Kirjoittajan arkistot: teemuvasama

AU:lta kaksi ehdokasta JYYn hallitukseen // UoA has two candidates for JYY’s Board

(In English below)

Alvarin unioni on asettanut kaksi ehdokasta JYYn hallituksen jäseniksi vuodelle 2020. Aleksi Murtojärvi hakee viestintävastaavaksi ja Niklas Pelkonen kulttuurivastaavaksi.

Ensimmäistä vuotta viestintää opiskeleva Aleksi valittiin syksyn edustajistovaaleissa varsinaiseksi edaattoriksi. Aikaisemmin hän on tehnyt pitkän uran niin ainejärjestöissä kuin viestintätehtävissä eri organisaatioissa. Kokemusta on karttunut myös työtehtävien merkeissä esimerkiksi nuorisoalan kattojärjestö Allianssissa, Puolustusvoimissa sekä sosiaalisen median palvelu Jodelissa. Aleksi näkee ylioppilaskunnan brändiuudistuksen loistavana tilaisuutena tuoda JYYn monipuolista ja laadukasta toimintaa paremmin koko jäsenistön tietouteen. Lisäksi hän haluaisi entisestään panostaa edunvalvonnasta tehtävään viestintään ja luoda mittareita eri viestintäkanavien tarkoituksenmukaisuuden seuraamiselle.

 

Neljättä vuotta journalistiikkaa opiskeleva Niklas on toiminut aktiivisesti JYYn kulttuurivaliokunnassa ja Lööppi ry:n hallituksessa kulttuurivastaavana. Kulttuurivaliokunnassa Niklas on muun muassa ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa vuoden 2019 edustajistovaalivalvojaisten ohjelmaa. Toimittajana hän on työskennellyt monien erilaisten kulttuuriaiheiden parissa. Vuonna 2020 Niklasta kiinnostaa erityisesti Ilokiven monitoimitilan tulevaisuuden suunnittelu.

“AU:lla on jälleen kaksi erinomaista ehdokasta JYYn hallitukseen! Aleksin pitkä kokemus organisaatioiden viestinnästä tulee todella tarpeeseen, kun ylioppilaskunnan uutta brändiä lanseerataan, ja Niklaksen monipuolinen tausta kulttuurin ja tapahtumien järjestämisen parissa on korvaamaton Ilokiven alakerran tulevaisuutta suunnitellessa,” Alvarin unionin puheenjohtaja Teemu Vasama kommentoi ehdokkaita.

Hallitusehdokkaiden haastattelut ja hallitusneuvottelut käydään ylioppilastalo Ilokivessä maanantaina 2.12. Muutoksena suhteessa aikaisempiin vuosiin tällä kertaa neuvotellaan ainoastaan yksi päävastuualue kullekin hallituksen jäsenelle. Alvarin unionin neuvottelijoina toimivat Teemu Vasama ja Matti Heikkilä.

* * * * *

The Union of Alvar has two candidates for the Board of Executives of the Student Union for 2020. Aleksi Murtojärvi is running for the position of Communications and Niklas Pelkonen for Culture.

“The Union of Alvar has once again two excellent candidates for JYY’s Board! Aleksi’s long experience with organisational communications comes in handy with the launch of the Student Union’s new brand, and Niklas’s diverse experience in culture and event organizing is indispensable when planning the future of Ilokivi’s BlackBox,” UoA’s chairperson Teemu Vasama comments.

All the candidates are interviewed publically at the Student House Ilokivi on Monday December 2nd. Negotiations to form the next Board take place after the interviews. As a change compared to previous years, this time only the main area of responsibility is negotiated for each member of the Board. UoA’s negotiators are Teemu Vasama and Matti Heikkilä.

Alvarin unionin vaaliohjelma 2019 // Union of Alvar’s election platform 2019

(In English below)

Alvarin unioni on julkaissut vaaliohjelmansa syksyn 2019 ylioppilaskunnan edustajistovaaleihin. Vaaliteemat rakentuvat neljän kärjen ympärille: haluamme tasavertaisesti tukea kaikille järjestöille, vaikuttavaa ja näkyvää edunvalvontaa, aidosti kaksikielisen ja kansainvälisen yliopiston sekä ylioppilaskunnan toimivan vastuullisuuden edelläkävijänä. Tulevalle edustajistokaudelle asetetaan jokaisesta teemasta lisäksi useita konkreettisia tavoitteita, joita Alvarin unioni seuraavassa edustajistossa vie tarmokkaasti eteenpäin.

Edustajistovaalien äänestyspäivät ovat 31.10., 1.11. sekä 4.-6.11. Äänestää voi äänestyspäivinä kätevästi netissä!

* * * * *

The Union of Alvar has published its election platform for the Student Union Council elections of Fall 2019. The platform is centred around four themes: equal support for all associations, effective and visible advocacy, a truly bilingual and international University and the Student Union as a pioneer in responsibility. Each theme includes several concrete goals for the coming Council term.

The voting days for the election are the 31st of October, the 1st of November and 4th-6th of November. You’re able to vote conveniently online!

Alvarin unioni on valmis edustajistovaaleihin, oletko sinä? // The Union of Alvar is ready for Council elections, are you?

banneriv5-2

Picture: JYY

(In English below)

Uuden lukuvuoden alun tunnistaa vähintään kahdesta varmasta merkistä: Agoralle ei meinaa saada pyöräänsä parkkiin, ja puolenpäivän aikoihin saa unohtaa haaveet nopeasta lounaasta. Uudet (ja vanhat) opiskelijat ovat vihdoin saapuneet kesän jälkeen kampukselle!

Nämä ilmiöt toistuvat joka syksy, mutta tänä syksynä on kaiken lisäksi vielä jotain hieman erityisempää: ylioppilaskunnalle valitaan vaaleilla uusi edustajisto kahden vuoden kaudelle. Ehdokasasettelu päättyy 1.10. ja äänestämään pääsee vaalipäivinä 31.10., 1.11. ja 4.–6.11. kätevästi netissä. Jokaisella yliopisto-opiskelijalla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa! Vaaleista lisää tietoa yleisellä tasolla löytyy täältä: https://jyy.fi/edustajistovaalit/

Ylioppilaskuntamme JYY on läsnä jollain tavalla lähes kaikessa, mitä opiskelijan arjessa tapahtuu, sillä esimerkiksi Kortepohjan ylioppilaskylä ja Ilokiven lounasravintola ovat suoraan JYYn omistuksessa ja Semmastakin omistetaan iso siivu. Kämppien ja ruuan tarjoamisen lisäksi ylioppilaskunta tekee laajaa edunvalvontaa niin yliopiston, kaupungin kuin eduskunnan suuntaan opiskelijoiden arjen parantamiseksi – unohtamatta tietenkään ainejärjestöjen tukemista ja lukuisten tapahtumien järjestämistä.

Kuka sitten päättää, mihin suuntaan ylioppilaskylää kehitetään tai mitkä ovat ylioppilaskunnan edunvalvonnan terävimmät kärjet? Tähän vastaus löytyy edustajistosta, joka on ikään kuin ylioppilaskunnan oma parlamentti: se päättää virallisista edunvalvonnan linjoista (käy kurkkaamassa tuore linjapaperi), hyväksyy ylioppilaskylän miljoonainvestoinnit ja ohjaa ylimpänä päätöksentekijänä oikeastaan kaikkea JYYn toimintaa.

Alvarin unioni on toiminut edustajistossa omana ainejärjestötaustaisena ryhmänään vuodesta 2015 saakka. Alusta asti meille on ollut tärkeää varmistaa, että ylioppilaskunta tukee erityisesti pienempiä ainejärjestöjä niin avustusten kuin koulutusten muodossa. Olemme peräänkuuluttaneet yliopistoyhteisön ja ylioppilaskunnan kansainvälistymisen ja kielellisen saavutettavuuden merkitystä. Olemme olleet laajan ja tehokkaan edunvalvonnan ja vaikuttamistyön puolestapuhujia. Haluamme myös, että ylioppilaskunta muistaa globaalin vastuunsa ja huomioi kestävän kehityksen periaatteet kaikessa toiminnassaan. Näillä teemoilla – järjestöt, kansainvälisyys, laadukas edunvalvonta ja vastuullisuus – kampanjoimme myös tämän syksyn vaaleissa. Jotain ideaa siitä, mitä AU on aikaisemmin saanut aikaiseksi voit lukea esimerkiksi täältä.

Jos sinua kiinnostaa kuulla lisää Alvarin unionista tai lähteä meidän kauttamme ehdolle, ole rohkeasti yhteydessä esimerkiksi allekirjoittaneeseen (teemu.e.vasama@student.jyu.fi)! Olet myös lämpimästi tervetullut AU:n uusien iltaan maanantaina 23.9. klo 18 alkaen Musican BoomBoxiin. Tilaisuus on avoin kaikille, eli voit vain tulla paikalle nauttimaan pienestä purtavasta ja kuuntelemaan lisää JYYstä ja AU:n teemoista sitoutumatta sen enempään. Toivottavasti nähdään siellä!

Teemu Vasama
Alvarin unionin puheenjohtaja

* * * * *

There are two sure signs of the new academic year starting: it’s nearly impossible to park your bike at Agora and you can forget about trying to grab a quick lunch at noon. Freshmen (and the older students) have arrived on campus!

These phenomena are true for every autumn, but this time there is something a bit more special as well: a new Council of Representatives is elected for the Student Union JYY. Candidacies can be declared until the 1st of October and voting takes place online on the 31st of October, 1st of November and 4th–6th of November. Every student at the University of Jyväskylä has the right to become a candidate as well as vote in the election. You can find more general information about the election here: https://jyy.fi/en/election/.

Our Student Union JYY is present in one way or another in almost everything that takes place in a student’s daily life: for example the Kortepohja student village and the Ilokivi restaurant are both directly owned and operated by the Student Union, which also owns a significant part of Semma restaurants. In addition to providing apartments and food to students, the Student Union does a lot of advocacy work inside the academic community, the city of Jyväskylä and even in national politics – all to improve the life of students. The Student Union also supports the numerous student associations and organizes a lot of events among many other things.

But who decides which direction the Kortepohja student village should be developed or what are the most important goals of advocacy work? The answer is the Council, which is quite like the Student Union’s very own Parliament: it decides on policy goals, approves the seven-figure investments in the student village and as the highest decision-making body directs all the activities of the Student Union.

The Union of Alvar has been a Council group since 2015. Having our roots in local student associations instead of political parties, it’s very important to us that JYY support particularly the smaller associations both in terms of financial support and training. We have stressed the importance of internationalisation and linguistic accessibility both in the academic community at large as well as in the Student Union itself. We have long been proponents of high-quality and effective advocacy and lobbying. We also want the Student Union to recognize its global responsibilities and take principles of sustainable development into account in all of its activities. These themes – support for associations, internationalisation and linguistic accessibility, effective advocacy and responsibility – form the core of our election platform in this autumn’s elections as well.

If you’re interested in hearing more about the Union of Alvar or becoming a candidate on our electoral list, please don’t hesitate to contact me (teemu.e.vasama@student.jyu.fi) or others in our group! You are also more than welcome to our newcomers’ evening event on Monday the 23rd of September starting at 6pm in BoomBox in the Musica building on Seminaarinmäki. The event is open to everyone, so you can just come there to enjoy some snacks and hear more about JYY and the Union of Alvar without committing to anything more than that. Hope to see you there!

Teemu Vasama
Chairperson of the Union of Alvar

Kuulumisia JYYn hallituksesta: Teemu Vasama

Olen ollut JYYn hallituksessa 78 päivää ja siihen on kuulunut noin 2200 kilometriä matkustusta sekä karkeasti arvioiden 130 tuntia kokouksia ja muita tapaamisia. Mutta mitä niiden tunnuslukujen takana oikeastaan on?

Omat sektorini — korkeakoulupolitiikka eli kopo, kansainvälisyys ja kampuskehitys — painottuvat hyvin pitkälti kokouksille. Kopossa ja KV:ssa on valiokunnat, joihin hallituslaiset osallistuvat. Valiokunnissa käsitellään sektorin ajankohtaisia asioita ja ne ovat avoimia kaikille JYYn jäsenille. Kopossa olen ollut muun muassa kirjoittamassa kannanottoa sen puolesta, että opiskelijat otettaisiin paremmin mukaan tiedekuntamuutosten valmisteluun, perehtynyt opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen rahoitusmalliin ja osallistunut yliopiston opetussuunnitelmauudistusseminaareihin.

Kampuskehityksen saralla olen selvittänyt mahdollisuuksia hankkia kiinteitä pyöräpumppuja kampukselle ja opiskelija-asuntokeskittymiin, ollut mukana kehittämässä kampuksen liikenneturvallisuutta yhdessä mm. poliisin ja kaupungin kanssa sekä tehnyt työtä riittävien ja asianmukaisten ainejärjestötilojen puolesta. Kv-sektorilla on keskusteltu muun muassa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille tulevien lukukausimaksujen seurauksista sekä kansainvälisten opiskelijoiden inkluusiosta yliopistoyhteisöön. Toimin lisäksi hallituksen varapuheenjohtajana eli yritän pysytellä mahdollisimman hyvin perillä koko JYYn toiminnasta ja sijaistan tarvittaessa puheenjohtaja Lasse Heikkilää.

Sektorikohtaisten menojen lisäksi on myös paljon koko hallituksen yhteisiä asioita. Näistä tärkeimmät ovat maanantaiaamujen aamukoulut, joissa valmistellaan päätösasioita sekä kahden viikon välein olevat hallituksen kokoukset, joissa päätökset varsinaisesti nuijitaan pöytään. Noin kerran kuukaudessa on edustajiston kokous, jossa hallitus kertoo kuulumisensa ja vastaa mahdollisiin edaattoreilta tuleviin kysymyksiin.

Harvoin on kahta samanlaista päivää, mutta tyypillisen päivän voisi sanoa kuluvan JYYn toimistolla (kevään ajan vielä Gummeruksenkadulla, syksyllä taas Ilokivellä!) töitä tehden ja välillä kokouksissa ja tapaamisissa käyden. Toimistolla on hallituksen työskentely- ja kokoustilan lisäksi JYYn asiantuntijoiden työtilat.

Arkiruutiiniin mukavia taukoja tekevät lukuisat matkat, joille hallituslaiset pääsevät. Helmikuussa olimme kaksi päivää Espoon Korpilammella Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n avausseminaarissa, jossa pääsimme tutustumaan muiden ylioppilaskuntien kollegoihin sekä SYL:n toimijoihin. Maaliskuun alussa osallistuimme Helsingissä suurmielenosoitukseen riittävän opintotuen puolesta ja alle viikkoa myöhemmin olimme kaksi päivää Rovaniemellä periferiaylioppilaskuntien tapaamisessa. (Periferiayliopistoiksi kutsutaan käytännössä muualla kuin pääkaupunkiseudulla, Turussa tai Tampereella sijaitsevia yliopistoja). Myöhemmin keväällä on tiedossa vielä ainakin yksi reissu Turkuun ja kaksi Helsinkiin. Matkakilometrejä kertyy kyllä oikein urakalla!

Näihin kahteen ja puoleen kuukauteen on siis mahtunut huikeasti kokemuksia laidasta laitaan! Uskon kuitenkin, että hommia riittää varmasti myös jäljellä olevaan vuoteen; syksyn alussa meitä odottaa paluumuutto Ilokivelle ja syksyn aikana on valmisteltava seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valmistauduttava SYL:n liittokokoukseen — normaalin arjen lisäksi. Syksyllä valitaan myös hallitus kalenterivuodelle 2017, joten jos tällaiset hommat kiinnostavat, tule mukaan Alvarin unionin toimintaan ja hae hallitukseen!