Ehdokasesittelyt 2019

Alvarin unionilla on 25 upeaa ehdokasta kymmenestä eri ainejärjestöstä. Lue alta heidän esittelytekstinsä, ja valitse oma ehdokkaasi!

Aalto Eetu 164Aalto_Eetu.jpg

Hei! Olen Eetu ja opiskelen toista vuotta historiaa. Järjestökokemusta en ole (vielä) Kortepohjan ylioppilaskylän asukastoimikuntaa enempää kertynyt, mutta intoa päästä vaikuttamaan opiskelijoille tärkeisiin asioihin JYYn kautta löytyy senkin edestä. Itselleni tärkeitä teemoja ovat opiskelijoiden jaksamisen edistäminen ja ainejärjestöjen aseman parantaminen, koska ne yleensä lähimpänä opiskelijoita. Ainejärjestöt ovat erityisesti aj-tilojen suhteen hyvin epätasa-arvoisessa asemassa, ja JYYn pitäisi huomioida enemmän sitä, miten erilaista tukea erikokoiset ja erilaiset ainejärjestöt tarvitsevat. Kampusalueiden ja opiskelija-asumisen kehittäminen ovat minulle myös lähellä sydäntä ja haluankin vaikuttaa erityisesti Kortepohjan ylioppilaskylän kehittämiseen. Äänestä edustajistoon rehtiä ja asiaan perehtyväistä päätöksentekijää numerolla 164!

Hi! I’m Eetu, and I’m a second-year History major. Themes that are most important to me include supporting subject associations, making better student housing and working with social affairs and academic affairs. If you find these themes important for you, please vote 164!

Al-Mehsen Amani 165

Amani_Al-mehsen.jpg

Savolais-arabilainen, puoluepoliittisesti sitoutumaton kolmannen vuoden politiikan tutkimuksen opiskelija, jolta löytyy reilusti aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta. Viimeisimpiä luottamustehtäviäni ovat olleet viestintävastaavan ja puheenjohtajan roolit Jyväskylän Eurooppanuorissa, sekä pesti Plan Suomen lapsen oikeuksien lähettiläänä. Kansainvälistä kokemusta olen järjestötoiminnan ulkopuolella ehtinyt kerryttää mm. Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystön nuorille suuntaamissa hankkeissa, sekä kiertelemällä satunnaisesti eri tahojen pyynnöstä puhumassa monipuolisista aiheista muun muassa EU:n ja YK:n tiimoilta. 

Edustajistossa haluan ajaa niin paikallisia, kuin kansainvälisiäkin teemoja. Erityisesti haluan korostaa ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuuta – Ympäristö- ja ilmastoteemoja ympäröivät asiat, sekä vahvan ja avoimen yhteisön avulla tapahtuva opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen ovat minulle ehdottomia prioriteetteja. Näiden lisäksi koen tärkeäksi myös JYYn eri toimintaelinten ja jäsenistön välisen kuilun kaventamisen.

An internationally experienced third year political science student, with a knack for organizational work in the themes surrounding the European Union and the United Nations. When it comes to goals, my priorities are to emphasize ecological, social and economical responsibility and reduce the distance between different sectors at the university. My absolute priorities consist of environmental- and climate-affiliated themes in addition to the work to improve individual student wellbeing through a strong and open community.

Bursiewicz_Nikolas.jpgBursiewicz Nikolas 166

Hei! Olen Nick, kokenut järjestötoimija ja Englannin kielen neljännen vuoden opiskelija. Tänä vuonna toimin JYYn hallituksessa vastuualueina korkeakoulupolitiikka ja viestintä. Aikaisemmin olen toiminut JYYn edustajistossa ja ainejärjestö Magna Carta ry:ssä. Ylioppilaskuntamme tekee paikallisella tasolla todella laadukasta edunvalvontaa, ja seuraavaksi tulisikin keskittyä kansallisen tason edunvalvonnan kehittämiseen. Yhteistyötä muiden ylioppilaskuntien kanssa täytyy kehittää, jotta opiskelijoiden asiaa saadaan nostettua kansalliseen keskusteluun entistä paremmin. Meillä on vielä paljon työtä edessä, ja esimerkiksi EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksuista luopumisen eteen on tehtävä töitä sekä paikallisella että kansallisella tasolla ensi kaudella. Jos valitsette minut teen töitä entistä vaikuttavamman JYYn eteen.

Hi! I am Nick, a fourth-year English student with a strong background in associations. This year I have worked on JYY’s board. My responsibilities are academic affairs and communications. Previously I have participated in the subject association Magna Carta ry. Out student union’s local advocacy work is excellent, and next we need to focus on the national level. Cooperation with other student unions must be improved. This way we will be able to bring student issues into the national conversation more frequently. There is still a lot of work to do. For example, we need to work locally and nationally in order to abolish tuition fees for students from outside the EU and EEA. Elect me, and I will work toward a more influential JYY.

Haaponiemi Jaakko 167Jaakko Haaponiemi.jpg

 

 

 

 

 

 

Heikkilä Matti 168Heikkilä_Matti.jpg

Heikkilä tunnetaan viestinnän toisen vuoden opiskelijana. Opiskeluaikanaan hän on kuitenkin ehtinyt tehdä paljon muutakin kuin opiskella, hänet on voinut nähdä vaikkapa järjestötoiminnassa. Parkussa ja Lingviestit ry:ssä sosiaalipolitiikan ja koulutuspolitiikan parissa toimineena hän on ollut monien samojen kysymysten äärellä, jotka ovat oleellisia myös edustajistossa.

Opiskelijoiden hyvinvointi ja oikeudet kirkkaasti mielessään tämä ehdokas haluaa kehittää ainejärjestöjen tukea ja vaikutusmahdollisuuksia. Ainejärjestöt ovat erittäin tärkeä toimija opiskelijoiden edunvalvonnassa, mutta myös viihtymisessä ja hyvinvoinnissa. Heikkilä tavoitteleekin, että ylioppilaskunta olisi mahdollisimman lähellä opiskelijoita: JYYn edunvalvonnan pitää ulottua mahdollisimman monipuolisesti opiskelijoiden elämään ja JYYn saavutuksista ja hyödyllisyydestä pitää tiedottaa kiinnostavalla tavalla. 

Häkkinen Henri 169Häkkinen_Henri.jpg

Olen neljännen vuoden journalistiikan opiskelija. Opiskeluaikana minulle on ehtinyt kertyä vankka kokemus järjestötoiminnasta. Ainejärjestön hallituksessa olen mukana kolmatta vuotta. Kaksi vuotta kului rahastonhoitajan tehtävissä ja tällä hetkellä toimin puheenjohtajana. Edustajistossa pyrin kehittämään JYYn toimintaa ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan ja edistämään kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaisuutta yliopistossa. Henkilökohtainen tavoitteeni on myös pitää huolta siitä, että Jylkkäri säilyttää tulevaisuudessakin asemansa JYYn jäsenistön riippumattomana äänitorvena.

I am a fourth year journalism student. During my studies in Jyväskylä I have gained a strong experience in organisational activities. I was the treasurer of my subject association for two years and currently working as their chairperson. As a representative I will focus on improving the policies of JYY to more environmentally sustainable direction. I will also work for equality for all students. My personal target is also to maintain the state of Jylkkäri as an independent student newspaper.

Härsilä Ville 170 Härsilä_Ville.jpg

Hei! Nimeni on Ville Härsilä, olen viidennen vuoden yhteiskuntapolitiikan opiskelija ja toista kertaa mukana edustajistovaaleissa. Kuluneen vuoden ajan olen toiminut JYYn hallituksessa. Vastuualueinani ovat olleet ympäristö ja kansainväliset asiat. Tämän ja opiskelun ohella olen toiminut pitkään kansalaisjärjestöissä sekä ylioppilaskunnan muissa luottamustehtävissä. Haluan omalla panoksellani viedä ylioppilaskuntaa entistä ekologisesti kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Lisäksi minulle on tärkeää, että kansainväliset opiskelijat saavat entistä paremmin äänensä kuuluviin ylioppilaskunnan valmistelutyössä ja päätöksenteossa, ja että JYY tuodaan jokaista opiskelijaa lähemmäksi. Äänestämällä minua, numeroa 170, saadaan edustajistoon asiantunteva ja runsaasti ideoiva edunvalvoja!

Hi! I am Ville, a fifth-year student of social and public policy. This is my second time in JYY Council of Representatives Election. For the past year I have been a Board Member of the Student Union responsible for Environmental and International affairs. It is important to me that our Student Union is sustainable and environmentally responsible. I want international students to be heard in decision making and that Student Union will be brought closer to all students. By voting me, number 170, you will ensure that the Student Union will have an acquainted and creative advocate!

Keränen Sanna 171Keränen_Sanna.jpg

Hei! Olen Sanna ja opiskelen ensimmäistä vuotta yhteiskuntatieteitä. Pääaineeksi valikoitunee valtio-oppi ja/tai yhteiskuntapolitiikka. Toimin ennen tänne tuloani useamman vuoden Oulun kaupungin osallisuustoiminnassa, jossa pääsin vaikuttamaan kuntatasolla nuoria koskeviin alueellisiin asioihin. Kiinnostukseni yhteiskunnallisiin asioihin ja vaikuttamiseen on siis vahva!
Lähdin heti mukaan edustajistovaaleihin, sillä haluan olla mukana kehittämässä kaikin tavoin kestävämpää ylioppilaskuntaa, niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ekologisestikin. Minulle on tärkeää kuunnella ja viedä eteenpäin ihmisten ideoita sekä ajatuksia.
Edustajistossa pyrkisin muun muassa edistämään yhdenvertaisuutta, opiskelijoiden hyvinvointia ja Kortepohjan ylioppilaskylän kehittämistä. Myös ympäristöasiat ovat minulle tärkeä prioriteetti, onhan yliopistomme julistanut ilmastohätätilan.

Hi! I’m Sanna and I’m studying political/social sciences here as a freshman. My main priorities are increasing sustainability, responsibility and equality in our student union. I also want to make JYY more bilingual.
By voting me, your vote goes to an active and highly motivated representative, who has some previous experience in decision making in student matters.

Keränen Selina 172Keränen_Selina.jpeg

Hei vain! Tässä 4. vuoden varhaiskasvatustieteen opiskelija, toista kertaa edustajistoon hakeva aktiivinen läsnäolija, eli mä. Kun 2017 päädyin yllätyksekseni hakemaan edustajistoon,  olin uusia kokemusia vailla, ja niin samana syksynä päädyin mukaan niin ainejärjestöni Varkaat ry:n hallitukseen (jossa olen toiminut ympäristö-, KehY- ja kansainvälisyysvastaavana), Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesterin eli Sinfis ry:n hallitukseen sekä myös varaedaattoriksi Alvarin unionin joukkoihin. Viimeiset kaksi vuotta pyörineet melko tiiviisti näiden kaikkien ympärillä!

Samoin kuin kaksi vuotta sitten, koen, että Jyväskylän yliopistosta tulisi saada entistä yhdenvertaisempi, kansainvälisempi ja ekologisempi paikka. Olen diplomaattinen, ystävällinen sekä toiset huomioonottava neuvottelija ja keskustelija, edustajistotoiminnassa ehkä enemmän kuunteleva ja tarkkaileva osallistuja.

Hi there! This is me, 4. year early childhood education student, applying to Student Union (JYY) Council of Representative second time. During last two years I have been busy with many things: the board of my subject association, Varkaat ry (my responsibilities are environment, development cooperation and international affairs), board of Sinfis (symphony orchestra of the University of Jyväskylä) and of course JYYs council of representatives. I’d love the University of Jyväskylä to be more equal to all students, more international and more ecological place. I think myself as diplomatic negotiator and kind conversationalist.

Kokkinen Eetu 173 Kokkinen_Eetu.jpg

Hei! Olen Eetu, kolmannen vuoden journalistiikan opiskelija ja ensimmäistä kertaa ehdolla edariin. Ainejärjestötasolla toimin tällä hetkellä Lööpin rahastonhoitajana ja järjestöhommissa olen ollut mukana jo heti ensimmäisestä opiskeluvuodestani lähtien.
Ylioppilaskunnassa itselleni tärkeää on ylioppilaslehti Jylkkärin aseman säilyttäminen ja toiminnan kehittäminen, sekä järjestöjen asema.
Lisäksi haluan olla mukana kehittämässä JYYn toimintaa yhä ympäristöystävällisempään suuntaan. Haluaisin myös nähdä JYYn kehittyvän yhä kuuluvammaksi ja näkyvämmäksi toimijaksi niin ylioppilasliikkeen sisällä kuin myös Jyväskylässä. Me opiskelijat olemme tärkeä osa yhteiskuntaa ja sen tulevaisuutta, joten meidän on saatava äänemme kuuluviin mahdollisimman kirkkaasti.

Kupiainen Sanni 174Kupiainen_Sanni (1).jpg

Heips kaikille! Olen kuudennen vuoden historian opiskelija ja vankka järjestöosaaja. Olen toiminut kolme vuotta ainejärjestöni hallituksessa sekä nyt kaksi vuotta JYYn edustajistossa sekä yliopiston päätöksentekoelimissä kuten yliopistokollegiossa ja tiedekuntaneuvostossa. 

JYYssä olen toiminut ryhmämme ryhmävastaavana sekä aktiivisena osallistujana niin edustajistossa kuin myös muissa JYYn toimielimissä. Minut äänestämällä edustajistoon saatte päätöksentekoon osaavan ja aktiivisen toimijan, joka uskaltaa ottaa asiat puheeksi, kyseenalaistaa ja kysyä tarvittaessa tyhmiä. Äänestä siis 174!

Linderg Heidi 175Ehdokaskuva_Heidi_lindberg.jpg

Moikka! Olen 23-vuotias kasvatustieteilijä ja aktiivinen tyyppi. Edustajistotoiminnassa minulle tärkeimmät teemat ovat opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen. JYYn toimintaa tulisi tuoda opiskelijoita lähemmäksi ja ylioppilaskunnan tulisi tarjota opiskelijoille konkreettista apua arkeen, opintoihin sekä tulevaan työelämään. 

Olen toiminut läpi opiskelun erilaisissa ryhmissä, joilla olen pystynyt vaikuttamaan oman oppiaineeni kehittymiseen. Lisäksi olen ollut Emile ry:n koulutuspoliittinen vastaava. JYYssä olen toiminut Alvarin unionin ryhmävastaavana ja osallistunut aktiivisesti edustajistotoimintaan. 

Yhteistyökykyisyys, ahkeruus ja dialogisuus ovat tärkeitä työkaluja, joita aion hyödyntää myös tulevalla edustajistokaudella! 

Linnas Krister 176krister_Linnas.jpg

Hey! 

I’m a first-time candidate in the representative election. I’m a sixth-year English student currently hard at work on my MA thesis :D. However, it’s only my third year at JYU as I transferred over from the University of Vaasa. I’m an active member of my student association, Magna Carta, where I act as their representative of academic affairs and event coordination. Due to my poor eyesight I have a thorough understanding of what is needed to make more of JYY’s and the university’s operations accessible to all and if elected, it would be my core focus. 

Tere! 

Tässä ensimmäistä kertaa ehdolla oleva 6. vuoden englannin opiskelija. Kuitenkin vasta kolmatta vuotta JYU:ssa, kun siirryin Vaasan yliopistostta tänne. Olen vahvasti mukana oman ainejärjestön, Magna Cartan, toiminnassa koulutuspoliittisena vastaavana ja tapsana. Oman huonon näön vuoksi tiedän hyvin, mitä tarvitaan, jotta Yliopiston ja JYYn toiminta olisi kaikille saavutettavaa. Jos tulisin valituksi, niin puhuisin erityisesti tämän asian puolesta. 

Löppönen Antti 177Antti Löppönen.jpg

Moi! Olen Antti ja opiskelen fysioterapiaa ja liikuntateknologiaa Liikunnalla.

Opiskelijajärjestötoiminta on kiinnostanut minua aina. Fysioterapiaopintojeni aikana ammattikorkeakoulussa olin erityisen kiinnostunut tutortoiminnan sekä opiskelijahyvinvoinnin kehittämisestä. Sama kiinnostus on säilynyt myös Jyväskylän Yliopistossa. Olen toiminut liikunnalla opiskelijaedustajana tiedekuntaneuvostossa, koulutuksen ja pedagogisen kehittämisryhmän sekä tieteenalaryhmäni opiskelijajäsenenä lähes koko opintojeni ajan vuodesta 2016 alkaen. Olen toiminut lisäksi Sporticuksen KoPona ja sihteerinä. Edustajistossa olen ollut yhden kauden. Ryhmäni on puoluepoliittisesti sitoutumaton Alvarin Unioni, joka ponnistaa minulle tärkeistä ainejärjestöistä.

Opiskelijoiden hyvinvointi on minulle tärkein asia. Koen että laadukkaalla ja hyvin suunnitellulla koulutuksella on suuri merkitys hyvinvoinnin kannalta. Hyvinvointipalvelut tulee olla hyvin saavutettavissa ja niitä tulee kehittää yliopistossa voimakkaasti. Liikuntapalvelut ovat hyvällä tasolla Jyväskylässä, mutta niitäkin tulee viedä entistä enemmän jokaisen opiskelijan arkea. Tulevaisuudessa haluan tuoda ylioppilaskuntaa entistä lähemmäs ainejärjestöjä ja opiskelijoita. Ylioppilaskunnan tulee kehittää toimintaa tulevaisuudessa opiskelijoiden tarpeiden suuntaan. Sen tulee myös olla enemmän ainejärjestöjen apuna.

Äänestä siis 177!

My name is Antti. I’m studying physiotherapy and sports technology. The well-being of students is important to me. The quality of education is an important part of it. In addition, student services must be good.

In the future, I want to be involved in developing the quality of education and assessment at our university. Sport is important for me and I also want to develop a student’s sports opportunities.

Maunula Juho-Pekka 178Juho-Pekka Maunula.jpg

Moikka olen Juho-Pekka ja kutsutaan nimellä J-P. Opiskelen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelmassa. Olen toiminut aikaisemmin Itä-Suomen Yliopiston ylioppilaskunnan 2016 hallituksen varapuheenjohtajana ja 2017 edaattorina. Olen ollut myös pitkänajan ainejärjestöaktiivina pääosin opiskelijaedunvalvonnan puolella. Ylioppilaskunnan tehtävä on ajaa sellaisia asioita, jotka kollektiivisesti koskevat kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua. Ylioppilaskunnan sisäinen toiminta pitää myös noudattaa samoja periaatteita mitä se myös missiona ajaa opiskelijoiden hyväksi. Ylioppilaskunnan täytyy ottaa resurssien jaossa huomioon ainejärjestön omat taloudelliset resurssinsa.  Pitkästä järjestö kokemuksesta olenkin oppinut, että muutosta ei voi olettaa ellei anna työkaluja muutokseen.

Hey, my name is Juho-Pekka and also called J-P. I study education and adult education mastery program. I was in the Student union of Eastern Finland University executive board vice-chair in 2016 and also a member of the council of representative in 2017. I have long experience of active in student association especially student advocacy. The mission of the Student Union is the drive to things that are collectively important to the well-being and study of students. The internal functioning of the Student Union should follow the same principles that they drive good for students.  When The Student Union share resources, its also to take into account Student associations own financial resources. From my long experience with the associations, I have learned that change cannot be expected unless you give the tools for change.

Murtojärvi Aleksi 179Murtojärvi Aleksi.JPG

 

 

 

 

 

 

Pakarinen Jonne 180Pakarinen_Jonne.jpg

 

 

 

 

 

 

Peltonen Topias 181Peltonen_Topias.jpg

Olen journalistiikan opiskelija, jonka järjestötoiminta on opintojen saatossa vienyt mukanaan. Tällä hetkellä toimin JYYn hallituksen puheenjohtajana, ja viime vuonna toimin hallituksen jäsenenä vastuullani viestintä, järjestöt ja Jylkkäri. Näiden vuosien saatossa olen oppinut ylioppilasliikkeestä valtavasti, ja toiveeni on vielä saada tehdä töitä JYYn eteen ihan tavallisena edaattorina.

Ennen JYY-uraani toimin usean vuoden ainejärjestössäni Lööppi ry:ssä ensin rahastonhoitajana ja sitten puheenjohtajana. JYY-toimintani alkupuolella erityisesti järjestöt ja Jylkkärin aseman puolustaminen olivat minulle tärkeitä teemoja, mutta vuosien kuluessa olen oppinut edunvalvontatyön tärkeydestä valtavasti. Koen olevani erityisen pätevä henkilö arvioimaan JYYn toiminnan kokonaiskuvaa, ja tätä asiantuntijuutta haluan vielä valjastaa edustajiston käyttöön tulevalla kaudella.

I am a journalism student, who has fallen in love with student associations. Currently I am the chair of the JYYs board. Last year I was already a member of JYYs board with responsibility for communications, student associations and Jylkkäri. Over the years I have learned a huge amount of the student movement, and it is my hope in the future to get to work for JYY just as a member of the council of representatives.

Before my JYY-career I worked as a treasurer and then a chairman of my association Lööppi for several years. Student associations and defending Jylkkäri were important themes for me in the beginning of my JYY-career, but over the years I have learned the importance of advocacy. I feel that I am particularly competent to evaluate the overall picture of JYY’s activities, and I would like to harness this expertise in the coming period.

Rättyä Heidi 182Rättyä_Heidi.jpg

Olen 24-vuotias englannin opettajaopiskelija sekä pitkän linjan opiskelijavaikuttaja. Viime vuonna toimin JYYn hallituksessa, ja kuluvan vuoden olen viettänyt Helsingissä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksen jäsenenä. Vastuualueellani ovat korkeakoulupoliittiset ja kansainväliset asiat sekä työelämäasiat. Olen päässyt osallistumaan myös eurooppalaisen opiskelijaliikkeen toimintaan kattojärjestömme European Students’ Unionin kautta. 

Olen rohkea ja osaava opiskelijan puolestapuhuja, jolle keskeisiä arvoja ovat maksuttoman, laadukkaan ja saavutettavan koulutuksen ohella myös yhdenvertaisuus ja ilmaston suojelu. JYYn tulee mielestäni olla rohkea edunvalvoja, yhdenvertaisuuden edelläkävijä sekä entistäkin inklusiivisempi kansainvälisille jäsenilleen.

I am a 24-year-old student politics veteran majoring in English and minoring in pedagogial studies, Russian language and culture and Finnish. Last year I served as a Member of the Executive Board of JYY, and the current year I have spent in Helsinki and worked as a Member of the Executive Board of the National Union of University Students in Finland (SYL). My fields of expertise are educational policy, international affairs and working life affairs. This year I have also gotten to represent all Finnish university students in our European umbrella organization ESU (European Students’ Union). 

I am an experienced student advocate and my values include protecting free and accessible high-quality education, equality and preserving the environment. I think that JYY should be a fearless advocate for its members, a forerunner in advancing equality, and and even more inclusive community for its international members. 

Sirviö Anna 183Sirviö_Anna.jpg

Hejsan! Olen neljännen vuoden taidehistorian opiskelija, jolla on kokemusta ainejärjestötoiminnasta. Tällä hetkellä toimin ainejärjestömme (Corpus ry) puheenjohtajana ja aikaisemmin olen toiminut kansainvälisyys- sekä tapahtumavastaavana. Koen itselleni erityisen tärkeäksi kansainvälisyyden sekä ympäristöarvot. 

Hello! I’m a fourth year Art History Student who has experience working at our subject association (Corpus ry), currently as a President and formerly as an Representative of International Affairs and Event Organizer. I highly appreciate international and environmental-friendly values. 

Sorvila Nuutti 184Nuutti_Sorvila_ehdokaskuva.jpg

Olen erityispedagogiikan maisteriopiskelija ja pitkän linjan järjestöaktiivi, mm. ainejärjestöni entinen puheenjohtaja. Minusta sanottua: “Rauhallinen, mutta rohkea keskustelija.”, “Ottaa muut huomioon, samalla pitäen kiinni omista periaatteistaan.”

 

 

 

Suonperä Petra 185Suonpera_Petra.JPG

Opiskelen etnologiaa, antropologiaa ja kulttuuripolitiikkaa pääaineenani, mutta viihdyn kampuksella muutenkin. Olen kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta lähinnä opiskelijoiden puolesta (ainakin tällä hetkellä) ja rakastan ihmisten kanssa yhdessä tekemistä. Olen ainejärjestössäni NEFA Ry:ssä hyvin aktiivinen varapuheenjohtaja ja pyrin vaikuttamaan valtakunnallisellakin tasolla kulttuurintutkijoiden hyväksi Kulo Ry:ssä. Haluan parantaa tasavertaisia oloja kaikille, sekä tuoda kaikki mukaan vaikuttamaan jopa sieltä ruohonjuuritasolta. Äänestä minua, jos haluat pelottoman humanistin vaikuttamaan puolestasi. Numerolla 185.

I study ethnology, anthropology and culture politics as my major but I like to spend time on campus anyhow because as much as I love to try to affect societal issues, I also love spending time with people and do things together. I’m a very active person in my own student association (NEFA Ry), working now as a vice-president (amongst other posts), but I also try to affect on a more nationwide level in Finnish organization for cultural students (Kulo Ry). I want to make equality happen fully and try to make everybody participate in making a difference at least at their own level. Vote for me if you want a fearless cultural student to ship for you. Number 185.

Taipale Topi 186 Taipale_Topi.jpg

Olen kolmannen vuoden historian opiskelija.
Pyrin edustajistoon ainejärjestökokemuksella, jota minulle on kertynyt Tosine ry:n yritysyhteistyövastaavana sekä Historian opiskelijain liitto ry:n taloudenhoitajana. 

JYYssä haluan olla mukana edistämässä kestävää ja vastuullista päätöksentekoa ja taloudellista näkökulmaa.

Äänestämällä minut edustajistoon saatte päätöksentekoon mukaan innokkaan ja vastuullisen edustajan, joka ymmärtää jotain suurista linjoista sekä opiskelijoihin liittyvästä päätöksenteosta.

I am a third year history student and I am applying to The Council of Representatives with my experience from student organizations such as Tosine ry and The Union of History students.

In The Student Union of Jyväskylä I would like to take part in promoting responsible and sustainable decision making and economical point of view.

By voting me, you will get an enthusiastic and responsible representative who understands the large scale picture and decision making in student matters. 

Tienari Marja 187Marja Tienari.jpg

Heippa! Nimeni on Marja Elina Tienari ja olen kotoisin Helsingistä. Opiskelen YFI-laitoksella ensimmäistä vuotta yhteiskuntatieteitä. Lähdin ehdokkaaksi JYYn edustajistovaaleihin karruttamaan osaamistani ja ymmärrystä organisaatiotoiminnasta sekä ajaakseni meidän kaikkien opiskelijoiden etua.

Luonteeltani olen sosiaalinen, huumorintajuinen ja suhteellisen rento, mutta osaan olla myös jämäkkä ja koordinoiva tarpeen tullen. Mikäli onni suo ja minut äänestetään mukaan edustajistoon, niin aion olla aktiivinen ja reilu tiimipelaaja, joka varmasti ottaa kaikkien näkökulmat huomioon

Vasama Teemu 188Vasama_Teemu.jpg

Olen Teemu ja opiskelen pääaineenani aikuiskasvatustiedettä sekä sen ohella matematiikkaa ja romaanista filologiaa. Olen toiminut aktiivisesti sekä ainejärjestöissä että ylioppilaskunnassa monien vuosien ajan. Edustajistossa olen toiminut nyt kaksi kautta eli neljä vuotta. Minulle erityisen tärkeitä tavoitteita ovat kansainvälisten opiskelijoiden asema yliopistoyhteisössä, strateginen ja tehokas edunvalvonta sekä ylioppilaskunnan demokraattisuuden ja avoimuuden kehittäminen. Äänestä konkari edariin numerolla 188!

My name is Teemu, and I study Adult Education as my major, with Mathematics and Romance Philology as my minor subjects. I have been active in subject associations and the Student Union for many years. I have been in the Student Union Council for two terms now, so four years in total. Topics that are particularly close to my heart are the rights of international students in the academic community, strategic and effective advocacy work and making the Student Union more open and democratic. Vote a veteran to the Council with the number 188!