitä, jotka ovat perillä lähes kaikesta. Olet sitten jokin näistä välistä tai täysin ulkopuolella, tule mukaan toimintaamme!

Yhteystiedot

Teemu Vasama, puheenjohtaja
teemu.e.vasama@student.jyu.fi

Heidi Lindberg, ryhmävastaava
heidi.j.lindberg@student.jyu.fi

Aate Autio, vararyhmävastaava
aate.m.autio@student.jyu.fi

 

Alvarin unionin vuosi 2018 – Mitä olemme saaneet aikaan?

Ensimmäinen vuosi edustajiston kaksivuotiskaudella on takana päin ja onkin hyvä katsahtaa hieman viime vuoteen ja siihen, mitä kaikkea olemme saaneet aikaan. Paljon on vielä töitä tehtävänä, mutta hyvään suuntaan ollaan menossa!

Järjestöjen tukeminen
Alvarin unioni on ainejärjestöpohjainen edustajistoryhmä, joten meille erityisen tärkeää on järjestöjen toimivuus ja JYYn tuki ja apu piirissään toimiville järjestöille. Kauden 2017 lopulla vaalirinki Järjestöjen ääni eli Alvarin unioni, Luonnontieteilijät sekä P&D tekivät aloitteen JYYn piirissä toimivienjärjestöjen yleisavustuksen uudistamisesta sekä siitä, että JYYn tulisi pystyä tukea järjestöjä muutenkin kuin rahallisesti. Myös jaettavaan avustussummaan toivottiin korotusta. Hallituksen vastaus ilahdutti ryhmiämme suuresti ja saimme konkreettisia näyttöjä vuoden 2018 aikana.

Aloitteemme johdosta JYYn budjettiin budjetoitiin vuodelle 2018 3000 € enemmän rahaa järjestösektorille kuin aiemmin, yhteensä siis 23 000 €. Vaikka aloitteemme perusajatuksena oli muukin kuin rahallinen tuki järjestöille, ei järjestösektorin vahvistamista voi koskaan tehdä liikaa myöskään rahallisella puolella.

Yleisavustus muutettiin vuoden 2018 toiminta-avustukseksi ja samalla siitä tehtiin kaksiosainen. Keväällä järjestöt saivat hakea perusosaa ja marraskuussa loppua osaa avustuksesta perustuen vuoden toimintaan. Kaksiosaisuus sekä pisteytyksen selkeyttäminen avaavat järjestöille rahanjakoperusteita sekä sitä, mihin suuntaan JYY haluaa järjestöjen kehittävän toimintaansa. Uudistus kevensi järjestöjen avustushakua sekä antoi mahdollisuuden peilata järjestön toimintaa oman vuoden toimintaan.

Kolmanneksi vastaukseksi aloitteeseen kerrottiin ideoista koskien eri vastaavien koulutuksia sekä ajankohtaisia aiheita. Vuoden aikana pääsimmekin seuraamaan järjestösektorin koulutuksista järjestötoimijoille koskien toimintaa eri vastuualueilla tai ajankohtaisia aiheita kuten GDPR:ä.

JYYn vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan on myös kirjattu projektiksi Järjestöt ja valiokunnat osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajana. Erityisesti vanhan Sikariklubin muuttaminen Puheenjohtajaforumiksi on asialistalla, ja tavoitteena on osallistaa järjestötoimijoita entistä enemmän esimerkiksi koulutusten ideointiin ja toteutukseen. Valiokuntia on tarkoitus hyödyntää paremmin  myös järjestöjen vastaavien vertaistapaamisina. Myös niille sektoreille, joilla ei ole valiokuntaa, pyritään luomaan pysyvärakenteiset vertaistapaamiset.

Keväällä 2018 edustajistoryhmät saivat mahdollisuuden pitää ryhmäpuheenvuorot edustajiston kokouksessa koskien budjettia. Myös tässä puheenvuorossa otimme esille järjestöjen tuen tärkeyden. Lisää ryhmäpuheenvuorostamme voit lukea täältä.

Järjestösektori on siis menossa hyvään suuntaan ja haluamme kiittää koko järjestösektoria.

Kielellinen tasa-arvo
Budjettia koskevassa ryhmäpuheenvuorossamme otimme esille myös kielellisen tasa-arvon. Ehdotimme puheessamme määrärahojen lisäämistä käännösbudjettiin. Moni JYYn jäsen ei puhu äidinkielenään suomea, joten JYYn tulee kiinnittää huomiota merkittävästi myös heihin. Käännösmäärärahojen myötä hallituslaiset sekä asiantuntijat pystyisivät kiinnittämään huomiota täysillä työhönsä.

Iloksemme JYYn toimintasuunnitelma sisältää projektin nimeltään Kielellisen esteettömyyden periaatteiden määrittäminen. Projektissa tarkastellaan JYYn viestinnän ja päätöksenteon sisältöjä ja sitä, mitä on merkityksellistä tuottaa molemmilla kielillä. JYY alkaa myös toteuttaa tiivistelmiä edustajiston kokousten päätöskohdista englanniksi ja kannustaa järjestöjä kaksikieliseen viestintään. Vuoden 2019 aikana on lisäksi tarkoitus luoda kaksikielisen viestinnän periaatteet. Käännöspalkkiot on lisätty vuoden 2019 budjettiin, jotta hallituslaisten ja asiantuntijoiden ei tarvitsisi käyttää resurssejaan käännöstyöhön.

Sähköinen aloitejärjestelmä
Syksyn aluksi toimme edustajistolle aloitteen sähköisestä aloitejärjestelmästä, jota kannattivat peräti kaikki edustajistoryhmät. Sähköinen aloitejärjestelmä toisi JYYn jäsenet keskeiseksi osaksi päätöksentekoa, minkä lisäksi se lisäisi jäsenten tietoisuutta päätöksenteon vaiheista ja periaatteista. Hallituksen vastaus aloitteeseen oli meille mieleinen, sillä aloitejärjestelmä on yksi vuoden 2019 toimintasuunnitelmaprojekteista ja aloitejärjestelmälle on osoitettu myös budjetissa rahaa.

Vuoden 2018 aikana Alvarin unionin edaattorit ovat olleet aktiivisia edustajiston kokouksissa ja haastaneet hallitusta. Vuoden 2018 aikana JYYlle tehtiin yleispoliittinen linjapaperi, jota kaikkien edustajistoryhmien edustajista koostunut parlamentaarinen työryhmä työsti. Linjapaperin myötä saimme JYYlle kirjattua linjat, mikä varmasti helpottaa hallituksen työskentelyä ja tuo ylioppilaskunnan vaikuttamistyöhön pitkäjänteisyyttä. Hallituksessa työskenteli kolme AU:laista, Topias Peltonen, Heidi Rättyä ja Emilia Trast, jotka tekivät sektoreillaan hienoa työtä.

Vuonna 2019 Peltosen tie jatkuu JYYn hallituksen puheenjohtajana ja Rättyä toimii Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksessa. Vuoden 2019 aikana JYYn hallituksessa toimii Alvarin unionista myös Ville Härsilä, jonka vastuualueinaan ympäristö ja kansainvälisyys ja Nikolas Bursiewicz vastuullaan korkeakoulupolitiikka ja viestintä. Kaikki pääsevät käsiksi saman tien toimintasuunnitelmaprojekteihin ja muuhun JYYn toimintaan.

Vuonna 2019 haluamme jatkaa merkityksellistä, vastuullista ja keskustelevaa päätöksentekoa edustajistossa sekä muissa toimielimissä, joissa meitä vaikuttaa. Heti vuoden aluksi toimme esille yhdessä Järjestöjen äänen kanssa kannanoton vastuullisesta ja demokraattisesta päätöksenteosta koskien JYYn taloutta. Kannanottoomme voit tutustua tarkemmin täältä.

Meihin voi olla yhteydessä mikäli haluat olla mukana toiminnassamme, kysyä asioista lisää tai olla paremmin tietoinen meidän tai JYYn toiminnasta. Vuosi 2019 tuo mukanaan monet valtakunnalliset vaalit sekä myös omat edustajistovaalimme. Pysy siis kuulolla!

Yhteystiedot

Teemu Vasama, puheenjohtaja
teemu.e.vasama@student.jyu.fi

Heidi Lindberg, ryhmävastaava
heidi.j.lindberg@student.jyu.fi

Aate Autio, vararyhmävastaava
aate.m.autio@student.jyu.fi

 

Kolme Alvarin unionin ehdokasta JYYn hallitukseen vuodelle 2019 / Three Union of Alvar candidates elected to JYY’s board for 2019

JYYn edustajisto on päättänyt kokouksessaan 4.12. JYYn hallituksesta vuodelle 2019. Kaikki Alvarin unionin ehdokkaat on valittu hallitukseen ensi vuodelle. Alvareiden Topias Peltonen toimii 2019 hallituksen puheenjohtajana ja Ville Härsilä ja Nikolas Bursiewicz hallituksen jäseninä. Muina jäseninä toimivat Roosa Hämäläinen (P&D), Jiri Honkala (P&D), Nella Heikinmäki (Luonnontieteilijät), Markus Kulmala (Luonnontieteilijät), Leo Toiminen (JYYn vihreät opiskelijat), Katriina Tikanmäki (Jyväskylän keskustaopiskelijat) ja Ira Vainikainen (Jyviva). Edustajistoa johtaa vuonna 2019 Jyvivan Sonja Karppinen ja varapuheenjohtajana toimii JYYn Demariopiskelijoiden Aino Rytkönen.

JYY-logo-mustaUuden hallituksen jäsenten sektorit julkaistaan järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Onnea kaikille valituille!

JYY’s Council of Representatives has voted on the Student Union’s board for 2019 at its meeting today. All of the Union of Alvar’s candidates were elected to the board. UA candidate Topias Peltonen was elected chair of the board. In addition, Ville Härsilä and Nikolas Bursiewicz of were elected members of the board. Other members elected are Roosa Hämäläinen (P&D), Jiri Honkala (P&D), Nella Heikinmäki (Luonnontieteilijät), Markus Kulmala (Luonnontieteilijät), Leo Toiminen (JYYn vihreät opiskelijat), Katriina Tikanmäki (Jyväskylän keskustaopiskelijat), and Ira Vainikainen (Jyviva). Sonja Karppinen, of Jyviva was elected chair of the Council of Representatives and Aino Rytkönen, of JYYn Demariopiskelijat was elected vice-chair.

The incoming board’s sector division will be announced after the board’s first meeting.

Congratulations to all those elected!

Alvarin unionin ehdokkaat JYYn hallitukseen vuodelle 2019

Alvarin unionilla on kolme ehdokasta Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2019.

WhatsApp Image 2018-11-19 at 14.43.10Tänä vuonna JYYn hallituksessa viestintä-, järjestö- ja Jylkkäri-sektoreilla toiminut Topias Peltonen hakee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019. Topias on pitkän linjan järjestöaktiivi, jolla on JYYn lisäksi kokemusta niin ainejärjestössä, paikallisessa ammattiyhdistyksessä kuin kunnanvaltuustossa toimimisesta. Topias on näiden luottamustoimien myötä oppinut paljon neuvottelu- ja ratkaisunhakemiskykyjä, mutta myös johtajataitoja kahtena vuotena journalistiikan ainejärjestö Lööppi ry:n puheenjohtajana.

“Erityisesti olen sisäistänyt sen, että missä tahansa hallituksessa toimiminen on tiimipeliä, jossa pyritään kohti yhteistä päämäärää. Olen kaikkien kanssa toimeen tuleva aktiivinen toimija, joka tekee kaikkensa ryhmähengen ylläpitämiseksi ja asiallisen työskentely-ympäristön säilymiseksi.”

Alvarin unionin ehdokas Nick Bursiewicz hakee ylioppilaskunnan hallituksen jäseneksi vuodelle 2019. Nick on kolmannen vuoden englannin opiskelija. Ainejärjestötasolla hän on  tehnyt englannin opiskelijoiden edunvalvontaa Magna Carta ry:n koulutuspoliittisena vastaavana, tutorina ja tänä vuonna puheenjohtajana. JYYn edustajiston jäsenenä ja Alvarin unionin vararyhmävastaavana hän on puhunut ylioppilaskunnan viestinnän kielellisen esteettömyyden ja toiminnan osallistavuuden puolesta.

WhatsApp Image 2018-11-19 at 14.51.23“Ensi vuonna työskennellään ylioppilaskunnan osallistavuuden ja yhteisöllisyyden parantamiseksi, ja tässä täytyy huomioida sekä suomen- että englanninkieliset opiskelijat. Tuleva vuosi on myös vaalivaikuttamisen kannalta äärimmäisen tärkeä ylioppilasliikkeelle, ja JYYn täytyy kantaa kortensa kekoon. Eduskuntavaaleissa korkeakouluopiskelijoiden kannalta tärkeimpiä teemoja on korkeakoulutuksen rahoituksen lisääminen. Kuluvalla hallituskaudella tehdyt massiiviset koulutusleikkaukset eivät saa toistua, vaan yliopistojen rahoituksen tasoa tulee nostaa. Samaan aikaan meidän on tehtävä näkyväksi meidän yliopiston sisäinen edunvalvontamme. Meidän täytyy tehdä selkeäksi, että edunvalvonta ei tapahdu pelkästään silloin, kun opiskelijan oikeuksia uhataan, vaan se on jatkuvaa toimintaa, jossa onnistutaan joka päivä.”

Alvarin unionin Ville Härsilä on ehdolla ylioppilaskunnan hallituksen jäseneksi vuodelle 2019. Ville on ollut aktiivisesti mukana järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa. Hän on ollut vaikuttamassa muun muassa AmnWhatsApp Image 2018-11-19 at 12.11.48estyn kampanjoissa, Planin paikallisverkostossa ja ESN:n hallituksessa ulkomaanvaihdon aikana. Ville opiskelee neljättä vuotta yhteiskuntapolitiikkaa ja on kiinnostunut ratkomaan esimerkiksi globalisaatioon, ilmastonmuutokseen ja eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä myös opiskelijaliikkeen piirissä.

“Toimittuani edustajistossa olen huomannut, kuinka merkittäviä vaikuttajia ylioppilaskunnat ovat paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Kun kansainvälisten opiskelijoiden tutorin tehtävissä kuulin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksujen suuruudesta, tiesin, että asialle on tehtävä jotain. Lukuvuosimaksut tulee poistaa, sillä ne asettavat kansainväliset opiskelijat eriarvoiseen asemaan, eivätkä ne käytännössä edes tuota yliopistolle tuottoja. Ylioppilaskunnan tulee kantaa vastuunsa ympäristöasioista sekä edistää näkyvästi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Konkreettisena esimerkkinä kierrätyksen parantaminen Kortepohjassa olisi hyvä tavoite ensi vuodelle. Lisäksi ylioppilaskunnan pitää omalta osaltaan tukea kehitystä siellä, missä apua eniten tarvitaan.

”Alvarin unioni tarjoaa jälleen parastaan JYYn hallitukseen. Topias on lämmin ja kokenut johtaja, joka osaa taitavasti luotsata ylioppilaskunnan vaalien supervuoteen. Nick ja Ville ovat monialaisia ja aikaansaavia osaajia, joilla on erinomaiset valmiudet toimia JYYn hallituksessa. Tämä loistava kolmikko pitää huolen siitä, että JYY on entistäkin vaikuttavampi, näkyvämpi ja osallistavampi toimija ensi vuonna,” SYL:n hallituksen jäsen ja vuoden 2017 JYYn hallituksen puheenjohtaja Teemu Vasama hehkuttaa Alvarin unionin ehdokkaita.

Alvarin unionin hallitusneuvottelijat ovat Juha Närhi (juha.a.narhi@student.jyu.fi) sekä Topias Kähärä (topias.a.kahara@student.jyu.fi)

Edustajiston kokous 7.12.2017: Kolme alvaria JYYn hallitukseen 2018

AU_hallituslaiset

JYYn hallitukseen 2018 Alvarin unionista ponnistavat Topias Peltonen, Emilia Trast ja Heidi Rättyä.

Uusi JYYn edustajisto kokousti ensimmäistä kertaa torstaina 7. joulukuuta 2017. Asialistalla oli muun muassa uusien toimihenkilöiden valitseminen JYYn puheenjohtajistoon, hallitukseen sekä muihin toimielimiiin vuodelle 2018.

Maanantaina käydyissä hallitusneuvotteluissa päädyttiin tulokseen, jossa kolme Alvarin unionin ehdokasta valittaisiin JYYn hallitukseen 2018. Pohjaesitys menikin edustajiston kokouksessa suoraan läpi, ja ensi vuonna ylioppilaskunnan asioita Alvarin riveistä ovat hoitamassa Topias Peltonen, Emilia Trast ja Heidi Rättyä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aapeli Tourunen (P&D). Muut hallituksen jäsenet ovat Joonas Haggren (P&D), Katariina Saarinen (P&D), Aleksi Eskelinen (Vihreät), Wilma Jyrkinen (Vihreät), Sonja Karppinen (JVVIVA) ja Josefiina Hukari (Luoti).

JYYn edustajiston kokouksia johtaa ensi vuonna Vihreiden Bella Forsgrén. Edustajiston varapuheenjohtajana toimii Luonnontieteilijöiden Juho Siitari.

Edustajisto valitsi myös joukon muita toimihenkilöitä ensi vuodelle. JYYn rakennuslautakunnassa 2018 Alvarin unionia edustaa Nikolas Bursiewicz. Yleisessä valintatoimikunnassa edustajamme on Topias Kähärä, varaedustajanaan Aate Autio. Jylkkärin johtokuntaan AU:n väreissä nousi Riikka Maukonen.

Alvarin unioni myös ilmoitti, että ryhmävastaavanamme vuonna 2018 toimii Sanni Kupiainen, varavastaavanaan Nikolas Bursiewicz.

Muina asioina edustajiston kokouksessa käsiteltiin muun muassa JYYn hallituksen vastaus Järjestöjen äänen syksyllä tekemään aloitteeseen JYYn järjestöpalveluista ja JYYn tavoista tukea järjestöjä. Alvarin unioni on järjestöpohjaisena ryhmänä oikein tyytyväinen vastaukseen. Ensi vuonna yleisavustuksia jaetaan 3000 euroa enemmän kuin tänä vuonna, avustusten jakamisesta tehdään kevyempää ja avoimempaa sekä uusia eri järjestösektoreiden koulutuksia on jo suunnitteilla.

Onnittelut kaikille valituille henkilöille ja kiitokset AU:ta äänestäneille! Lupaamme tehdä hartiavoimin töitä teidän ja paremman ylioppilaskunnan eteen seuraavat kaksi vuotta.

Alvarin unionin vaaliteemat edustajistovaaleihin 2017

Järjestöjen tukeminen uusiin ulottuvuuksiin

Monelle opiskelijalle JYY voi tuntua kaukaiselta organisaatiolta, mutta JYYn piirissä toimivat aine- ja harrastejärjestöt tekevät äärimmäisen hienoa työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Alvarin unionin ydinajatuksia on auttaa järjestöjä mahdollisimman paljon jatkamaan tätä työtä ruohonjuuritasolla ja entistä paremmalla tuella. JYYn hallitus on meidän, P&D:n ja Luonnontieteilijöiden aloitteesta alkanut selvittää yhteistyössä järjestöjen kanssa, kuinka JYY voi tukea järjestöjä muutenkin kuin rahallisten avustusten muodossa. Lisäksi ajamme, että raskaana pidettyä järjestöjen yleisavustusten hakuprosessia uudistetaan ja määrärahoja kasvatetaan.

Konkreettisesti järjestöjen asemaa tulee parantaa sektorikohtaisilla tapaamisilla, koulutuksilla, järjestöseminaarin kehittämisellä sekä muilla JYYn tarjoamilla työkaluilla. JYYn tulee tarjota paremmin tukea tapahtumien järjestämiseen ja niiden päällekkäisyyksien välttämiseen esimerkiksi järjestöjen yhteistä tapahtumakalenteria kehittämällä. JYYn pitää myös neuvotella yliopiston tilapalveluiden kanssa selkeät pelisäännöt yliopiston tilojen vuokraamisesta ainejärjestöille.
Toimiva ja vastuullinen opiskeluympäristö

Toimiva, turvallinen, terveellinen ja esteetön opiskeluympäristö on edellytys opiskelulle, tutkimukselle ja ihmisten kohtaamiselle. Alvarin unioni haluaa vaikuttaa kampuksen kehittämiseen siten, että ainejärjestöillä, yksittäisillä opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus tarkoituksenmukaiseen työskentelyyn. Ainejärjestöille on tarjottava yhdenvertaiset mahdollisuudet omiin tiloihin, joissa opiskelijat voivat kohdata toisensa. Vaikka kuluvalla edustajistokaudella tilanteeseen on jo tullut parannusta, edelleenkään tilanne ei ole tasapuolinen järjestöjen välillä. Kampus tarvitsee avoimia oppimisympäristöjä, joiden käyttöön kaikilla yliopistoyhteisön jäsenillä on tasapuolinen oikeus. Tilojen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen on panostettava entisestään. Esimerkiksi kirjaston tulevassa peruskorjauksessa tulee ottaa kyseiset näkökulmat huomioon.

Opiskeluympäristöön kuuluu myös turvallinen ympäristö kampuksen ulkopuolella. Kaupunkisuunnittelussa tulee kannustaa opiskelijoita esimerkiksi pyöräilyyn ja tehdä siitä entistä turvallisempaa sekä sujuvampaa. Vastuullisuus tulee ottaa huomioon JYYn kiinteistöjen ekologisuudessa: ylioppilaskylästä ja ylioppilastalosta tulee tehdä entistä energiatehokkaampia, ja ympäristönäkökulmiin on panostettava erityisesti uutta rakennettaessa. Energiatehokkuudella säästetään myös pitkällä tähtäimellä kustannuksista, jolloin esimerkiksi ylioppilaskylän kehittäminen laajemmin  on tulevaisuudessa mahdollista.
Tasa-arvoinen ylioppilaskunta, myös kansainvälisille opiskelijoille

Ylioppilaskunnan tulee panostaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioihin näinä ennakkoluulojen aikoina. Maksuttomasta koulutuksesta ja toimivasta opiskelijaterveydenhuollosta on edelleen pidettävä huoli. Kynnys lähteä ylioppilaskunnan toimintaan täytyy pitää mahdollisimman matalana ja JYYn tulee näyttäytyä kaikille saavutettavana. Opiskelijademokratiaa ylioppilaskunnassa on kehitettävä esimerkiksi sähköisellä aloitejärjestelmällä, jolloin kynnys osallistuminen vaikuttamiseen olisi matalampi kaikilla opiskelijoilla. Myös muita tiedonvälitys- ja palautekanavia on kehitettävä niin, että yksittäiselläkin opiskelijalla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

JYY on tehnyt hyvää työtä kielellisen esteettömyyden eteen, sillä nykyään lähes kaikissa tapahtumissa kuvaukset on kirjoitettu myös englanniksi. Tämä ei kuitenkaan riitä kansainvälisten opiskelijoiden ja kansallisten opiskelijoiden kohtaamiseen Jyväskylän opiskelijakulttuurissa, sillä usein kv-opiskelijat viettävät aikaa vain muiden kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Alvarin unioni ajaa uusia mahdollisuuksia suomalaisten ja kv-opiskelijoiden kohtaamisiin. Kansainvälisten opiskelijoiden kartoittaminen voi olla ainejärjestöille haastavaa moninaisista tutkinto-ohjelmista johtuen, ja tässä JYYn tulee tarjota ainejärjestöille konkreettista apua.

JYYn tapahtumia pitäisi muokata entisestään kansainvälisesti houkuttelevammiksi. Esimerkiksi tyypillisiä suomalaiseen opiskelijakulttuuriin kuuluvia tapahtumia, kuten sitsejä, voisi järjestää enemmän englanniksi. Kansainväliset opiskelijat täytyy saada tuntemaan, että JYYn toiminta on avointa myös kv-opiskelijoille.  Konkreettisesti JYYn tulee muokata tapahtumakalenteri myös englanniksi, jotta kielellinen esteettömyys toteutuu entistä paremmin. Ylioppilaskunnan tulee myös kohdentaa markkinointiaan kansainvälisille yliopistolla toimiville järjestöille, kuten ESN:lle ja IDESCO:lle.

 

 

Alvarin unioni 29 ehdokkaan voimin edustajistovaaleihin 2017

Olemme saaneet huikean porukan ehdolle Alvarin unionin listalle! Uuden grafiikan myötä julkaisemme pian upean vaalijulisteemme, ja alamme näkyä ympäri kampusta aktiivisesti. Alla lista ehdokkaistamme, heihin pääset tutustumaan jatkossa somessa ja kampuksella! Julkaisemme myös pian vaaliteemamme, joten ole kuulolla!

Ahola Emmi 101
Asunmaa Iiris 102
Autio Aate 103
Berg Roosa 104
Bursiewicz Nick 105
Härsilä Ville 106
Kanerva Krista 107
Karjalainen Reeta 108
Keränen Selina 109
Korhonen Venla 110
Koskelo Anna-Kaisa 111
Kupiainen Sanni 112
Kähärä Topias 113
Lindberg Heidi 114
Löppönen Antti 115
Maukonen Riikka 116
Möttönen Helmi 117
Nykänen Suvi-Tuulia 118
Närhi Juha 119
Peltonen Topias 120
Pukkinen Paula 121
Rintala Riikka 122
Rättyä Heidi 123
Schuchmann Marianna 124
Sorvila Nuutti 125
Tiihonen Sini 126
Trast Emilia 127
Valtee Jari 128
Vasama Teemu 129